Lakeja ja viranomaisohjeita

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, millaista suojaa laki sinulle tarjoaa sisäilma-asioissa. Olemme koonneet mukaan keskeisiä normeja ja niihin liittyviä ohjeita ja asiakirjoja. Esitys ei ole kattava, tarkoitus on auttaa alkuun lainsuojan ja omien oikeuksien hahmottamisessa.

Voit hakea tietoa kolmen kokonaisuuden alta:

Perusoikeudet
Työsuojelu
Terveydensuojelu ja asuminen

Terveydensuojelulaki ja asumisterveysasetus koskevat myös mm. kouluja ja päiväkoteja (ks. kohta terveydensuojelu ja asuminen). Lasten oikeuksia koskevista laeista löydät tietoa esimerkiksi tästä MLL:n kirjoituksesta.

Kosteusvauriorakennuksissa sairastuneet joutuvat olemaan tarkkana omien etujensa turvaamisessa. Sinua suojaavat esimerkiksi terveydensuojelulaki, yhdenvertaisuuslaki ja sosiaalihuoltolaki. Lakien toteutuminen ja toimeenpano ei kuitenkaan aina ole itsestään selvää.

Sisäilmaongelmiin liittyvissä tilanteissa kannattaa tutustua lainsäädäntöön huolella. Käytä tarvittaessa asiantuntija-apua ja sen ohella aina omaa harkintaasi ja tarkista lainmukaiset oikeutesi. Muista myös, että ihminen on paras ”mittari” havaitsemaan erilaisten altisteiden yhteisvaikutukset ja terveyshaitat.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista