Etusivu
Mediassa
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Allekirjoita adressi
Yhdistys
    Jäsenhakemus
    Yritykset/yhteisöt
    Lahjoitukset
    2011
    2012
    2013
    2014
    2015
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


Toimintakertomus pdf muodossa 

Homepakolaiset ry Toimintakertomus 2013

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sisäilmasta sairastuneiden perusoikeuksien toteutumista Suomessa ja herättää keskustelua sairastuneiden vaikeasta tilanteesta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja viranomaistoimintaan, tuomaan asiaa esille eri tiedotuskanavien kautta ja täten saamaan muutoksia nykytilanteeseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo kontakteja tiedotusvälineisiin, päättäjiin, virkamiehiin, alan muihin yhdistyksiin ja vaikuttajiin, seuraa alan tieteellistä tutkimusta ja pyrkii kokoamaan yhteen sisäilmasta sairastuneita. Yhdistys jakaa tietoa sisäilmaongelmista esim. nettisivujen kautta ja voi lisäksi harjoittaa muuta tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

VAIKUTTAMINEN

Vuonna 2013 Homepakolaiset ry on jatkanut tiedottamista sisäilmasairastuneiden tilanteesta ja ongelman ratkaisumahdollisuuksista. Pääpaino toiminnassa on ollut tutkimustiedon huomioiminen päätöksenteossa ja sairauden hoidossa sekä ratkaisujen hakeminen työssäkäynnin ja opiskelujen järjestämisen suhteen.

Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on ollut kaikessa vaikuttamisessa tutkimustiedon esiintuominen ja sisäilmasairastuneiden perusoikeuksien puolustaminen.

Poimintoja vaikuttamistyöstä:

Vuonna 2013 Kotimaisten kielten keskus lisäsi sanan ’homepakolainen’ kotimaisten kielten tietokantaan.

31.5.2013. Sisäilmasairastuneiden työ- ja opiskelumahdollisuuksia parantavalle projektille haettiin toista kertaa rahoitusta RAY:ltä. Kyseessä on kolmen vuoden innovatiivinen projekti, jonka tarkoitus oli yhteistyössä eri vastuutahojen kanssa luoda verkosto kehittämään sisäilmasairastuneille soveltuvia opiskelu- ja työjärjestelyjä ja koota tietoa rakenneratkaisuista sellaisten tilojen suhteen, joissa tämä voi onnistua. Projektin avulla on tarkoitus vähentää sairastuneiden syrjäytymistä ja siitä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Rahoitus projektille varmistui helmikuussa 2014.

16.9.2013. Homepakolaiset ry:n lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle ministeriön luonnoksesta laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista: http://homepakolaiset.fi/homepakolaiset_ry_lausunto_sosiaali_ja_terveysministeriolle_
16.9.2013.html


20.9.2013. Osallistuminen Kansalliseen Etätyöpäivään tarkoituksena tuoda esiin etätyötä yhtenä mahdollisena sisäilmasairaan työmuotona.

4.12.2013. Lausunto Sosiaali- ja Terveysministeriölle: Ympäristöherkkyydelle oma diagnoosinumero tautiluokitukseen: http://homepakolaiset.fi/viestit_paattajille_lausunto_ymparistoherkkyydelle_
oma_diagnoosinumero_tautiluokitukseen_4.12.2013.html


MEDIA

Yhdistys on jatkanut tiedotustyötä sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista ja ajankohtaisista sisäilmasairauksiin liittyvistä sosiaalipoliittisista kysymyksistä. Tärkeimpiä tiedotepoimintoja: 16.1.2013. Tiedote sisätilojen desinfiointiin käytetyistä myrkyllisistä biosideista: http://homepakolaiset.fi/tutkimustietoa/MyrkyllisetBiosidit_mss.pdf

3.4.2013. Kannanotto Launeen koulun oppilaiden tueksi: http://homepakolaiset.fi/homepakolaiset_ry_launeen_koulun_oppilaiden_tueksi_3.4.2013.html

22.4.2013. Tiedote tutkijoille ja tutkimusrahoittajille sisäilma-alan ongelmallisen kapeasta tutkimusnäkökulmasta: http://homepakolaiset.fi/tiedote_sisailma-alan_tutkijoille_ja_tutkimusrahoittajille_22.4.2013.html

19.5.2013. Lehdistötiedote: Työterveyslaitos vaikeuttaa sisäilmasta sairastuneiden hoitoa: http://homepakolaiset.fi/lehdistotiedote_19.5.2013.html

Lisäksi vuoden aikana Homepakolaiset ovat näkyneet mediassa mm. YLE:n Suora-linja ohjelmassa ja Suomen Kuvalehdessä.

SEMINAARIT JA LUENNOT

Homepakolaiset ry:n yksi päätavoitteista on hankkia ja koostaa tutkimustietoa aiheesta. Suomessa on aiheen kohdalla tietoaukko etenkin lääketieteellisen tutkimuksen, terveydenhuollon ja ratkaisumallien suhteen.

14.2.2013. Homepakolaiset ry luennoi lääkäreille ja terveydenhuoltohenkilöstölle suunnatussa "Haasteena terveellinen sisäilma" -koulutustilaisuudessa. Tilaisuuden järjesti Palmenia, Helsingin yliopisto: http://homepakolaiset.fi/tilaisuudet_haasteen_terveellinen_sisailma_14.2.2013.html

Yhdistyksen edustajia on osallistunut alaan liittyviin seminaareihin ja luentotilaisuuksiin mm:

5.-7.7. 2013 Konferenssi,Würzburg, Saksa: Cardiovascular Diseases. Not only Metabolism! Causal Strategy instead of Symptom Therapy. Järjestäjä: European Academy for Environmental Medicine.

13.3.2012 Messukeskus, Helsinki: Sisäilmasto-seminaari. Järjestäjä: Sisäilmayhdistys. INTERNET:

Kävijämäärä yhdistyksen internet-sivuilla on ollut edelleen nousujohteinen. Vuoden 2013 aikana kävijämäärät sivuilla tuplaantuivat, kuten edellisenäkin vuonna.

Kävijöitä koko vuonna: 96169
Tammikuussa: 6168
Joulukuussa: 11319

Suosituimmat osiot ovat:
Terveyshaitat
Tarinat

Tutkimustietoa Myytit

Vuoden loppuun mennessä 170 sisäilmasairastunutta on kirjoittanut tarinansa Homepakolaisten internet -sivuille.

Tykkääjiä Homepakolaiset ry:n facebook-sivuilla vuoden lopussa: 600

Sivun alkuun     Edellinen sivu