Homepakolaiset
 
Rakentaminen
Opiskelu
Työ
 
 
 
SISÄILMASAIRAILLE MAHDOLLISUUKSIA
TYÖELÄMÄÄN JA OPISKELUIHIN!

Homepakolaiset ry on aloittanut maaliskuussa 2014 kolme vuotta kestävän RAY-tuetun projektin, jonka avulla haetaan käytännön ratkaisuja sisäilmasta sairastuneiden työssäkäynnin ja opiskeluiden järjestämiseen.

Vakaville sisäilmaongelmille altistuminen johtaa monella invalidisoivaan herkistymiseen mm. homeille ja kemikaaleille. Työ, harrastukset, sosiaalinen elämä ja opiskelut hankaloituvat tämän vuoksi valitettavan usein jopa niin pahasti, ettei normaali eläminen ole mahdollista. Tilanteen ei kuitenkaan tarvitse olla tämä. Toimivista järjestelyistä on lukuisia esimerkkejä, silloin kun niiden kehittelyyn on löytynyt tahtoa, energiaa ja luovuutta. Nämä eivät kuitenkaan vielä ole vakiintuneita käytänteitä. Haluamme nyt tuoda positiiviset esimerkit yleiseksi tavaksi toimia!

Kolmivuotisen projektin aikana luodaan sisäilmasta sairastuneiden syrjäytymisen ehkäisevä valtakunnallinen toimintamalli. Tämä sisältää:

  • Työssäkäynti – Tuotamme tietoa ja ratkaisuja niin sairastuneiden itsensä käyttöön kuin työnantajille sekä viranomaisillekin. Tuotamme aiheesta infolehtiset ja järjestämme esimerkiksi koulutustilaisuuksia työvoimaviranomaisille ja teemme oppaan työnantajille siitä kuinka löytää ratkaisuja sisäilmasairastuneen työkyvyn ylläpitämiseksi.

  • Opiskelu ja koulunkäynti – Tuotamme tietoa ja ratkaisumalleja koulunkäynnin ja opiskeluiden järjestämiseksi ongelmatilanteissa. Haemme uusia toimintatapoja esimerkiksi oppivelvollisuuden suorittamiseen ongelmatilanteissa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Toimivia käytänteitä suunnitellaan yhdessä viranomaisten, sairastuneiden, alan hankkeiden ja järjestöjen kanssa. Tuotoksena syntyy tietopaketteja, jotka ovat kaikkien käytettävissä.

  • Rakennustekniset ratkaisut – Perustan toimintakyvylle luovat sellaiset tilat, joissa kykenee toimimaan terveenä. Projektissa tehdään kooste sisäilmasairaille parhaiten soveltuvista rakennusteknisistä ratkaisuista, joista otamme mielellämme vastaan esimerkkejä. Keräämme tietoa myös epäonnistuneista kokeiluista. Kerro esimerkkejä

  • Projektin aikana on tarkoitus selventää edellä mainittujen osa-alueiden vastuuviranomaiset ja mahdolliset ratkaisu- ja tiedotusreitit aina valtionhallinnosta ruohonjuuritasolle. Sisäilmaongelmat ovat monialaisia ja siroutuvat monen eri hallinnonalan väliin. Vastuutahojen selventäminen ja monialaisuus ovat mahdollisia avaimia ongelmallisen vyyhdin selvittämisessä.

  • Projektin aikana luodaan kaksi esitystä laajempaan käyttöön otettaviksi toimintamalleiksi: Ehdotus valtakunnalliseksi toimintamalliksi sisäilmasta sairastuneiden työkyvyn ylläpitämiseksi sekä ehdotus valtakunnalliseksi projektiksi sisäilmasairaiden työ-, opiskelu- ja asumisongelmien ratkaisemiseksi.


Projektilla on kaksi puolipäiväistä palkattua työntekijää, projektipäällikkö ja suunnittelija. Merkittävässä roolissa projektissa on sisäilmasta sairastuneiden kokemusperäinen tieto. Tätä resurssia halutaan hyödyntää luomalla projektille avoin vapaaehtoisten verkosto, jossa sisäilmasta sairastuneiden on mahdollista hakea koordinoidusti ratkaisuja sekä jakaa kokemuksia onnistuneista ratkaisuideoista yhteistyössä projektin työntekijöiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Projektipäällikkö ja suunnittelija koordinoivat projektia, verkostoja sekä koostavat kerättyä ja ideoitua tietoa sekä hoitavat projektin hallinnollisia tehtäviä.

Projektilla pyritään ehkäisemään sisäilmasta sairastuneiden syrjäytymistä sekä vähentämään välillisesti myös syrjäytymisestä aiheutuvien yhteiskunnallisten kustannusten kasvua. Uskomme siihen, että sairaudet ovat rajoittava tekijä vain rajoittuneessa yhteiskunnassa – jos tahtoa ja luovuutta löytyy, jokaiselle on löydettävissä mielekäs vaihtoehto syrjäytymiselle. Tämä vaatii kuitenkin aivan uusien ratkaisujen kehittämistä sekä ennakkoluulotonta asennetta.

Projektista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan mielenkiintonsa, osaamisensa ja aikataulujensa mukaan. Voit ottaa meihin yhteyttä, jos sinua kiinnostaa esimerkiksi ratkaisujen kehittely sisäilmasairaan lapsen koulunkäynnin mahdollistamiseen, etäopiskelujärjestelmän luominen peruskoulun jälkeisiä opintoja varten, vaihtoehtoisten ratkaisujen hakeminen sairauspoissaoloille sisäilmaongelmaisessa työpaikassa tai erilaisten rakennusteknisten ratkaisujen soveltuvuus vaikeasti herkistyneiden käyttöön.

Tavoitat meidät projektin tiimoilta täältä:

Projektipäällikkö Katja Pulkkinen
katja.pulkkinen(at)homepakolaiset.fi

Suunnittelija Anne Majaniemi
anne.majaniemi(at)homepakolaiset.fi

Muissa yhdistystä koskevissa asioissa saat meihin yhteyden: homepakolaiset(at)homepakolaiset.fi

Jäsenasioissa oikea osoite yhteydenotoille on:
yhdistys(at)homepakolaiset.fi

Olemme yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittynyt yhdistys, tavoitteenamme on kokonaisvaltaisten ratkaisujen tuominen sisäilmasta sairastuneiden arkeen, mikä pitkällä aikavälillä tuo ratkaisuja myös yksittäisiin ongelmatilanteisiin. Jotta pystymme kohdistamaan resurssimme oikein, vältämme päällekkäistä työtä muiden järjestöjen kanssa. Otathan siis vertaistuki- ja neuvontatilanteissa yhteyttä kuntasi vastaaviin viranomaisiin ja esimerkiksi seuraaviin yhdistyksiin: Hengitysliitto, Asumisterveysliitto ja Terve Sisäilma ry. Vertaistukiryhmiä ylläpitävät ainakin Hengitysliitto sekä Asumisterveysliitto.

Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä ja Sosiaali- ja terveysministeriötä tuesta!

 
Sivun alkuun