Virallinen Suomi: POISSA

Työpajojen satoa – virallinen Suomi: poissa

Ratkaisuja Sisäilmasairaille! -projektissa järjestettiin vuonna 2014 kaksi työpajaa sisäilmasairastuneille. Osallistujat olivat keskenään erilaisissa tilanteissa omien sisäilmahaasteidensa kanssa.

Työpajoissa oli tarkoitus selvittää, millaisessa tukiverkostossa sisäilmasairastuneet tilannettaan setvivät ja mitkä tahot ovat tilanteen ratkeamisessa avuksi.

Työpajoissa hahmottui, että Suomessa sisäilmasairastuneet ovat epävirallisen tukiverkoston ja sattuman varassa:

Työpajoihin osallistuneet nimesivät ongelmanratkaisua eteenpäin vievinä tahoina pääasiassa läheisiään ja satunnaisia heitä auttaneita asiantuntijoita.

Virallinen Suomi näkyi työpajoissa ratkaisuja hidastavana tai niitä estävänä tahona.

Työpajoihin osallistuneet nimesivät onnistuneen ratkaisuprosessin positiivisiksi lopputuloksiksi mm. seuraavia asioita:

 • sopiva työpaikka/etätyö
 • elämänlaadun ja terveydentilan koheneminen
 • rahallisen tilanteen parantuminen
 • uusi ammatti
 • sisäilmaltaan sopiva asunto
 • ilo, onnellisuus
 • kyky toimia yhteiskunnassa
 • ymmärrys asiaa kohtaan.

Sen sijaan negatiivisiksi lopputulemiksi osallistujat nimesivät mm. tällaisia kokonaisuuksia:

 • työttömyys
 • tulottomuus
 • asunnottomuus
 • sosiaalinen eristyneisyys.

Näitä työpajoissa kerättyjä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia on havainnollistettu seuraavassa kuvassa.

Osallistujat kokosivat ”avunsaantikartat”

Sisäilmasairastuneille muodostuu paljon erilaisia kohtaamisia eri tahojen kanssa. Osa kohtaamisista on positiivisia ja auttaa sairastunutta eteenpäin tilanteessaan, kun taas toiset kontaktit saattavat viedä kokonaistilannetta huonompaan suuntaan.

Työpajoissa kukin sairastunut listasi kontaktit, joihin oli ollut yhteyksissä tilanteensa vuoksi. Nämä sijoitettiin janalle sen mukaan mitkä kontaktit oli koettu positiivisiksi ja omaa tilannetta eteenpäin vieviksi sekä mitkä puolestaan koettiin omaa tilannetta huonontaviksi. Lappuihin oli mahdollista kirjoittaa miksi kontakti oli hyödyllinen tai hyödytön. Lopuksi jokainen ympyröi kaikista listaamistaan tahoista ratkaisevimmat tilannetta eteenpäin ja taaksepäin vieneet kontaktit. Työpajoihin osallistuneiden ympyröimät avaintahot niin asian etenemisen kuin tilanteen taantumisenkin suhteen on koottu alla olevaan kuvaan. Tilannetta eteenpäin vievät kohtaamiset kirjattiin keltaisille lapuille, taaksepäin kuljettavat sinisille.

Avaa kuva suurempana

Katso työpajojen kuvagalleria täältä.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista