Tarinat

Ratkaisuja sisäilmasairaiden tilanteisiin

Millaisia ratkaisuja hankaliin tilanteisiin voi sisäilmasairaudesta huolimatta löytää? Olemme koonneet tälle sivulle todellisiin esimerkkeihin perustuvia kuvauksia työ- ja opiskeluelämästä. Kahdessa keississä käsittelemme myös niihin liittyviä kustannuksia. Osassa kuvauksia haastateltavien nimet on yksityisyyden suojaamiseksi muutettu.

Työelämä

Näissä tapausesimerkeissä joustavilla työjärjestelyillä ja oikeaan osuvilla kuntoutustoimenpiteillä on ollut ratkaiseva merkitys sisäilmasta sairastuneen työntekijän työssä pysymisen tai työhön palaamisen onnistumisen kannalta.

Uusia ovia avautui sisäilmaongelmien viemän äänen kuntoutuksessa

Veera sairastui vastasyntyneiden teho-osastolla.

Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on saatu sisäilmasairastuneita takaisin töihin erityisjärjestelyiden avulla.

Kuumeileva opettaja päätyi koulun vaihtamiseen.

Opettaja tähtää työkokeilun avulla ulkotöihin rakennusalalle.

Opiskelu

Seuraavissa kertomuksissa kuvataan ala- ja yläasteella toteutettuja ratkaisuja koulunkäynnin mahdollistamiseksi.

Selma viittasi koko lukuvuoden ruudun kautta.

Ekaluokkalainen Viivi sai toisen mahdollisuuden.

Miten suoritin peruskoulun sisäilmasairaana? 

Kustannukset

Sisäilmasairastuminen aiheuttaa ylimääräisiä ja moninaisia kustannuksia sekä sairastuneelle että yhteiskunnalle.

Kustannuksia aiheutuu usein sitä enemmän, mitä invalidisoivammin henkilö on sairastunut. Vakavat sairastumiset johtavat sisäilmasairaiden kohdalla usein syrjäytymiseen. Sairastumisen tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on varhaisen puuttumisen ja sairauden pahenemisen ehkäisemisen edellytys.

Esimerkiksi sairastuneen putoaminen työelämästä tai nuoren syrjäytyminen sisäilmasairauden vuoksi aiheuttaa yhteiskunnalle suurempia kustannuksia kuin ennaltaehkäisy ja kuntoutus. Kustannukset näkyvät mm. kulutuksen laskuna, kasvaneina terveydenhuoltomenoina, sosiaalikuluina, turhina koulutuskuluina ja menetettyinä verotuloina.

Sisäilmasairastuneelle itselleen taas aiheutuu usein ylimääräisiä kustannuksia mm. työn menettämisestä, asunnottomuudesta ja asuntokierteestä, irtaimiston hävittämisestä ja ylipäänsä selviytymisestä tilanteessa, jossa joutuu kehittämään normaalista poikkeavia ratkaisuja. Myös lääkärikäynneistä ja muista terveydenhuoltopalveluista tulee kuluja. Moni joutuu siirtymään erikoisruokavalioon.

Kriittisin tilanne on usein silloin, kun home-asunnon arvoksi paljastuu nolla euroa ja sairastumisen muut seurannaisvaikutukset aiheuttavat samanaikaisesti huomattavia ja yllättäviä kustannuksia. Sosiaaliturvan piirissä myös homeasunto katsotaan yleensä omaisuudeksi, vaikka se olisi asumiskelvoton eikä sitä kykenisi vaihtamaan rahaksi. Myöskään sopivaa asuntoa etsivän sairastuneen todelliset asumiskulut eivät tule huomioiduksi silloin, kun esimerkiksi useaa vuokraa joutuu maksamaan samaan aikaan.

Sisäilmasairauden kalleus eri skenaarioilla: tapaus Maria

Terveissä tiloissa Helenalla on poissaoloja keskimääräistä vähemmän.

Lue lisää sisäilmasta sairastuneiden elämästä: Sisäilmasta sairastuneiden kirjoittamia tarinoita.

Kerro oma tarinasi lomakkeella.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista