Työtilaratkaisuja

Ratkaisukeinoja työtilojen järjestämiseksi sisäilmasairastuneelle sopiviksi:

 • Työtilan tulee sijaita rakennuksessa, jossa ei ole sisäilmaongelmia.
 • Riittävä ilmanvaihto ja jatkuva puhdas korvausilma ovat oleellisia.
 • Ilmanpuhdistin voi toimia tilapäisratkaisuna, jos työntekijä kokee saavansa siitä apua.
 • Työtilaan ei tuoda mitään tavaraa sisäilmaongelmaisesta paikasta. Ei edes tietokonetta.
 • Huonekasveja ja leikkokukkia ei tuoda työtiloihin, jos ne eivät sovi sairastuneelle.
 • Huolehditaan riittävästä siivouksesta ja huolellisesta pölyjen pyyhinnästä.
 • Kiinnitetään huomiota puhdistusaineiden valintaan: ei hajustettuja tai voimakkaita kemikaaleja sisältäviä tuotteita.
 • Papereiden ja muun irtaimen tavaran säilytyksessä käytetään ovellisia kaappeja.
 • Huonekaluiksi ei hankita lastulevy- tai muita voimakkaita kemikaaleja ja liimoja sisältäviä tuotteita.
 • Vältetään kangaspäällysteisiä tuoleja tai mattoja lattioilla.
 • Tekstiileissä suositaan luonnonkuituja, kuten puuvillaa, ja vältetään mm. palonestoaineilla käsiteltyjä kankaita.
 • Sairastuneelle taataan mahdollisuuksien mukaan oma työtila, jossa lattiamateriaalina on jokin muu kuin muovimatto tai laminaatti.
 • Sijoitetaan samaan tilaan vain välttämättömät ATK-laitteet. Esimerkiksi tulostimet tulee sijoittaa eri tilaan niistä ilmaan mahdollisesti pääsevien kemikaalien vuoksi.
 • Remontoitaessa huomioidaan materiaalien valinnassa sairastuneelle parhaiten soveltuvat materiaalit.
 • Remontin jälkeen tilojen annetaan tuulettua kunnolla ennen kuin sairastunut voi palata työpaikalleen.
 • Ilman vaihtumisen vuoksi olisi hyvä olla erillinen tuuletusikkuna. Tupakkapaikan ei tule sijaita tuuletusikkunan alla.
 • Työskentelytilassa ei tule säilyttää ylimääräistä tavaraa kuten kirjoja, lehtiä tai paperia.
 • Laitevalinnat ovat oleellisia. Esim. tulostimien musteiden ja tietokonevalmistajien merkkien välillä on huomattavia eroja niiden sisältämien kemikaalien toksisuudessa.

Oireilu on usein voimakkaimmillaan juuri sairastumisen jälkeen, kun takana on voimakas altistuminen sairastuttaville tekijöille. Altistuksen tauottaminen ja elimistön rauhoittaminen esimerkiksi sairasloman, opintovapaan tai vuorotteluvapaan avulla voi olla hyvä ratkaisu.

 

Tutustu myös ympäristösairaan työtilaan.