Homepakolaiset ry – Asiantunteva ja aktiivinen vaikuttaja

Kannanottoja, lausuntoja, puheita, vetoomuksia – Vuosien varrella olemme pitäneet sisäilmasta sairastuneiden puolta monin tavoin

Suuri ihmisjoukko piirroshahmoja ja taustalla teksti: Sisäilmasta sairastuneiden potilasjärjestö Homepakolaiset ry

Löydät tältä sivulta tietoa tekemästämme vaikuttamistyöstä vuodesta 2011 lähtien. Mukana on esimerkiksi kannanottoja, kanteluita, kysymyksiä ja vetoomuksia päättäjille, viranomaisille ja sisäilma-alan asiantuntijalaitoksille.

Vuosina 2014–2019 toimimme Stean rahoituksen turvin ja keskityimme pääasiassa tiedon tuottamiseen, ratkaisukeskeisten oppaiden laatimiseen sekä asioiden edistämiseen monialaisena verkostoyhteistyönä. Tämän työn tuloksia ei ole koottu tälle sivulle, vaan löydät niitä kaikkialta sivustoltamme, esimerkiksi Oppaat ja julkaisut ja Sisäilma ja terveys -osioista.

Lausunnot, kannanotot ja yhdistyksen esittämät kysymykset

6/2022:  Julkaisimme ensimmäistä kertaa kannanoton englanniksi. Miksi? Kansainvälinen sisäilma-alan suurtapahtuma, IndoorAir-konferenssi, järjestettiin tällä kertaa Suomessa, ja suomalaisten julkislaitosten edustajat toivat konferenssissa näkyvästi esiin Suomen ”erityistä tilannetta” eli laajalle levinnyttä sisäilmaan yhdistettyä oireilua ilman todellista sisäilmayhteyttä. Mielikuvaa sisäilmaoireiden toiminnallisesta luonteesta levitettiin kansainvälisille tutkijakollegoille useissa puheenvuoroissa. Jaoimme kannanottoamme Indoor air related health problems facing denial in Finland aktiivisesti Twitterissä tunnisteilla, joita alan kansainväliset asiantuntijat seuraavat. Lue kannanotto täällä.

10/2021: Kommentoimme hallitusohjelman toteutuksen ongelmia sisäilmakodittomuuden ratkaisemisessa. Hallitusohjelmassa luvattiin selvittää, voiko valtio tukea puhtaiden asuntojen rakentamista sisäilmasairaille. Selvityksessä todetaan, että tällaiselle rakentamiselle ei edes ole tarvetta. Kauniista sanoistaan huolimatta nykyinen hallitus on siis toistanut edellisten hallitusten politiikkaa antamalla selvityksen toteutuksen tahoille, joiden intresseissä on jo vuosien ajan ollut sisäilmaoireilun psykologisoiminen. Selvitys on malliesimerkki syrjäyttävästä politiikasta ja siitä, miten tätä kyseenalaista politiikkaa sisäilman tiimoilta käytännössä vuosi vuodelta toteutetaan. Kannanottomme Sisäilmakodittomat jäämässä ilman apua – tätäkö hallitus tarkoitti? voit lukea täällä.

3/2021: Lääkäreitä koulutetaan Suomessa sisäilma-asioihin hyvin valikodun tiedon perusteella, mikä näkyy surullisella tavalla potilaiden saamassa hoidossa. Homepakolaiset-yhdistys pyysi TTL:n apulaisylilääkäri ja vakuutuslääkäri Aki Vuokolta tietoja tutkimuksista, joihin Vuokko viittasi Kymsoten järjestämässä Sisäilma ja terveys -webinaarissa 26.11.2020 ”Oireilu sisäympäristössä ja keinot oireiden hallintaan” -esityksessään. Lue kysymykset, Vuokon vastaus ja 8.3.2021 julkaistu kommenttimme Miten saada tietoa sisäilmatutkimuksesta päättäjille ja terveydenhuoltoon? täällä.

