Solmukohtia

Yhtäkkiä, kesken parhaita ruuhkavuosia, työtekoa, lasten kasvua, harrastuksia, asunnonvaihtoa, parisuhdetta.. elämä pysähtyi. Siihen tuli täydellinen stoppi. Kaikki osa-alueet romuttuivat, valuivat lattialle tallattavaksi. Kaksi viran omaavaa oli nyt työttömänä, vailla terveyttä, rahattomana, ja asuivat ystäväperheen luona. Olin tottunut siihen, että aina on ratkaisuja. Yhtäkkiä ei ollut.

Sisäilmasairastuminen eroaa useimmista muista elämän vastoinkäymisistä siinä, että se koskettaa kaikkia elämän peruspilareita:

Se voi viedä kodin, työn, toimeentulon, sosiaalisen verkoston ja terveyden.

Nykyiset järjestelmät, rakenteet ja sosiaaliturva eivät sovi sisäilmasairastumistilanteisiin. Erityisiksi solmukohdiksi tilanteen ratkaisussa muodostuvat usein:

 • diagnoosin puute
 • terveyshaitan todistamattomuus
 • terveiden tilojen löytymisen hankaluus
 • arjen kemikalisoituminen
 • taloudellinen ahdinko
 • sosiaaliturvan puuttuminen
 • kuntoutusmahdollisuuksien puuttuminen
 • vakuutusturvan puuttuminen
 • kokonaisvastuun puuttuminen ja vastuutahojen epäselvyys
 • yleinen tiedon puute
 • asenteet ja ennakkoluulot
 • toimintamallien puute.

Nämä solmukohdat linkittyvät toisiinsa.

Solmukohtia 3

 

Yhden osa-alueen toimimattomuus estää asioiden etenemisen myös muilla sektoreilla.
Tilanteen kokonaisvaltainen kriisiytyminen onkin sen vuoksi sisäilmasta sairastuneilla yleistä.

Esimerkiksi ilman diagnoosia ei voi olla sairaslomalla. Työsuhde voi katketa, kun työpaikalla ei voi olla. Ilman diagnoosia ei saa myöskään kuntouttavaa apua. Sosiaaliturvajärjestelmä ei toimi sisäilmasairastuneiden kohdalla, jotka voivat jäädä täysin tulottomiksi. Vähävaraisena sopivan asunnon etsiminen huonokuntoisesta rakennuskannasta on hankalaa ja oman sopivan talon rakentaminen mahdotonta. Kaoottisessa asuntotilanteessa taas työllistyminen on haastavaa. Nämä tarinat ovat Suomessa nykyisin yleisiä.

solmukohdat isoAvaa kuva suurempana

Lue lisää: Tarkemmin solmukohdista

Lue lisää: Työpajojen satoa – Virallinen Suomi: POISSA

Lue lisää: Työpajojen kuvallista antia