Tarinat

Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia – Kohti ratkaisuja

Olemme koonneet tälle sivulle todellisiin tapausesimerkkeihin perustuvia kuvauksia työ- ja opiskeluelämästä. Hankaliin tilanteisiin voi sisäilmasairaudesta huolimatta löytää monenlaisia ratkaisuja – onnistumisia kannattaa jakaa.

Osassa kuvauksia henkilöiden nimet on yksityisyyden suojaamiseksi muutettu.

Työelämässä on tilaa

Näissä tapausesimerkeissä joustavilla työjärjestelyillä ja oikeaan osuvilla kuntoutustoimenpiteillä on ollut ratkaiseva merkitys sisäilmasta sairastuneen työntekijän työssä pysymisen tai työhön palaamisen onnistumisessa.

Uusia ovia avautui sisäilmaongelmien viemän äänen kuntoutuksessa

Veera sairastui vastasyntyneiden teho-osastolla.

Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on saatu sisäilmasairastuneita takaisin töihin erityisjärjestelyiden avulla.

Kuumeileva opettaja päätyi koulun vaihtamiseen.

Opettaja tähtää työkokeilun avulla ulkotöihin rakennusalalle.

Sisäilmaoireista voi toipua

Opiskellaan edelleen

Seuraavissa kertomuksissa kuvataan ala- ja yläasteella toteutettuja ratkaisuja koulunkäynnin mahdollistamiseksi.

Selma viittasi koko lukuvuoden ruudun kautta.

Ekaluokkalainen Viivi sai toisen mahdollisuuden.

Miten suoritin peruskoulun sisäilmasairaana? 

Vähemmän kustannuksia kaikille

Sisäilmasairastuminen aiheuttaa ylimääräisiä ja moninaisia kustannuksia sekä sairastuneelle että yhteiskunnalle.

Kustannuksia aiheutuu usein sitä enemmän, mitä invalidisoivammin henkilö on sairastunut. Vakavat sairastumiset johtavat sisäilmasairaiden kohdalla usein syrjäytymiseen. Sairastumisen tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on varhaisen puuttumisen ja sairauden pahenemisen ehkäisemisen edellytys.

Esimerkiksi sairastuneen putoaminen työelämästä tai nuoren syrjäytyminen sisäilmasairauden vuoksi aiheuttaa yhteiskunnalle suurempia kustannuksia kuin ennaltaehkäisy ja kuntoutus. Kustannukset näkyvät mm. kulutuksen laskuna, kasvaneina terveydenhuoltomenoina, sosiaalikuluina, turhina koulutuskuluina ja menetettyinä verotuloina. Tämä on mahdollista välttää, jos sisäilma-asioihin opitaan reagoimaan varhain, ratkaisukeskeisesti ja järjestelmällisesti.

Sisäilmasairastuneelle itselleen taas aiheutuu usein ylimääräisiä kustannuksia mm. työn menettämisestä, asunnottomuudesta ja asuntokierteestä, irtaimiston hävittämisestä ja ylipäänsä selviytymisestä tilanteessa, jossa joutuu kehittämään normaalista poikkeavia ratkaisuja. Myös lääkärikäynneistä ja muista terveydenhuoltopalveluista tulee kuluja. Moni joutuu siirtymään erikoisruokavalioon.

Kriittisin tilanne on usein silloin, kun home-asunnon arvoksi paljastuu nolla euroa ja sairastumisen muut seurannaisvaikutukset aiheuttavat samanaikaisesti huomattavia ja yllättäviä kustannuksia. Sosiaaliturvan piirissä myös homeasunto katsotaan yleensä omaisuudeksi, vaikka se olisi asumiskelvoton eikä sitä kykenisi vaihtamaan rahaksi. Myöskään sopivaa asuntoa etsivän sairastuneen todelliset asumiskulut eivät tule huomioiduksi silloin, kun esimerkiksi useaa vuokraa joutuu maksamaan samaan aikaan.

Sisäilmasairauden kalleus eri skenaarioilla: tapaus Maria

Terveissä tiloissa Helenalla on poissaoloja keskimääräistä vähemmän.

Lisälukemista kustannuksista ja niiden vähentämisestä
Nämä kolme tarinaa kertovat, miksi sisäilma-asioiden ratkaisemattomuus on kohtalokasta sekä yksilöille että yhteiskunnalle ja miksi tilannetta on niin hankala korjata:
Se rikkoo ihmisen ja tulee kalliiksi kaikille – Kolme kertomusta häiriökysynnästä

Lue lisää sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia

Minun elämästäni: Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia heidän itsensä kertomana.

Voit kertoa oman kokemuksesi tällä lomakkeella. Lämmin kiitos!

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista