Yhdistys

Tietoa, ratkaisuja, yhteistä kehittämistyötä

Suomen rakennuskantaa vaivaavat sisäilmaongelmat. Rakentamisen laatu ja sisäilma-asiat ovat nousseet merkittävien yhteiskunnallisten kysymysten agendalle.

Sairaissa rakennuksissa sairastutaan. Selvyyttä siitä, mikä sisäilmassa sairastuttaa, miten sisäilmasairauksia pitäisi käsitellä ja miten sisäilmasairaiden ja sisäilmaongelmista kärsivien yhteisöjen olosuhteita voitaisiin parantaa, on vielä puutteellisesti. Ongelma on kuitenkin merkittävä ja vaikuttaa kasvavan nopeasti.

Homepakolaiset-yhdistys perustettiin vuonna 2011 tätä tilannetta varten. Tuotamme aiheesta tietoa, kehitämme ratkaisuja, toimimme asiantuntijatahona ilmiön ymmärtämisessä ja yhdistämme alan toimijoita ratkaisujen ääreen.

Ensimmäiset toimintavuotemme edistimme asioita vapaaehtoisvoimin. Kokosimme tutkimustietoa, nostimme teemaa esiin mediassa, teimme kyselyjä viranomaisille ja päättäjille, kokosimme sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia näkyviksi. Sisäilmasairastuneiden tilanteeseen havahduttiin. Löydät näiden vuosien työstämme tarkempaa tietoa toimintakertomuksista sekä vaikuttamistyö-osiosta.

Vuonna 2014 meille käynnistyi silloisen Raha-automaattiyhdistyksen, nykyisen Stean, rahoittama kolmivuotinen Ratkaisuja Sisäilmasairaille -projekti. Rahoituksen turvin siirryimme jäsennellympään tiedon kokoamiseen ja ratkaisujen tuottamiseen. Projektin tuloksina syntyi oppaita, ratkaisumalleja ja paljon aihepiiriä jäsentävää tietoa, johon voit tutustua näillä sivuillamme.

Tällä hetkellä toimimme Stean toiminta-avustuksen turvin. Jatkamme ratkaisujen tiellä:

Yhdistyksen toiminnan punaisena lankana on kehittää ratkaisuja niin rakennusten kuin rakennusten käyttäjienkin ongelmiin siten, että sisäilmaongelmista olisi mahdollisimman vähän kuormaa niin yksilöille, yhteisöille kuin koko yhteiskunnallekin.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

 • Kokoamme tietoa sisäilmasairaiden tilanteesta ja kokemuksista. Mielestämme toimivat ratkaisut lähtevät ongelmien syvällisestä ymmärtämisestä. Seuraamme siksi aktiivisesti sisäilmasairaiden tilannetta mm. vertaisfoorumeissa, kyselyin, työpajoissa ja haastattelukierroksin. Haluamme tuntea solmukohdat, havaita toimivat ratkaisut ja toimia tahona, joka välittää tätä tietoa eteenpäin.
 • Kehitämme ratkaisuja yhteisöjen ja ammattilaisten käyttöön. Seuraamme sisäilmaongelmien ja sisäilmasairauksien aiheuttamia tilanteita erilaisissa yhteisöissä kuten työpaikoilla, kunnissa, eri toimialoilla ja sisäilmasairaita kohtaavissa palveluissa. Kokoamme tietoa kokemuksista, ongelmakohdista ja toiveista hahmottaaksemme yhteisöjen ja eri alojen kehitystarpeita. Osallistumme ratkaisujen tuottamiseen niiden ammattiryhmien ja alojen parissa, jotka työssään sisäilmaongelmien ja -sairaiden kanssa ovat tekemissä. Täten työkalupakki ”sisäilmavyyhdin” purkamiseen voi kasvaa.
 • Seuraamme aihepiiriin liittyvää tutkimusta ja tieteellistä keskustelua ja osallistumme myös itse tiedontuottoon. Teemme tutkijayhteistyötä ja osallistumme mm. opinnäytetöiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tieto on avain ratkaisuihin.
 • Toimimme verkostona. Rakennusten ja niissä sairastuvien ihmisten ongelmat ovat moniulotteisia. Ratkaisuihin tarvitaan monialaista ja poikkitieteellistä otetta. Siksi teemme yhteistyötä yli ammattirajojen. Järjestämme ”pyöreän pöydän tilaisuuksia”, joissa kokoamme yhteen toimijoita, joiden osaaminen tukee ongelmanratkaisua monialaisessa yhteistyössä.
 • Viestimme, keskustelemme, kuuntelemme, ideoimme, pyrimme katsomaan eteenpäin. Sisäilma-asioissa ollaan uudenlaisen ongelmavyyhdin äärellä. Valmiita ratkaisuja ei ole, niitä täytyy kehittää.

Näiltä sivuiltamme löydät runsaasti erilaisia julkaisuja, koosteita, pohdintoja ja yhteenvetoja, joissa nämä periaatteet ja toimintatavat näkyvät. Toivomme, että löydät materiaalipankista etsimäsi. Otamme mielellämme kehitysideoita ja toiveita vastaan. Voit lähettää viestiä osoitteeseen homepakolaiset(a)homepakolaiset.fi otsikolla ”Palaute”.

Ratkaistaan yhdessä! -hanke

Homepakolaiset ry on yhtenä toimijana mukana järjestöjen ja kuntien yhteisessä Ratkaistaan yhdessä -hankkeessa, jossa kehitetään ratkaisuja perheille, joiden lapsi oireilee päiväkodin tai koulun sisäilmasta.

Hanke on käynnistynyt alkuvuonna 2018. Lue hankkeesta Hengitysliiton sivulla.

Lisätietoa: usein kysytyt kysymykset

Tarkemmin yhdistyksen toiminnasta, toimintaperiaatteista ja yhdistyksen tukemisesta kerromme täällä: Usein kysytyt kysymykset.

Arvot

Säännöt

Tietosuoja.

Tue toimintaamme

Liity jäseneksi täällä.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista