Mitä sisäilmasta sairastuminen tarkoittaa?

Yskää? Oksentelua? Kuumehorkkaa? Silmätulehduksia? Hermoston ja muistin rappeutumista?

Kyllä, sisäilmasta sairastuneella voi olla kaikkia näistä oireista.

Kaikille yhteistä sairaudenkuvaa ei kuitenkaan ole olemassa. Homeet ja kemikaalit ovat niin laaja käsite, että joukkoon mahtuu eri tavoin vaikuttavia aineita. Jotkin homeet ovat haitattomia tai jopa hyödyllisiä. Toiset taas voivat erittää haimalle myrkyllisiä aineita, osa vaurioittaa hermostoa, jotkin kosteusvauriomikrobit vahingoittavat keuhkorakkuloita ja osa muuttaa immuunijärjestelmän toimintaa.

Myös kemikaalien vaikutuksissa on suuria eroja. Muovisesta lattiamatosta voi haihtua hormonitoimintaa ja keskushermoston kehittymistä häiritseviä pehmentimiä. Kosteudessa muhivat liimat voivat aiheuttaa syöpää ja hermostohäiriöitä. Materiaaleihin käytetyistä palonestoaineista monien on todettu olevat esimerkiksi kilpirauhasta vaurioittavia, immunotoksisia, hormonitoimintaa muuntavia ja syöpää aiheuttavia. Materiaaleissa piilevä kosteusvaurio kiihdyttää kemikaalipäästöjä.

Sisäilmassa voi helposti olla tuhatkin erilaista kemikaalia ja mikrobia, joilla on jokaisella oma vaikutuksensa ja lisäksi lukemattomia yhteisvaikutuksia. Oireet riippuvat siitä, mille aineille altistuu.

Sisäilmasta löytyviä kemikaaleja ja mikrobeja on tutkimuksissa yhdistetty mm. Parkinsonin tautiin (mikrobien tuottama 1-okten-3-oli eli ns. sienialkoholi), hormonaalisiin kehityshäiriöihin (ftalaatit eli muovinpehmentimet, joita on esim. muovimatoissa), lasten älykkyysosamäärän laskuun (asunnon homeisuus) ja keskushermoston solujen ja aivoveriesteen vaurioihin (mykotoksiinit eli mikrobien myrkylliset aineenvaihduntatuotteet).

Jokainen ihminen reagoi myös eri tavoin. Jotkut eivät reagoi lainkaan, ainakaan välittömästi. Sama henkilö voi myös saada eri tiloissa erilaisia oireita johtuen tilojen erityyppisistä altiste-sekoituksista.

Tyypillisesti sisäilmasta sairastuneet kuvaavat seuraavan kaltaisen sairastumispolun:

  • Ärsytysoireet: Ensimmäisinä oireina on esim. yskää, kutisevaa ihoa, nuhaa tai päänsärkyjä.
  • Tulehduskierteet: Virtsatietulehdusten, silmätulehdusten, poskiontelotulehdusten ja keuhkoputkentulehdusten aiheuttamat toistuvat sairauspoissaolot saattavat olla merkki sisäilmaongelmasta.
  • Useita elinjärjestelmiä koskevat yleisoireet: Sisäilmalle reagointi laajenee koko kehon kattavaksi oireiluksi. Sairastuneella esiintyy esim. epänormaalia hikoilua, lamauttavaa väsymystä, turvotusta, iho-ongelmia, vatsaoireita, muistihäiriöitä, lihas- ja nivelkipuja sekä sydänoireita.
  • Jälkitaudit: Pitkäaikaisen altistumisen seurauksia voivat olla mm. erilaiset reumat, suolistosairaudet, astma, alveoliitti, kilpirauhassairaudet, hermostolliset sairaudet ja herkistyminen kemikaaleille ja hajusteille.
Kun oireilu jatkuu riittävän pitkään, seuraa usein herkistyminen. Silloin oireilu ja sairaudet reagoivat herkästi sisäilman huonoon laatuun. Usein oireet poistuvat, kun altistus loppuu ja palaavat altistuksen uusiutuessa.

Herkistynyt ihminen saa useista eri altisteista monisyisiä oireita, jotka koskevat monia elinjärjestelmiä ja elimistön toimintoja. Altistumisesta seuraavia tavallisia oireita ovat mm. monenlaiset kivut, puutumiset, huimaus, sekava olo, nivelkivut, kuume tai alilämpö, ripuli ja hengitysvaikeudet. Pelkkä terve rakennus ei enää välttämättä riitä siihen, että herkistynyt säästyisi oireilta, vaan huomiota tulee kiinnittää myös tiloissa käytettäviin kemikaaleihin ja hajusteisiin.

Usein sisäilmasairaan oireet helpottavat, kun altistus loppuu, ja palaavat altistuksen uusiutuessa. Tämän vuoksi puhutaan työpaikkarajoitteisuudesta.

Sisäilmasairas on altisteettomassa työympäristössä usein täysin työkykyinen.

Huonon sisäilman aiheuttamista ärsytysoireista kärsii suhteellisen suuri määrä ihmisiä. Pidemmän ja voimakkaamman altistumisen seurauksena puhjenneista jälkitaudeista kärsii pienempi joukko, mutta sairaudet ovat huomattavasti vakavampia. Altistumisajan ja voimakkuuden vaikutusta oireisiin ja sairauksiin on kuvattu tarkemmin alla.

Terveysvaikutukset kolmiokaavio