Työelämä

Sisäilmaan liittyvä oireilu on yleistä työpaikoilla. Osa oireilee lievemmin, osa taas on sairastunut sisäilmasta vakavammin ja herkistynyt sisäympäristössä esiintyville mikrobiperäisille ja kemiallisille epäpuhtauksille.

Terveellinen työympäristö edistää työkykyä, työtehoa ja työhyvinvointia. Näille sivuille olemme koonneet tietoa siitä, miten sisäilmasta oireileville voidaan löytää ratkaisuja niin työpaikoilla kuin esimerkiksi työvoimapalveluissa.

Sisäilmaongelmia työpaikalla

Hyvä sisäilma on työpaikalle kilpailuvaltti ja vetovoimatekijä.

Sisäilmasta sairastuneen työjärjestelyt

Mitä kannattaa huomioida ratkaisuja haettaessa?

Sisäilmasairaan toimintakyvyn tukeminen

Julkaisussa eritellään sisäilmasairaiden toimintakyvyn tukemisen osa-alueet ja kuvataan nelivaiheinen ratkaisumalli.

Hyvä sisäilma tukee työtehoa

Hyvä sisäympäristö lisää kykyä strategiseen ajatteluun ja tiedonkäsittelyyn.

Sisäilmasairas työpaikalla -opas

Opas on suunnattu avuksi työpaikoille sisäilmasairaustilanteisiin.

Sisäilmasta sairastuneiden työllisenä pysyminen

Opas työkykyisten sisäilmasta sairastuneiden työelämäratkaisujen kehittämiseen.

Sairausprofiilit – työkalu palveluiden suunnitteluun

Työkalu sisäilmasta oireilun/sairastamisen monimuotoisuuden
ymmärtämiseen.

Käytännön keinoja työjärjestelyihin

Pieni muistilista sisäilmasta oireilevan työolosuhteiden järjestämiseen.

Hyvinvointia työyhteisöön -videosarja

Miten työyhteisöissä on käsitelty sisäilmaan liittyvää oireilua ja löydetty keinoja työssä jatkamiseen?

Sisäilma ja työkyvyn tukeminen: muistilista sairastuneen kohtaajalle

Millaisia seikkoja tulee huomioida sisäilmasta oireilevan ja sairastuneen työkykyä edistettäessä?

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista