Etusivu
Mediassa
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Allekirjoita adressi
Yhdistys
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


Terveyden, kodin, irtaimiston ja työn menettäminen ovat kaikki erittäin traumaattisia tapahtumia. Homeongelman kanssa kamppailevalle ne sattuvat usein yhtäaikaisesti.

Kosteusvaurioista sairastuneen immunologinen puolustusjärjestelmä reagoi altisteisiin herkästi. Tämän vuoksi altistunut oireilee suuressa osassa sisätiloja ja kulkuvälineitä, ja jokainen oireilu pahentaa sairautta entisestään. Tämä rajoittaa liikkumista, asiointia, ystävien tapaamista ja muuta sosiaalista elämää sekä kaventaa harrastusmahdollisuuksia tai poistaa ne kokonaan. Sopivaa työ- ja opiskelupaikkaa voi olla hankala tai jopa mahdoton löytää. Toisin sanoen ihminen tulee ennemminkin työpaikka- kuin työkyvyttömäksi. Lähipiiri, työ- ja opiskelutoverit eivät useinkaan ymmärrä tilannetta; sairastunut kohtaa ymmärtämättömyyttä ja saa osakseen eriasteista leimaamista. Näin tapahtuu myös viranomaisten, kuten esimerkiksi terveydensuojeluviranomaisten puolelta.

Useat homeongelman kohtaavat joutuvat syviin taloudellisiin vaikeuksiin tilanteen vuoksi: homeasunnon laina ja päällekkäiset kulut evakkoasunnosta, työkyvyn menetys, yhteiskunnan tukien ulkopuolelle jääminen ja uuden irtaimiston hankkiminen saastuneen tilalle ovat raskaita iskuja. Osa ihmisistä käy homeongelman vuoksi lisäksi läpi pitkän oikeusprosessin. Moni jää vaille asiantuntevaa lääkäriapua – lääkäreiden tietämys asiasta on maassamme yleisesti ottaen heikko, ja sairastunut voi helposti jäädä ilman apua ja tutkimuksia sekä tulla leimatuksi psyykkisesti sairaaksi. Osa sairastuneista ei kykene löytämään itselleen enää sopivaa asuntoa; kun jokainen kokeiltu asunto saa aikaan vakavan oireilun, on sisätiloissa enää mahdonton olla. Tällaisia ihmisiä nukkuu mm. autoissa ja parvekkeilla. Osalla tilanne on jatkunut vuosia.

Mitä tällainen tapahtumien vyyhti ihmiselle merkitsee? Kodin, irtaimiston, terveyden, harrastusmahdollisuuksien ja työn menettämisen myötä elämästä putoavat pois osat pala palalta. Tilanne on perusturvallisuutta horjuttava ja voimakasta stressiä aiheuttava. Menetys- ja traumatilanteissa tuki, ymmärrys ja usein myös ammattiapu ovat tärkeitä. Ikävä kyllä, kosteusvaurio-ongelmissa ne, joiden tulisi auttaa, voivat pahentaa taakkaa leimaamalla ja syyttämällä. Ehkä on kyse auttajille itselleenkin niin pelottavasta asiasta, että on helpompi leimata avun tarvitsija häiriintyneeksi?

Traumojen hoidossa yleisesti tärkeinä pidettyjä askelia ovat rutiinit, lepo, arkeen palaaminen, sosiaalinen tukiverkosto ja toivo. Mutta kuinka käsitellä traumaa sellaisten ihmisten kohdalla, joilla rutiinien ylläpitäminen on mahdotonta? Joilla ei ole arkea, mihin palata? Millaisin perustein ihminen, joka ei edes löydä sopivaa sisätilaa nukkumiseen, voi pitää yllä toivoa paremmasta - maassa jossa asian olemassaolo viranomaistahoilla kielletään?