TYÖKYVYTÖN VEERA – KOLMANNEN ASTEEN SISÄILMASAIRAS

Kolmannen asteen sisäilmasairas ei enää aktiivisesti kykene hakemaan ratkaisuja. Hänellä on takana vuosien kierre avunhakua, terveen asunnon, työ-/opiskelutilojen etsimistä ja oireiden vakavoitumista kohti toimintakyvyn kaventumista. Normaalit arjen asiat ovat muuttuneet hankaliksi tai mahdottomiksi hoitaa. Hänen terveydentilansa vaatisi akuuttia lääketieteellistä apua mutta sitä ei ole saatavilla. Menetykset, avunsaamisen hankaluus ja leimaaminen ovat vaikuttaneet myös henkiseen jaksamiseen. Kolmannen asteen sisäilmasairas on useimmiten kokenut musertavia menetyksiä kaikilla elämän osa-alueilla.

Tyypillinen tilanne:

 • useat altisteet aiheuttavat pieninäkin määrinä invalidisoivaa haittaa
 • kärsii hyvin vakavista oireista, on invalidisoitunut
 • arjesta selviäminen vie kaikki resurssit
 • usein asunnoton/muuttokierteessä, työtön, tuloton, taloudellisia ongelmia
 • seurannaisvaikutuksina: leimautuminen, uupuminen ja masentuminen

Tyypillisiä oireita:

 • autoimmuunisairaudet, ympäristöherkkyydet kuten kemikaali- ja sähköherkkyys, intoleranssit, elinvauriot, alveoliitti, anafylaktiset shokit, ms-tyyppinen oireilu, lihasten palautumattomuus
 • kognitiiviset häiriöt, post-traumaattinen stressi, krooninen kipu
 • muut yksittäiset oireet invalidisoivina: mm. nivelvauriot, sydänoireet, kuumepiikit, suupielten haavaumat, krampit, tajunnan häiriöt

Lisää oireista: sairauden oireet vakavuusluokittain

VEERA MIETTII, MITEN TÄSSÄ NÄIN KÄVI

Homepakolaiset-Veera1_rgb_001

ARVIO: SUOMESSA ON n. 20 000 ”VEERAA”

Avuntarve – tarvitaan moniammatillista kuntoutusta, arjen apua, tukea elämänhallintaan.

Kokonaisvaltainen apu:

 • asiantunteva lääketieteellinen hoito, kuntoutus, traumaterapia
 • erityinen täysin altisteeton asumisympäristö
 • taloudellinen apu, hoidon koordinaattori, vertaistuki, apuvälineet.

Sopiva avun tarjoaja voisi olla:

 • hoito rakentuu moniammatillisesti
 • sosiaalipalvelut, apu tilajärjestelyissä, perus- ja erikoissairaanhoidon sekä moniammatillisen kuntoutuksen yhteistyö.

Tällä hetkellä kuitenkin:

 • apua ei ole saatavilla
 • tämä potilasryhmä leimaantuu
 • selviäminen on sen varassa, auttaako lähipiiri
 • moni kolmannen asteen sisäilmasairas elää epäinhimillisissä olosuhteissa, esimerkiksi asunnottomina ja tulottomina
 • nämä sisäilmasairaat löytyvät mm. syrjäytymis- ja masennustilastoista.