Etusivu
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Yhdistys
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


"Altistumisen lopettaminen tai oleellinen vähentäminen oireita/sairautta aiheuttaville altisteille on hoidon kannalta ehdottomasti tärkeintä." 1

"Lääkkeet auttavat oireisiin huonosti. Paras hoito on altistuksen poistaminen."2

"Asianmukaista lääkehoitoa tarvitaan oireiden lievittämiseen. Hoito-ohjeet ovat yleisesti samat kuin muistakin syistä vastaavanlaisia oireita saaville. Hoito ei ole vaihtoehto kosteusvaurioiden korjaustoimenpiteille. Tärkein periaate on sisäilman haittatekijöiden poistaminen tai ainakin minimoiminen." 1

Koska osa kosteusvauriorakennusten sisäilmassa olevista aineista on toksisia eli myrkyllisiä, ei näitä vastaan voi suojautua lääkkeillä. Lääkkeet saattavat pahimmassa tapauksessa estää huomaamasta oireita ja näin ollen mahdollistaa lisä-altistumisen. Lääkkeillä on kuitenkin paikkansa. Lääkkeet ovat tarpeen mm. silloin, kun kosteusvaurio on aiheuttanut pysyvän, lääkehoitoa vaativan sairauden, kuten diabeteksen tai kilpirauhasen toiminnan häiriöitä.

Lääkkeissä voi olla ongelmana pahasti sairastuneen kohdalla se, että lääkkeissä on ainesosia, jotka eivät sovi henkilöille, joiden immuunijärjestelmä on kosteusvaurioaltistuksen seurauksena epästabiilissa tilassa. Vaikka itse vaikuttava aine olisi sopiva, lääkkeen sisältämät muut kemialliset yhdisteet voivat laukaista erilaisia oireita. On tutkimustietoa siitä, että lääkkeiden aiheuttama lisärasite voi ylläpitää oireilua herkistyneillä henkilöillä ja että toimivin hoito on altisteiden välttäminen 5.

Vain pieni osa niistä ihmisistä, jotka kosteusvauriorakennuksissa sairastuvat, on allergisia homeille (Suomessa allergiatesteissä käytetään tosin vain muutamaa eri homelaji-uutetta, joten testeissä ei näy allergisoituminen muille kuin näille kyseisille lajeille). Ihmisillä, jotka vakavasti herkistyvät kosteusvaurioaltisteille, saattaa kyseessä olla MCS:n (monikemikaaliyliherkkyys) kaltainen tila - monihan herkistyy kosteusvaurioaltistuksen seurauksena homeiden lisäksi nimenomaan kemikaaleille ja hajusteille5. MCS ei ole allerginen, vaan toksinen reaktio3. MCS potilailla on todettu ongelmia maksan toiminnassa; heidän elimistönsä ei pysty poistamaan myrkkyjä siten kuin terveillä ihmisillä, ja heidän aineenvaihdunnassaan sekä antioksidanttitoiminnasta vastaavien entsyymien toiminnassa on havaittu puutoksia4. Ei ole vielä tiedossa, ovatko nämä seurausta kosteusvaurioaltistuksesta, kuten esimerkiksi toksiinien aiheuttamista maksavaurioista. Monikemikaaliyliherkkyys ei kuitenkaan ole allergiaa, vaan neurologisia oireita aiheuttava toksinen reaktio, mistä johtuen allergialääkkeet ja antihistamiinit eivät ole siihen tehokas hoito. Sama pätee kosteusvaurioaltisteille herkistymiseen. Toksinen reagointi ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta kärsiä samanaikaisesti myös allergiaoireista, jolloin allergiaa voidaan hoitaa allergiahoidoin.

Jotkut kosteusvaurioista sairastuneet ovat saaneet oireisiinsa jonkinasteista helpotusta erilaisista lisäravinteista, jotka puhdistavat elimistöä tai suojaavat sitä myrkkyjen vaikutuksilta. Osa lisäravinteista on esimerkiksi veriaivoesteen läpäiseviä ja kelatoivia, eli ne pääsevät aivoihin ja pystyvät siellä kelatoimaan eli sitomaan itseensä ja kuljettamaan pois haitallisia aineita.

Osa sairastuneista käyttää suojautuakseen erilaisia hengityssuojaimia tai raitisilmahuppuja, ja näiden on koettu olevan joissain tapauksissa avuksi. Tulee kuitenkin muistaa, että ne kosteusvaurioaltisteet, jotka ovat lipofiilisiä eli rasvahakuisia, imeytyvät elimistöön myös ihon ja limakalvojen läpi.


Lähteet:

1 Majvik II -suosituksesta ohjeita kosteusvaurioiden selvittelyyn. Henrik Nordman, Jukka Uitti. Suomen Lääkärilehti 7/2007

2 Terveyshaitat ja niiden tutkiminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elinymparisto/
hometalo_ja_kosteusvaurio/terveyshaitat_ja_niiden_tutkiminen/#navi6 (23.3.2011)


3 Clinical aspects of patients with MCS - from the standpoint of allergy. Hasegawa M, Ohtomo M, Mita H, Akiyama K. Arerugi. 2005.

4 Biological definition of multiple chemical sensitivity from redox state and cytokine profiling and not from polymorphisms of xenobiotic-metabolizing enzymes. Chiara De Luca, Maria G. Scordo, Eleonora Cesareo, Saveria Pastore, Serena Mariani, Gianluca Maiani, Andrea Stancato, Beatrice Loreti, Giuseppe Valacchi, Carla Lubrano, Desanka Raskovic, Luigia De Padova, Giuseppe Genovesi, Liudmila G. Korkina. 2010.

5 Sensitivity-related illness: the escalating pandemic of allergy, food intolerance and chemical sensitivity. Genuis SJ. Sci Total Environ 2010 Nov 15;408(24):6047-61.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20920818
 
Sivun alkuun       Edellinen sivu