1/2021: Homepakolaiset ry kommentoi kansallista Terveet Tilat -toimintamallia 31.1.2021. Toimintamallissa kuvataan sisäilmaoireilua sanoin, jotka voivat hämmentää kentällä sisäilma-asioiden parissa toimivia, lisätä ongelmien vähättelyä ja näin ollen hidastaa tärkeisiin korjaustoimenpiteisiin tarttumista. Lue kommenttimme täältä.

3/2021: Viite ry − Tieteen ja teknologian vihreät − järjesti Sisäilma ja tiede -webinaarin 27.10.2020. Tapahtumassa luennoivat professori Juha Pekkanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ja Helsingin yliopistolta sekä ylilääkäri, neurologi Markku Sainio Työterveyslaitokselta (TTL). Jälleen he esittivät monia väitteitä perustelematta tai lähdeviitteistämällä näitä lainkaan. Yleisön esittämiin kysymyksiin ei tilaisuudessa ehditty vastata.  Sisäilma-alalla toimivat ovat pitkään toivoneet, että sosiaali- ja terveysministeriö ja sen alaiset laitokset THL ja TTL kävisivät avointa keskustelua kansalaisten kanssa. Kokosimme kysymykset jälkikäteen ja toimitimme ne luennoitsijoille. Lue kysymykset täältä. (Kysymyksiin ei ole vastattu kesään 2022 mennessä.)

1/2021: Lääkäripäivät 2021 -tapahtumassa 13.1–15.1.2021 koulutettiin jälleen terveydenhuollon ammattilaisia käsittelemään sisäilmasta sairastamista toiminnallisena häiriönä. Homepakolaiset ry lähetti 7.1.2021 kannanoton Lääkäripäivien järjestäjille ja aiheeseen liittyville ministereille. Lue kannanotto Lääkäripäivien kurssiohjelmaan kokonaisuudessaan täältä.

2019: Olemme pyytäneet sosiaali- ja terveysministeriöltä saada tietoomme niitä tutkimuksia, joilla sisäilmasta sairastuneiden tilannetta heikentäneet hoito- ja viestintälinjaukset perustellaan tieteellisesti. Suomessahan sisäilmasta sairastumisia vähätellään ja psykologisoidaan ministeriövetoisesti ilman, että tälle on pystytty esittämään mitään järkeviä tieteellisiä perusteita. Emme useista kysymyksistämme huolimatta saaneet ministeriöltä näyttöä nytkään. Tilanne on demokratian ja perusoikeuksien kannalta kestämätön.
Ministeriölle esittämämme kysymykset ja saamamme vastaukset:
– Homepakolaiset ry:n kysymyksiä STM:lle sisäilmasta sairastuneiden hoidosta 12.9.2019.
– Ministeriön vastaus 18.10.2019
– Homepakolaiset ry:n jatkokysymys 26.11.2019
– Siihen 16.12.2019 kirjoitettu STM:n vastaus.
Kaikki nämä ovat koottuina tänne.

10/2018: Sanouduimme irti Kansallisesta sisäilmaohjelmasta sen haitallisten linjausten vuoksi. Osallistuimme ohjelman valmisteluun. Valmistelussa näkökantoja jakoi etenkin käsitys, että sisäilmaan liittyvät oireet johtuisivat sisäilman kokemisesta haitalliseksi, ei sisäilmassa esiintyvistä terveydelle haitallisista aineista. Emme potilasjärjestönä voi osallistua ja tukea ohjelmaa, joka syrjäyttää ja stigmatisoi avun tarpeessa olevia potilaita tällä tavoin ilman aitoa mahdollisuutta vaikuttaa ohjelmasisältöihin.
Lue kannanottomme ja tiedotteemme Homepakolaiset ry ei hyväksy kansallisen sisäilmaohjelman luonnosta, tiedote 4.10.2018. (Tiedote STT-infossa)

