Yhdistys

Tietoa, ratkaisuja, yhteistä kehittämistyötä

Monen ihmisen kädet pitelevät palapelin paloja ilmassa, taustalla siintää kaupunki.

Suomen rakennuskantaa vaivaavat sisäilmaongelmat. Rakentamisen laatu ja sisäilma-asiat ovat nousseet merkittävien yhteiskunnallisten kysymysten agendalle.

Sairaissa rakennuksissa sairastutaan. Selvyyttä siitä, mikä sisäilmassa sairastuttaa, miten sisäilmasairauksia pitäisi käsitellä ja miten sisäilmasairaiden ja sisäilmaongelmista kärsivien yhteisöjen olosuhteita voitaisiin parantaa, on vielä puutteellisesti. Ongelma on kuitenkin merkittävä ja vaikuttaa kasvavan nopeasti.

Homepakolaiset-yhdistys perustettiin vuonna 2011 tätä tilannetta varten. Tuotamme aiheesta tietoa, kehitämme ratkaisuja, toimimme asiantuntijatahona ilmiön ymmärtämisessä ja yhdistämme alan toimijoita ratkaisujen ääreen.

Ensimmäiset toimintavuotemme edistimme asioita vapaaehtoisvoimin. Kokosimme tutkimustietoa, nostimme aihetta esiin mediassa, kokosimme sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia näkyviksi ja vaadimme ratkaisuja vastuuviranomaisilta ja päättäjiltä. Sisäilmasairastuneiden tilanteeseen havahduttiin. Löydät näiden vuosien työstämme tarkempaa tietoa toimintakertomuksista sekä Homepakolaiset ry – Asiantunteva ja aktiivinen vaikuttaja -osiosta.

Vuonna 2014 yhdistyksessä käynnistyi silloisen Raha-automaattiyhdistyksen, nykyisen Stean, rahoittama kolmivuotinen Ratkaisuja Sisäilmasairaille -projekti. Sen jälkeen eli vuosina 2017–2019 toimimme Stean toiminta-avustuksen turvin. Rahoitukset ovat mahdollistaneet meille aiempaa laajemmin koota ja tuottaa tietoa ratkaisujen edistämiseksi. Työn tuloksina on syntynyt mm. oppaita, ratkaisumalleja ja paljon aihepiiriä jäsentävää tietoa, johon voit tutustua näillä sivuillamme.

Tietopohjaista työtä

Pelinappuloita tummalla pelilaudalla. Niiden väliin muodostuu keltaisella merkitty reitti pisteestä A pisteeseen B.

Yhdistyksen toiminnan punaisena lankana on kehittää ratkaisuja niin rakennusten kuin rakennusten käyttäjienkin ongelmiin siten, että sisäilmaongelmista olisi mahdollisimman vähän kuormaa niin yksilöille, yhteisöille kuin koko yhteiskunnalle.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

 • Kokoamme tietoa sisäilmasairaiden tilanteesta ja kokemuksista. Mielestämme toimivat ratkaisut lähtevät ongelmien syvällisestä ymmärtämisestä. Seuraamme siksi aktiivisesti sisäilmasairaiden tilannetta mm. vertaisfoorumeissa, kyselyin, työpajoissa ja haastattelukierroksin. Haluamme tuntea solmukohdat, havaita toimivat ratkaisut ja toimia tahona, joka välittää tätä tietoa eteenpäin.
 • Seuraamme aihepiiriin liittyvää tutkimusta ja tieteellistä keskustelua ja osallistumme myös itse tiedontuottoon. Teemme tutkijayhteistyötä ja osallistumme mm. opinnäytetöiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tieto on avain ratkaisuihin.
 • Toimimme verkostona. Rakennusten ja niissä sairastuvien ihmisten ongelmat ovat moniulotteisia. Ratkaisuihin tarvitaan monialaista ja poikkitieteellistä otetta. Siksi teemme yhteistyötä yli ammattirajojen. Olemme järjestäneet ”pyöreän pöydän tilaisuuksia”, joissa kokoamme yhteen toimijoita, joiden osaaminen tukee ongelmanratkaisua monialaisessa yhteistyössä.
 • Viestimme, keskustelemme, kuuntelemme, ideoimme, pyrimme katsomaan eteenpäin. Sisäilma-asioissa ollaan uudenlaisen ongelmavyyhdin äärellä. Valmiita ratkaisuja ei ole, niitä täytyy kehittää.

Näiltä sivuiltamme löydät runsaasti erilaisia julkaisuja, koosteita, pohdintoja ja yhteenvetoja, joissa nämä periaatteet ja toimintatavat näkyvät. Toivomme, että löydät materiaalipankista etsimäsi. Otamme mielellämme kehitysideoita ja toiveita vastaan. Voit lähettää viestiä osoitteeseen homepakolaiset(a)homepakolaiset.fi otsikolla ”Palaute”.

Ratkaistaan yhdessä! -hanke

Homepakolaiset ry on yhtenä toimijana mukana järjestöjen ja kuntien yhteisessä Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa, jossa kehitetään ratkaisuja perheille, joiden lapsi oireilee päiväkodin tai koulun sisäilmasta.

Hanke on käynnistynyt alkuvuonna 2018. Lue hankkeesta Hengitysliiton sivulla.
Vuonna 2021 yhteishanke siirtyi Suomen Vanhempainliiton koordinoitavaksi. Uudet sivut löytyvät täältä.

Lisätietoa: usein kysytyt kysymykset

Tarkemmin yhdistyksen toiminnasta, toimintaperiaatteista ja yhdistyksen tukemisesta kerromme täällä: Usein kysytyt kysymykset.

Yhdistyksen arvot

Yhdistyksen säännöt

Tietosuoja ja saavutettavuus.

Mukaan toimintaan?

Tule vapaaehtoiseksi.

Kiinnostaako toiminta yhdistyksessä? Haluatko vaikuttaa sisäilmasta sairastuneiden tilanteeseen omalla panoksellasi?

Monenlainen osaaminen ja osallistuminen on avuksi työssä sisäilmasta sairastuneiden tilanteen kehittämisessä. Haluatko tulla auttamaan messuteltan pystyttämisessä? Onko sinulla erityistä osaamista esimerkiksi rakentamisen, lääketieteen, yhteiskuntatutkimuksen tai rakennusterveysasiantuntijuuden alalta? Entä kokemusta hallitustyöskentelystä, taloudenhoidosta, viestinnästä? Haluatko oppia näistä uutta? Voit tulla mukaan projektiluontoisesti tai sitoutua pidemmäksi aikaa.

Lue lisää täältä ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tue toimintaamme

Tukesi on meille tärkeä. Voit liittyä kannatusjäseneksi täällä.
Voit myös tukea toimintaamme kertaluontoisesti lahjoittamalla haluamasi summan tai tekemällä testamenttilahjoituksen.

Myös yhteisöt voivat liittyä Homepakolaiset ry:n kannatusjäseniksi.

Voit lahjoittaa yhdistykselle myös yrityksenä. Sisäilmaongelmien eteen tehtävä työ sopii erinomaisesti yhdeksi tavaksi edistää yrityksesi sosiaalista vastuullisuutta yhteiskunnassa ja kertoa siitä asiakkaillesi. Lue lisää täältä.

Lämmin kiitos, kun olet mukana!

Sivun kuvat: AdobeStock. Alimmainen kuva: Homepakolaiset ry.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista