Sosiaali-, terveys- ja työllistämispalvelut- mistä tilat sisäilmasairastuneelle?

Voit lukea sisäilmasairaiden tarvitsemista tukitoimista täällä

Tukitoimet tulee räätälöidä tilanteen mukaan. Lue täältä ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen sisäilmasairaista ja heidän avuntarpeestaan.

  • Ensimmäisen asteen sisäilmasairas saa apua tilasta, joka on terveydensuojelullisten mittareiden mukaan terveellinen väestötasolla.
  • Toisen asteen sisäilmasairas tarvitsee herkistymisensä vuoksi tätä kehitetympää tilaratkaisua. Pienemmätkin kosteusvauriot, haitalliset aineet rakennusmateriaaleissa ja sisäilmaan vaikuttavat muut ympäristötekijät tulee huomioida.
  • Kolmannen asteen sisäilmasairast tarvitsee aina räätälöidyn tilaratkaisun yksilöllisen tilanteen ja yksilöllisten herkkyyyksien mukaan.

Sisäilmasairaiden tilanteen ratkomisen merkittävimmistä solmukohdista täällä.

Kuinka kohdata sisäilmasairas työssä? Lue lisää.

Sisäilmasairaalle sopivasta rakentamisesta löydät tietoa julkaisustamme Kohti terveempää rakentamista.