5/2018: Järjestöjen yhteislausunto toiminnallisista häiriöistä sosiaali ja terveysministeriölle 21.5.2018.
Seitsemän ammattiliittoa, lapsiasiajärjestöä ja potilasjärjestöä on allekirjoittanut lausunnon, jossa otetaan kantaa sisäilmaoireiden ja sairauksien käsittelyyn: Järjestöt eivät hyväksy sisäilmaoireiden ja -sairauksien siirtämistä toiminnallisten häiriöiden hoitopolulle, kuten sosiaali- ja terveysministeriön asetettaman työryhmän laatimassa toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämistä käsittelevässä muistiossa esitetään.

2/2018: Homepakolaiset ry:n lausunto Terveet Tilat 2028 -toimenpideohjelmasta. 15.2.2018. ”Ohjelman tavoitteet ovat tärkeitä ja kannatettavia. Rakentamisen osalta ohjelmassa on paljon hyviä ehdotuksia. Sen sijaan sisäilmasta sairastuneiden terveyden ja hyvinvoinnin osalta ohjelmaluonnokset ovat mielestämme vielä keinoiltaan huteria ja ehdotetut aikataulut ja menetelmät ristiriidassa kentän tarpeiden kanssa. Näyttö ehdotettujen ja valmistelussa esillä olleiden keinojen toimivuudesta puuttuu.” Lue lisää.

1/2015 ja 4/2016: Homepakolaiset ry:n kannanotto home- ja kosteusvauriosairauksia käsittelevän Käypä hoito suosituksen luonnokseen (1.4.2016). Pdf-tiedosto. Homepakolaiset ry tapasi Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -päätoimittajan Jorma Komulaisen ennen suositusten kirjoitustyötä ja toimitti suositustyöryhmälle seuraavan lausunnon pian tapaamisen jälkeen (8.1.2015). Pdf-tiedosto.

8/2016: Joutsenmerkityn rakennuksen kriteerit, Homepakolaiset ry:n lausunto 24.8.2016. Pdf-tiedosto.

3/2014: Homepakolaiset ry:n kannanotto: ympäristöherkkyyksien hoitosuositukset
(13.3.2014.) Pdf-tiedosto.

2/2014: Lisäselvitys- ja korjauspyyntö käsiteltävänä olevaan diagnoosinumeroon liittyen Koodistopalvelun johtoryhmälle ja muille asiaan liittyville henkilöille
(20.2.2014). Pdf-tiedosto.

12/2013: Homepakolaiset ry:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle. Ympäristöherkkyydelle oma diagnoosinumero tautiluokitukseen (4.12.2013). Pdf-tiedosto.

9/2013: Homepakolaiset ry:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Yhdistyksen kommentit ministeriölle liittyen terveydensuojelulain ja aiheeseen liittyvien asetusten muutosehdotuksiin. (16.9.2013). Pdf-tiedosto.

12/2012: Homepakolaiset ry:n lausunto Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat (5.12.2012). Pdf-tiedosto.

Tilaisuudet 2011–2022

2/2022: Kansanedustajien sisäilmaryhmä järjesti Satu Hassin johdolla 9.2.2022 keskustelutilaisuuden Terveet Tilat 2028 -ohjelman tuloksista. Tarkoituksena oli keskustella siitä, onko ohjelma parantanut sisäilman haitallisille aineille altistuneiden tilannetta ja mitä toimia jatkossa tarvitaan. Puheenjohtajamme Tiina Julinin puhe on luettavissa täällä.

3/2019: Eduskuntavaalit 2019: Vaalikeskustelu sisäilmasta sairastuneiden asema nyt ja tulevaisuudessa -vaalipaneeli. Osallistumme vaalikeskusteluun alustuksella ja kysymyksin. Tilaisuus on katsottavissa täällä.

10/2017: Homepakolaiset ry:n esitys Rakennusfysiikka-seminaarissa 2017. Jäsentelimme kokemuksia sisäilmasta sairastuneille soveltuvasta rakentamisesta. Lue lisää.

