KUSTANNUKSET

Sisäilmasairastuminen aiheuttaa ylimääräisiä ja kohtuuttomia kustannuksia sekä sairastuneelle että yhteiskunnalle.

Esittelemme tässä osiossa näiden kustannusten monitahoisuutta ja suuruusluokkaa erilaisten todenperäisten tapausesimerkkien kautta. Lisäämme sivuille laskelmia projektin kuluessa.

Yhteiskunnalle aiheutuu kustannuksia sitä enemmän, mitä invalidisoivammin henkilö on sairastunut. Sairastumisen tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on varhaisen puuttumisen ja sairauden pahenemisen ehkäisemisen edellytys.

Esimerkiksi sairastuneen putoaminen työelämästä tai nuoren syrjäytyminen sisäilmasairauden vuoksi aiheuttaa yhteiskunnalle suurempia kustannuksia kuin ennaltaehkäisy ja kuntoutus.

Yhden nuoren syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnalle miljoonaluokan kustannukset.

Vakavat sairastumiset johtavat sisäilmasairaiden kohdalla usein syrjäytymiseen. Tämä aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia, jotka näkyvät mm. kulutuksen laskuna, kasvaneina terveydenhuoltomenoina, sosiaalikuluina, turhina koulutuskuluina ja menetettyinä verotuloina.

Sisäilmasairastuneelle taas aiheutuu usein ylimääräisiä kustannuksia mm. työn menettämisestä, asunnottomuudesta ja asuntokierteestä, irtaimiston hävittämisestä ja ylipäänsä selviytymisestä tilanteessa, jossa joutuu kehittämään normaalista poikkeavia ratkaisuja. Myös lääkärikäynneistä ja muista terveydenhuoltopalveluista tulee kuluja. Moni joutuu siirtymään erikoisruokavalioon.

Kriittisin tilanne on usein silloin, kun home-asunnon arvoksi paljastuu 0 euroa ja sairastumisen muut seurannaisvaikutukset aiheuttavat samanaikaisesti huomattavia ja yllättäviä kustannuksia. Sosiaaliturvan piirissä myös homeasunto katsotaan yleensä omaisuudeksi, vaikka se olisi asumiskelvoton eikä sitä kykenisi vaihtamaan rahaksi. Myöskään sopivaa asuntoa etsivän sairastuneen todelliset asumiskulut eivät tule huomioiduksi silloin, kun useaa vuokraa joutuu maksamaan samaan aikaan.

 

Esimerkkilaskelmia ja lukuja:

Kallis Maria

Helenan sairauspoissaolot vähenivät

 

SONY DSC