Onko kyseessä marginaalinen vai kansanterveydellinen ongelma?

Sisäilmasta sairastuneiden määrästä ja sairastumistyypeistä ei ole koottu tilastoja Suomessa.

Työterveyslaitoksen mukaan Suomessa 600 000 – 800 000 ihmistä altistuu päivittäin homeongelmista aiheutuville sisäilmahaitoille. Ulkomailla sairastuneiden määrästä on jonkin verran tutkimusta. Jos esimerkiksi Tanskassa tutkitut luvut (1) monikemikaaliherkkien määrästä suhteutetaan Suomen väkilukuun, saadaan seuraavat luvut:

  • Yli 20 000 henkilöä on pelkästään monikemikaaliherkkyyden vuoksi pysyvästi työkyvyttömänä
  • Yli 40 000 henkilöä on joutunut monikemikaaliherkkyyden vuoksi luopumaan opiskelu- tai työpaikastaan
  • Yli 200 000 ihmistä saa arkea haittaavia oireita kemikaaleista.

 

SONY DSCMonikemikaaliherkkyydellä kuvataan tilaa, jossa henkilö saa oireita jo pienistä määristä arjen kemikaaleja ja kosteusvauriomikrobeja.

Tila kehittyy monelle home- ja kemikaalialtistuksen seurauksena.

Tutkimustiedon mukaan kyse on mm. elimistön myrkynpoistojärjestelmän vaurioitumisesta ja erilaisten signaalireittien toiminnan muuttumisesta.

Sisäilman altisteet – niin mikrobiologiset kuin kemiallisetkin – liittyvät myös moniin muihin sairauksiin ja vaurioihin. Tutkimuksissa on löydetty yhteyksiä mm. munuaisvaurioihin, keuhkosairauksiin, maksavaurioihin ja sikiötoksisuuteen.

Sisäilmaongelmat näkyvätkin todennäköisesti monen kroonisen sairauden kasvumäärissä yhtenä osatekijänä. Esimerkiksi kilpirauhassairaudet ja vakavat suolistosairaudet ovat lisääntyneet viime vuosina nopeasti. Näitä sairauksia raportoidaan sisäilmasairastuneiden keskuudessa runsaasti. Sisäilman altisteiden osuudesta näiden määriin ei kuitenkaan ole tarkempaa tutkimustietoa.

 

Lähteet:

1. Berg et al 2008. Prevalence of self-reported symptoms and consequences related to inhalation of airborne chemicals in a Danish general population. http://homepakolaiset.fi/tutkimustietoa_prevalence_of.html