peruskoulun päättötodistus MONNIn avulla

Mikkelissä sijaitseva oppimis- ja ohjauskeskus Mikael sekä Otavan Opiston nettiperuskoulu tarjoavat yhteisessä Monni-hankkeessaan mahdollisuuden suorittaa peruskoulu loppuun verkkovälitteisesti.

Mahdollisuus on suunnattu sellaisille nuorille, jotka eivät kykene opiskelemaan normaalisti omassa koulussaan ja joilla peruskoulun päättötodistuksen saaminen on tämän vuoksi lykkääntynyt.

”Alun perin Monni suunniteltiin pääasiassa erilaisista oppimisen haasteista kärsiville nuorille”, kertoo Monnihankkeen ohjaava opettaja Johanna Juvonen.

Sisäilmaongelmien yleistyminen ilmeni kuitenkin opiskelijahaun aikana.

”Kyselyjä alkoi tulla paljon sisäilmasairastuneilta nuorilta ja heidän vanhemmiltaan, ja havaitsimme tarpeen tällaiselle räätälöidylle järjestelylle myös heidän keskuudessaan. Nyt meidän kahdeksan hengen ryhmässämme opiskeleekin kolme sisäilmasta vakavasti sairastunutta nuorta”, Juvonen kertoo.

Opetus tapahtuu Otavan opiston verkko-oppimisympäristö Muikussa sekä Adobe Connect -ohjelman virtuaalisessa luokkahuoneessa.

Monnia kokeillaan lukuvuonna 2014 – 2015 pilottihankkeena. Kokeilua rahoittaa Opetushallitus. Nuorille, heidän koululleen ja kotikunnalleen osallistuminen on ilmaista.

Nuoret pysyvät lähettävän koulun oppilaina ja he suorittavat valinnaisaineet ja liikunnan räätälöidysti kotikouluihinsa.

”Esimerkiksi yksi sisäilmasairastuneista oppilaista osallistuu omassa koulussaan liikuntatunneille. Muut suorittavat liikuntatunnit liikuntapäiväkirjan ja muiden sovittujen suoritteiden avulla”, Juvonen kertoo. Opinnot on mahdollista räätälöidä kunkin oppilaan tilanteen ja kunnon mukaan.

Monnia on tarkoitus jatkaa, ja opetusmuodolle haetaankin nyt jatkorahoitusta. Sen järjestyessä Monni voisi tulevaisuudessa toimia opiskelumuotona sellaisille sisäilmasairastuneille yläkoululaisille, joilla opinnot ovat sisäilmaongelmien vuoksi pysähdyksissä.

”Yhdenkin nuoren syrjäytymisen kustannus on miljoonaluokkaa”, Juvonen toteaa.

”Päättötodistuksen suorittamismahdollisuuksia kannattaa siis tukea.”

Homepakolaiset-yhdistyksen Ratkaisuja Sisäilmasairaille! –projekti tekee yhteistyötä Monni-hankkeen kanssa jatkokehittelyn parissa.

Vastaavat opiskelujärjestelyt voivat tulevaisuudessa tarjota soveltuvia työratkaisuja myös sisäilmasairastumisen vuoksi sairaslomilla tai työttöminä oleville opettajille.

 

Lisätietoa Monnista:
http://monniverkossa.blogspot.fi