työelämä

Sisäilmasairas ei yleensä ole työkyvytön, vaan hän on työpaikkakyvytön.

Tämä tarkoittaa sitä, että kun työpaikan sisäilma on kunnossa, työntekokin onnistuu ongelmitta. Tällöin moni sisäilmasairas voi hyvin ja kykenee tehokkaaseen työntekoon.

Terveessä työympäristössä sisäilmasairas on motivoitunut ja pitkäaikainen työntekijä vailla sairaspoissaoloja, kun ongelmia aiheuttavat sisäilmaston tekijät minimoidaan. Kokemusten mukaan sopivien työolosuhteiden järjestyttyä sisäilmasairaille aiheutuu sairaspoissaoloja usein jopa keskimääräistä vähemmän.

Jos ongelma pitkittyy ja sairastumiseen puututaan vasta viiveellä, voi seurauksena olla sisäilmasairaan päätyminen joko kokonaan tai osittain työkyvyttömäksi.

SONY DSCTilanteesta kannattaa tehdä asiantunteva arvio, jotta tiedetään millä tavoin ongelmaa kannattaa alkaa ratkoa.

Työelämässä vastaan tulevat haasteet riippuvat sairastuneen toimenkuvasta, herkkyysasteesta ja siitä miten sairastuminen ilmenee.

Työpaikan huonon sisäilman lisäksi sairastuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi kollegoiden ja asiakkaiden käyttämät hajusteet tai sisäilmaongelmaisessa talossa asuva kollega, jonka hiuksissa ja vaatteissa kulkeutuu homeitiöitä ja muita haittatekijöitä työpaikalle.

Myös työpaikalla käytettävät kemikaalit, materiaalit ja esimerkiksi kopiokoneen painomuste voivat aiheuttaa haasteita.

Näihin hankaliin tilanteisiin löytyy kuitenkin usein mielekkäitä ja helposti käyttöön otettavia ratkaisuja.

Joskus ongelmat ratkeavat toimipistettä tai työpaikkaa vaihtamalla. Toimistotyössä etätyö on monesti varteenotettava vaihtoehto, jotta sisäilmasta sairastunut voi jatkaa työntekoa.

Kaikissa ammateissa etätyö ei kuitenkaan ole mahdollista. Tällöin hyvä ratkaisu on muokata sairastuneen työnkuvaa niin, että hän voi jatkaa työssään.

Tuote- ja materiaalivalinnoilla sekä sairastuneen työympäristöä muokkaamalla saavutetaan usein parannuksia tilanteeseen. Joskus työntekijä voidaan siirtää toisiin hänelle paremmin soveltuviin työtehtäviin. Valitettavasti sopivaa työjärjestelyä ei kuitenkaan aina löydy, jotta sairastunut voisi jatkaa työssään.

DSC00956Sairastuneen oma aktiivinen rooli on keskeinen niin olemassa olevan työpaikan haasteellisen tilanteen järjestämisessä kuin työttömänä uuden työpaikan löytymisessä.

Oman yrityksen perustaminen on myös varteenotettava vaihtoehto.

Jos sopivaa työpaikkaa ei ole löytynyt ja sairastunut on ollut pitkään työttömänä, vaihtoehtona saattaa olla mm. palkkatuettu työ tai työkokeilu ja sitä myötä työvalmennus.

Paras vaihtoehto yksilön ja yhteiskunnan kannalta on tukea ihmisiä pysymään työelämässä, niin kustannusten kuin elämän mielekkyydenkin näkökulmasta.

Sisäilmasairastuneet ovat motivoituneita ja pitkäaikaisia työntekijöitä, kunhan sopivat työolot järjestyvät.

 

Lue lisää:

Työnantajalle ja työntekijälle

Tapausesimerkkejä