Opiskelu

Koulujen ja oppilaitosten sisäilmaongelmat ovat yleisiä ja tuovat suuria haasteita opiskeluun. Opintojen hidastuminen tai jopa estyminen sisäilmaongelmien vuoksi ei ole harvinaista.

Kerromme näillä sivuilla millaisia ongelmia sisäilma voi opintiellä aiheuttaa ja millaisia ratkaisuja tilanteisiin voidaan soveltaa.

Täydennämme materiaalipankkia projektin edetessä.

 

Sisäilmasairastuminen koulunkäynnin ja opintojen esteenä – mitä kannattaa huomioida?

SONY DSCValitettavasti sisäilmatutkimukset ovat usein pitkä ja epävarma prosessi, ja siksi tarvitaan väliaikaisratkaisuja ja joskus pysyviäkin vaihtoehtoja sisäilmasta sairastuneiden tilanteiden ratkaisemiseksi.

Parhaassa tapauksessa sisäilmaongelmatilanteeseen löytyy ratkaisu sisäilma- ja rakennusterveystutkimuksista, oirekyselyistä sekä näiden perusteella tehdyistä korjauksista.

Silloin kun sisäilma aiheuttaa terveyshaittaa, sairastelusta kannattaa tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan terveystarkastajalle. Oireista kannattaa kertoa myös koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä olla yhteydessä rehtoriin tai koulunjohtajaan. Jos tilanne ei ala edistyä, voit tehdä kantelun aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon yksikköön.

Ratkaisut räätälöidään kunkin tilanteen mukaan tapauskohtaisesti.
  • Tärkeää on arvioida, missä määrin sisäilmasta sairastunut henkilö voi oleskella koululla tai opiskelupaikassa. Onko mahdollista esimerkiksi osallistua osalle luentoja ja oppitunteja, käydä suorittamassa kokeet ja tentit koululla, osallistua retkille ja ulkoliikuntaan tai käydä välitunneilla, vai onko opinnot suoritettava kokonaan etänä. Aiheeseen liittyvä 10-vuotiaan Selman tarina löytyy täältä.
  • On syytä arvioida, voiko oppilas ottaa koulusta oppimateriaalia kotiin, ovatko opettajan kotikäynnit mahdollisia vai aiheuttavatko kaikki koululta tuodut paperit, tavarat ja tekstiilit sairastumisen. Opettajan kotikäynnit voi sijoittaa esimerkiksi aamuun, jolloin hän ei ole vielä käynyt koulussa.
Oppilas/opiskelija itse on tässä paras asiantuntija.
  • Joskus koulun tai oppilaitoksen vaihto auttaa. Kahdeksanvuotiaan Viivin onnellinen tarina löytyy täältä.
  • Vakavasti oireilevien kohdalla on mietittävä koulun vaihtamiseen tähtäävät koulukokeilut tarkkaan, jotta ei pahenneta sisäilmasairaan tilannetta entisestään. Lisäaltistukset voivat pahentaa ja kroonistaa sairautta entisestään.
  • Jos lähdetään toteuttamaan koulun vaihtoa oireilevalle oppilaalle tai opiskelijalle, tulisi pyrkiä etukäteen varmistamaan, ettei kokeilun kohteena olevassa rakennuksessa ole ilmennyt epäilyjä sisäilmaongelmista.

Sisäilmamittausten tuloksia on usein hankala saada, eivätkä mittaustulokset välttämättä kerro koulun todellisesta sisäilmatilanteesta. Nykyisillä tutkimusmenetelmillä terveyshaitan aiheuttajaa ei aina saada selvitettyä. Ei ole tavatonta, että useampia vakavia sisäilmasairastumisia aiheuttaneen rakennuksen terveyshaitta jää todentamatta.

Kattavat oirekyselyt ovat paras mittari sisäilman laadun selvittämiseksi.

Jos oirekyselyjä ei ole tehty tai niiden tuloksista ei ole saatavilla lausuntoa, koulukokeiluihin on suhtauduttava varoen, varsinkin jos ne ovat toistuvia. Kokeiluissa edetään sairastuneen ehdoilla ja kokeilut keskeytetään oireiden ilmetessä. Pahimmillaan väärin toteutettu koulukokeilu johtaa vain sairastuneen entistä pahempaan herkistymiseen, jolloin soveltuvaa tilaa on entistä hankalampi löytää. Näin on käynyt lukuisille opettajille, jotka on sijoitettu aina uudelleen toiseen ongelmaiseen rakennukseen, kun edellinen on todettu opettajalle sopimattomaksi.

ILMAISTA NEUVONTAA ETÄYHTEYDEN JÄRJESTÄMISEKSI KOULUILLE JA OPPILAITOKSILLE

PERUSKOULUN PÄÄTTÖTODISTUS TUETTUNA NETTIPERUSKOULUSSA

SONY DSC

Muuta huomioitavaa sisäilmasairastuneelle järjestettävissä opiskeluratkaisuissa:
  • Etäopetusratkaisussa tulee arvioida millaisia ATK-laitteita ja ratkaisuja etäyhteyden muodostamiseen voidaan käyttää. Etäopetukseen soveltuvista laitteista ja toteutusvaihtoehdoista löytyy tietoa täältä.
  • Papereiden ja tekstiilien lisäksi myös monet muovilaadut imevät itseensä helposti huoneilmassa olevia altisteita. Samoin tietokoneiden tuulettimet keräävät altisteita koneen sisälle, eikä konetta saada aina puhtaaksi. Tämän vuoksi sisäilmaongelmaisesta tilassa olleet tietokoneet ovat yksi pahimmista sisäilmasairastuneille ongelmia aiheuttavista tekijöistä. Joskus huolellinen puhdistus ja pitkäaikainen tuulettaminenkaan ei auta laitteiden puhdistuksessa.
  • Myös uusien laitteiden sisältämät palonestoaineet ja muut kemikaalit ovat aiheuttaneet vakavia oireita ja pitkäaikaisia sairastumisia sisäilmasta sairastuneille. Tämän vuoksi esimerkiksi uutta tietokonetta tulisikin tuulettaa aina hyvin ilmastoidussa tilassa ennen sen käyttöönottoa, eikä tulostimia tulisi sijoittaa aivan työpisteen lähelle.
Tuotemerkkien välillä on isoja eroja niiden sisältämissä kemikaaleissa.

Lisää vinkkejä sisäilmasairastuneelle soveltuvan tilan järjestämisestä voi lukea täältä.

 

SONY DSC

Kannustamme kehittämään ympäristösairastuneille suunnattuja lukusaleja sekä työskentely- ja tenttitiloja, jotka sopivat sisäilmasairastuneille, monikemikaaliherkkyydestä kärsiville ja sähköherkille. Muutamia kannustavia esimerkkejä löytyy jo.

Esimerkiksi Helsingin yliopistolla on käytössä lukutila, jossa hajusteet ja langattomia yhteyksiä käyttävien laitteiden käyttö on kielletty.

Kehitämme projektin aikana mallia toimivaksi opiskelutilaksi sisäilmasairaalle. Jos haluat edistää ympäristösairaalle soveltuvan lukutilan avaamista omaan kuntaasi, kaupunkiisi tai oppilaitokseesi, voit lukea tilan käytännön toteutuksesta täältä. Tilan käyttäjiä on myös tarpeellista opastaa, jotta kaikki ympäristösairastuneet voisivat hyödyntää tilaa. Voit tulostaa opastaulun tilan käyttöohjeeksi täältä.