10/2017: Eduskunnan pikkuparlamentissa käsiteltiin 10.10.2017 sisäilmasairauksia tilaisuudessa ”Sisäilmasairaudet – Totta vai tarua?”. Homepakolaiset ry:n esitys.

8/2017: Homepakolaiset ry:n puhe Sisäilmakapinassa 31.8.2017.

9/2016: Homepakolaiset ry:n puhe kansalaistorilla Vihaiset äidit -kansanliikkeen järjestämässä tapahtumassa 6.9.2016.

11/2012: Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa -selvityksen kuulemistilaisuus, Eduskunnan tarkastusvaliokunta (15.11.2012). Pdf-tiedosto. (Diat)

12/2011: Rakennusten kosteusvauriot, Pikkuparlamentin kansalaisinfo (14.12.2011)
Homepakolaisten puheenvuoro: pdf-tiedosto.
Homepakolaisten puheenvuoron diat: pdf -tiedosto.

2/2013: Lisäksi Homepakolaiset ry luennoi lääkäreille ja terveydenhuoltohenkilöstölle suunnatussa ”Haasteena terveellinen sisäilma” -koulutustilaisuudessa 14.2.2013 Tilaisuuden järjesti Palmenia, Helsingin yliopisto.

Tiedotteet STT:n tiedotepalvelussa

STT-infon kautta vuodesta 2017 alkaen lähettämämme tiedotteet löydät STT:n sivulta täältä.

Sosiaalinen media

Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun luonnollisesti myös sosiaalisessa mediassa.
Tule mukaan seuramaan, keskustelemaan ja jakamaan julkaisujamme kanavillemme:

Twitter
LinkedIn
Facebook
Youtube

Vetoomukset 2010–2014

12/2014: Vetoomus Rakennetaan yhdessä uusi terve lastensairaala (4.12.2014). Pdf-tiedosto.

10/2012: Vetoomus Helsingin kaupungille ja opetusvirastolle.
Sisäilmasta sairastuneiden työpaikka-altistuskokeet ja työelämästä syrjäyttäminen
lopettava (9.10.2012). Vetoomus pdf-tiedostona, Vastaanottajat pdf-tiedostona, Vastaus vetoomukseen pdf-tiedostona.

6/2011: Vetoomus hallitusneuvottelijoille home- ja kosteusvaurioista sairastuneiden
hätätilanteen huomioimiseksi hallitusohjelmassa (3.6.2011). Pdf-tiedosto.

11/2010: Vetoomus koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan, oppilaiden ja opiskelijoiden
terveellisten työolojen puolesta (29.11.2010). Pdf-tiedosto.

Kantelut ja muistutukset vuosina 2011–2014

9/2011: Muistutus Helsingin kaupungin sosiaaliviranomaisten toiminnasta (8.9.2011). Pdf-tiedosto.

9/2012: Kantelu STM:n toimista sisäilmasairaiden tilanteeseen liittyen oikeuskanslerille (13.9.2012) Pdf-tiedostona. STM:n vastaus pdf-tiedostona, STM:n selvitys pdf-tiedostona ja vastinepyyntö Homepakolaiset ry:lle pdf-tiedostona. Oikeuskanslerin vastaus pdf-tiedostona.

9/2012: Kantelu THL:n toimimattomuudesta sisäilmasairaiden tilanteeseen liittyen oikeuskanslerille (13.9.2012). Pdf-tiedosto. (Tähän vastattu yllä STM:n toimintaa koskevan kantelun yhteydessä)

9/2012: Kantelu TTL:n toimista ja toimimattomuudesta sisäilmasairaiden tilanteeseen
liittyen oikeuskanslerille (13.9.2012). Pdf-tiedosto. (Tähän vastattu yllä STM:n toimintaa koskevan kantelun yhteydessä)

8/2012: Kantelu Työterveyslaitoksen toiminnasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) (9.8.2012). Pdf-tiedosto. Aluehallintovirasto siirsi asian käsittelyn Sosiaali- ja terveysministeriölle. STM:n päätös 19.12.2012 pdf-tiedostona. TTL:n vastine kanteluun 12.11.2012 pdf-tiedostona, Homepakolaiset ry:n vastine TTL:lle pdf-tiedostona, TTL:n vastaus kanteluun 25.9.2012 pdf-tiedostona, Oikeuskanslerin vastaus 12.11.2014 pdf-tiedostona.

