RATKAISujen kolme tasoa

Eritellyt ratkaisut ovat erilaisia riippuen siitä, millä tasolla ratkaisuja haetaan:

  • yhteiskunta
  • yhteisö
  • yksilö.

Yhteiskunnassa tehtävät ratkaisut ovat pitkällä aikavälillä toteutettavia keinoja asioiden edistämiseksi. Ne voivat olla esimerkiksi uusia tai päivitettyjä lakeja ja asetuksia.

Yhteisössä tehdyt ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi työyhteisöön, koululuokkaan tai harrastusryhmään, jossa aletaan noudattaa esimerkiksi hajusteettoman työpaikan periaatteita.

Yksilötasolla ratkaisut ovat usein huomattavasti nopeammin toteutettavissa kuin yhteiskunnan tasolla toteutettavat. Ne ovat hyvin konkreettisia juuri kyseiselle henkilölle soveltuvia tapoja toimia.

Tuotamme projektin aikana lisätietoa ratkaisuista liittyen kuhunkin näistä tasoista.Toimintamallit

Monitahoisen ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan toimintamallit kattavan ratkaisumallin luomiseksi.

Homepakolaiset ry:n Ratkaisuja Sisäilmasairaille! -projektissa luodaan ehdotelmat valtakunnallisiksi toimintamalleiksi koskien sisäilmasta sairastuneiden työkyvyn ylläpitämistä, opintojen suorittamista sekä sisäilmasta sairastuneille soveltuvien tilaratkaisujen ja sitä myöden tilaverkoston rakentamista.


Ratkaisut ja avuntarve yksilön näkökulmasta

Yksilön kannalta ratkaisuja voidaan hahmottaa seuraavan kaavion avulla. Sisäilmasairaan tukeminen on pitkäjänteinen prosessi. Kukin tapaus on yksilöllinen ja voi muuttua ajan kuluessa.

sisäilmasairaan auttamispolku

Avaa kaavio suurempana