Suunnittelu ja rakentaminen – MISTÄ LISÄÄ TERVEITÄ TILOJA?

Terveiden tilojen rakentaminen edellyttää kaikkien rakentamiseen liittyvien osa-alueiden asiantuntevaa ja vastuullista toimintaa.

Tähän osioon on koottu pähkinänkuoressa suunnittelijoille, rakennuttajille, tilaajille sekä uudis- ja korjausrakentajille oleellisia asioita.

Yleisesti rakentamiseen liittyen asioita, joita terve sisäilma vaatii, ovat mm.:

 • riskirakenteiden välttäminen rakennuksen suunnittelussa
 • kuivan rakentamistavan sisällyttäminen tilauskirjaan ja sen huomioiminen hankkeita kilpailutettaessa
 • kuiva rakentaminen – sääsuojaus ja tarpeeksi pitkät kuivumisajat
 • rakennusmateriaalien kemikaalipäästöjen vähentäminen
 • asianmukainen rakennusvalvonta – huolellisuus rakentamisessa kautta linjan
 • ilmanvaihdon jatkuvuudesta huolehtiminen
 • rakennuksen asianmukainen huolto ja ylläpito
 • rakennuksen käyttäjien aiheuttaman kosteusrasituksen minimointi jo suunnitteluvaiheessa
 • vesivahinkojen välttäminen
 • erilaisten riskirakenteiden välttäminen suunnittelussa sekä erityinen huomio ja huolellisuus näitä toteutettaessa
 • riittävän pitkän kuivumisajan aikatauluttaminen kuivumista vaativille kohteille, kuten betonilattioille
 • biosidien käytön välttäminen rakennus- ja käyttövaiheessa
 • rakenteiden toimivuuden tarkkailu säännöllisen ja huolellisen huollon avulla
 • mahdollisten valmistumisen jälkeen ilmenevien kosteusvahinkojen viivästyksetön ja perusteellinen kuivaus ja korjaus
 • vuoropuhelun toimivuudesta huolehtiminen rakennuksen omistajan, haltijan ja ylläpitäjän välillä rakennuksen pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Rakennusmateriaalien valinnassa tulee huomioida seuraavaa:

Valinnoissa tulee suosia sellaisia materiaaleja, joiden kemikaalipäästöt sisäilmaan ovat mahdollisimman vähäiset ja joiden riskit päästää kastuessaan myrkyllisiä yhdisteitä sisäilmaan ovat mahdollisimman pienet.

Rakennusmateriaaleina tulee käyttää sellaisia materiaaleja, jotka eivät sisällä EU:n kemikaalilainsäädännön Reach–asetuksen mukaisia erityistä huolta aiheuttavia aineita, eli mm. hedelmällisyydelle ja perimälle haitallisia tai syöpää aiheuttavia aineita.

Homepakolaiset ry:n julkaisu Kohti terveempää rakentamista – Pohdintoja rakennusterveydestä ja sisäilmasairaiden tilaongelmista.

Lisätietoa ja oppaita aihepiiriin liittyen:

http://www.hometalkoot.fi/muut-oppaat

Ympäristöministeriön viisivuotisessa valtakunnallisessa Kosteus- ja hometalkoot -toimintaohjelmassa luodusta materiaalista löytyy ohjeita esimerkiksi kosteus- ja homevauriokorjauksen toteuttamisesta, loppusiivouksesta ja rakennustyömaiden kuivana pitämisestä.