Viestit päättäjille ja asiantuntijoille vuosina 2011–2013

Homepakolaiset ry Launeen koulun oppilaiden tueksi (3.4.2013). Pdf-tiedosto.

Kannanottopyyntö ETENE:lle (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta) sisäilmasairaiden tilanteesta (23.11.2012). Pdf-tiedosto.

Toimitettu pyynnöstä Helsingin Kaupungin hätämajoitusprojektista vastaaville virkamiehille (16.1.2012). Pdf-tiedosto.

Viesti kansanedustajille: Uutta tietoa ja ratkaisuehdotuksia Homepakolaisilta (8.12.2011). Lähetetty kaikille kansanedustajille ja heidän avustajilleen. Pdf-tiedosto.

Kysymyksiä Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitokselle sisäilmasairaiden asemasta (28.10.2011). Pdf-tiedosto.

Kysymyksiä Työterveyslaitoksen toiminnasta (26.9.2011). Pdf-tiedosto.

Kysymyksiä Sosiaali- ja Terveysministeriölle sisäilmasairaiden asemasta (26.9.2011). Pdf-tiedosto.

Viesti ministereille ja virkamiehille: Sisäilmasta sairastuneiden laiton heitteillejättö (4.9.2011). Pdf-tiedosto.

Viesti Helsingin kaupunginvaltuutetuille hätämajoituksen saamiseksi (2.9.2011). Pdf-tiedosto.

Viesti kansanedustajille: Home- ja kosteusvaurioista sairastuneiden tilanne on hälyttävä
(31.5.2011). Pdf-tiedosto.

Kysymyksiä Työterveyslaitokselle TOSI-hankkeeseen liittyen (28.5.2015). Pdf-tiedosto.

Homepakolaiset ry:n kannanotto TOSI-tutkimushankkeeseen (13.11.2014). Pdf-tiedosto.

Homepakolaiset ry:n kannanotto Työterveyslaitoksen ja Markku Sainion toiminnasta. Pdf-tiedosto.

Tiedote sisäilma-alan tutkijoille ja tutkimusrahoittajille (22.4.2013). Pdf-tiedosto.

Tiedote työnantajille sisäilmasairastuneiden työskentelymahdollisuuksista (16.12.2012). Pdf-tiedosto.

Vuoden 2013 jälkeen lähetettyjä viestejä emme ole luetteloineet tälle sivulle.
STT-infon kautta vuodesta 2017 alkaen lähettämämme tiedotteet löydät täältä.

Kuntalaisaloitteet 2011

Kuntalaisaloite terveellisten väistötilojen perustamiseksi Helsingin kaupungin koulujen sairastuneille työntekijöille ja oppilaille (24.8.2011). Pdf-tiedosto.

Kuntalaisaloite hätämajoitustilojen saamiseksi home- ja kosteusvaurioista vakavasti sairastuneille kodittomille (15.8.2011). Pdf-tiedosto.

Ajankohtaista

Lisäksi Ajankohtaista-sivulta löydät paljon muita kantaa ottavia ja tietoa koostavia kirjoituksiamme, joita olemme jakaneet aktiivisesti mm. sosiaalisen median kanavillamme.

Tue toimintaamme – olet tärkeä

Kiitos mielenkiinnostasi! Voit tukea toimintaamme liittymällä kannatusjäseneksi täällä.
Lämmin kiitos, tukesi on meille korvaamatonta!

Palaa yhdistys-osioon.

 

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista