Medialle

Sisäilma-asiat koskettavat suurta osaa suomalaisista. Kysymykset sisäilmasta liittyvät ihmisen biologian, rakennusfysiikan, lääketieteen, yhteiskuntapolitiikan, kansantalouden ja juridiikan lainalaisuuksiin. Ne ovat monitasoinen ja monialainen kokonaisuus.

Media on luonnollisesti tässä julkisessa keskustelussa avainasemassa.

Homepakolaiset ry on seurannut vuosien varrella julkisen keskustelun monia hienoja edistysaskelia ja asian näkyväksi tekemistä pala kerrallaan. Samalla olemme saaneet sisäilmasta sairastuneiden ahdingosta paljon palautetta sellaisen uutisoinnin jälkeen, jossa tehdään vahvoja yksinkertaistuksia monimutkaisesta vyyhdestä.

Aiheeseen liittyy paljon tietoaukkoja. Ympäristönmuutoksissa voi olla jopa olennaisempaa, mitä emme aiheesta vielä tiedä kuin se, mitä jo osataan varmuudella sanoa. Rakennetun ympäristön raju muutos ja siihen liittyvät terveysongelmat ovat yksi merkittävistä muutoksista, joiden keskellä tänä päivänä elämme. Ilmiössä on myös  kiistanalaisia ja eri toimijoiden vastakkaisia intressejä.

Sisäilmasta vakavasti sairastunut voi menettää terveytensä, kotinsa ja toimeentulonsa ja jäädä yksin ongelmansa kanssa. Tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi on inhimillisesti tärkeää, mutta myös yhteiskunnallisesti välttämätöntä, jotta ongelmiin löydetään nykyistä parempia ratkaisuja. Pyrithän kuitenkin katsomaan myös tarinoiden taakse. Kyse on viime kädessä monimutkaisista rakenteellisista ongelmista, joiden käsittelyyn yksilöiden kohtaloiden esiintuominen ei pelkästään riitä.

Harkitse, ketä haastettelet

Ongelmia henkilökohtaisesti kokeneiden ääntä kaivataan yhteiskunnalliseen keskusteluun.  Moni sisäilmasta sairastunut kokee kuitenkin turhauttavaksi artikkelit, joissa keskiössä ovat kriisitilanteissa elävät henkilöt. Tutustu monenlaisiin tilanteisiin ja persooniin, ja valitse haastateltava ja näkökulma tiedostaen, mihin artikkelisi isommassa kuvassa asemoituu. Vie keskustelu rakenteiden tasolle. Hyödynnä ammattitaitoasi sen arvioimiseen, lisääkö näkökulma vastakkainasettelua vai ymmärrystä ongelmista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Moni sisäilmasta vakavammin sairastunut on myös kokenut kovia. Tutkimuksissakin on havaittu, että sisäilmaongelmiin ja niistä sairastumisiin liittyy hankalia, pitkäkestoisia ja monesti traumatisoivia tilanteita. Moni saattaa kokemansa vuoksi kärsiä traumoista ja voimakkaasta stressistä. Kriisiytyneessä elämäntilanteessa ei resursseja median kohtaamiseen aina ole. Toimi haastateltavan kanssa vastuullisesti ja varmista, että hän ymmärtää oikeutensa ja julkisen esiintulon mahdolliset vaikutukset tilanteeseensa. Harkitse myös, millaista mielikuvaa ongelmasta luot valitsemalla haastateltavaksi traumatisoituneen henkilön.

Toivomme sinun tiedonvälittäjänä ja merkitysten luojana pohtivan myös asiantuntijuuden arvoasetelmia. Sairastunut potilas parinaan hänen kokemuksensa kieltävä/vahvistava asiantuntija on jo aika koluttu haastatteluasetelma ympäristöterveydessä. Asiantuntijuuden ja näkemysten kirjo sisäilma-asioissa on laaja – jos halutaan debatteja, asiantuntijoiden keskustelukumppaneiksi löytyy myös toisia asiantuntijoita. Millainen keskustelu on yhteiskunnallisesti rakentavaa, dialogia ja tietoutta lisäävää? Ja mikä on kokemusasiantuntijuuden rooli ja merkitys tässä keskustelussa?

Tutustu aiheeseen kattavasti

Aiheesta juttua tekevä toimittaja joutuu rakentamaan palapeliä ja asemoimaan kulloisenkin aiheen osaksi laajaa kokonaisuutta. Aihepiiri tarjoaa runsaasti aivan uusia näkökulmia. Esimerkiksi jatkuvasti muuttuvat rakennusmateriaalit, niiden uudet haitta-aineet, tekniikat sekä niiden lainsäädäntö, valvonta EU:n tasolla ja kansainvälisesti luo erittäin suuria haasteita suomalaisille toimijoille. Keskustelu on vaikeaa, koska kattavia vastauksia tilanteeseen ei ole kellään – ei syistä, seurauksista eikä ratkaisuista.

Mediakeskustelulla on suuri vaikutus kaikkien aihepiirin parissa työskentelevien työhön ja toimintaympäristöön. Esimerkiksi potilasjärjestöissä on havaittu, että asenteisiin negatiivisesti ja aihepiiriä tarpeettomasti psykologisoivan uutisoinnin seurauksena ratkaisukeskeinen avunsaanti esimerkiksi terveydenhuollossa tai työpaikalla vaikeutuu.

Median vastuu korostuu, kun aihepiiriä ylipäänsä tunnetaan puutteellisesti, hoitomenetelmistä vallitsee epätietoisuutta ja termistö on epäselvää. Myös ammattilaiset hakevat tukea ajattelulleen ja toiminnalleen mediasta.

Homepakolaiset ry:n sivuilta löydät erityisesti sisäilmasairaiden tilannetta käsittelevää ja sitä eri tavoin jäsentävää tietoa. Autamme myös eri alojen asiantuntijoiden etsimisessä.  Tutkimustietoa olemme koonneet tutkimus-osioon.

Kirjoittajan avuksi

Kokonaisuus haltuun? Kysymyksiä ja linkkejä aihepiirin ja siihen liittyvien keskustelunaiheiden hahmottamiseksi:
Kirjoittajan avuksi -sivulle.

Yhteystiedot medialle

Tavoitat meidät parhaiten osoitteesta viestinta(a)homepakolaiset.fi ja puheenjohtajamme Tiina Julinin puhelimitse numerosta 050 389 0803. Muut yhteystiedot löytyvät täältä.

Uutishuone

Uutishuoneemme STT-infossa on poistunut käytöstä vuoden 2023 alusta. Löydät kaikki STT-infossa vuosina 2017–2022 julkaistut tiedotteemme ajankohtaista-sivulta valitsemalla kategorian ”tiedotteet”.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista