mistä löytää sopivat tilat asumiseen, opiskeluun ja työntekoon?

Osalle sisäilmasairastuneista uudet rakennukset soveltuvat paremmin, kun taas osa löytää sopivimmat tilat parhaiten vanhemmista rakennuksista. Osa selviää välttämällä tiettyä homelajia tai materiaalia, toinen taas on herkistynyt laaja-alaisesti useille eri homeille ja rakennusmateriaalien sisältämille kemikaaleille. Ei siis ole yhtä ja oikeaa tilaratkaisua, joka sopisi kaikille.

Soveltuvien tilojen löytyminen saattaa olla hankalaa.
Sisäilmasairastunut on itse paras asiantuntija sopivimman tilaratkaisun etsimisessä.

Joitakin neuvoja soveltuvien tilojen löytymiseksi:

  • Sisäilmasairastuneen ei pidä muuttaa aivan vastavalmistuneeseen tai äskettäin remontoituun rakennukseen, vaan uuden rakennuksen kemikaalien on hyvä antaa ensin haihtua. Esimerkiksi laaja-alaisen tai rakenteita avaavan remontin jälkeen odotusajan tulee olla tarvittavan pitkä, tilanteesta riippuen kuukausista jopa vuoteen. Uuden asunnon kemikaalipäästöt voivat olla voimakkaita vielä 1-2 vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen. Pienemmissä kunnostustöissä kannattaa noudattaa varovaisuusperiaatetta ja tarkastella tilannetta yksilöllisesti.
  • Kosteusvaurioremontin jälkeen on varmistettava, että asianmukainen loppusiivous on tehty.
  • Pyydä aina uuden tilan kokeilumahdollisuutta ennen päätöksen tekoa, oli sitten kyseessä vuokra-asunto, työtilan etsiminen tai opiskelupaikan valinta.
  • Huomioi, että sisäilman myrkyt, mikrobit ja itiöt leviävät myös tavaroiden, papereiden ja tekstiilien mukana. Testaa siis uusi tila viemättä sinne mitään aiemmasta ongelmakohteesta.

Omakotitalojen omistajille löytyy tietoa eri vuosikymmeninä rakennettujen talojen merkittävimmistä riskirakenteista Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoot -toimintaohjelmassa luodusta materiaalista. Sivuilta löytyy myös tietoa asuntokaupoista, talojen huoltamisesta sekä kosteus ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä. Hengitysliiton korjausneuvojat neuvovat homevaurioihin, ilmanvaihto-ongelmiin, rakentamiseen ja muihin sisäilma-asioihin liittyvissä kysymyksissä ma–to klo 9–15 numerossa 020 757 5181.

Hengitysliitto kerää tietoa sisäilmasairaiden asunnnottomudesta ja tilatarpeista kyselyllä. Tiedonkeruun tarkoituksena on tuoda esiin tarvetta sisäilmasta sairastuneille soveltuville rakennushankkeille ja tutkimusprojekteille. Vastaa kyselyyn täällä.