Tapausesimerkkejä

Näissä tapausesimerkeissä työnantajan ymmärryksellä ja joustavilla työjärjestelyillä on ollut ratkaiseva merkitys sisäilmasta sairastuneen työntekijän työssä pysymisen tai työhön palaamisen onnistumisen kannalta.

Veera sairastui vastasyntyneiden teho-osastolla.

Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on saatu sisäilmasairastuneita takaisin töihin erityisjärjestelyiden avulla.

Inkerin vuosi luokanopettajana kului kuumeillessa.

Terveissä tiloissa Helenalla on poissaoloja keskimääräistä vähemmän.

Opettaja tähtää tukijärjestelmien avulla ulkotöihin rakennusalalle.

SONY DSC