Oppaat ja julkaisut

Oppaat

Rakentaminen

Sisäilmasairaus lyhyesti

Selviytymisvinkkejä, ajatuksia ja käytännön ohjeita pähkinänkuoressa:

Sisäilmasairaalle

Sisäilmasairaan läheiselle

Sisäilmasairaan lapsen vanhemmalle

Sisäilmasairaita työssään kohtaavalle

Sisäilmasairaalle lapselle ja nuorelle

Opinnäytteet

Työhaluisesta väliinputoajaksi : Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia työelämässä pysymisestä ja työhön paluusta Minna Pimiä-Suwal, 2017. XAMK Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Palvelumuotoilun koulutusohjelma.

Sisäilmasairaan arvokas arki. Anni Lappalainen, Riikka Lehtonen, Anni Maunuksela, 2018. Metropolia ammattikorkeakoulu, Toimintaterapian koulutusohjelma.

OSA- ja COPM-itsearviointimenetelmien soveltuvuus sisäilmasta sairastuneille. Sarah Tuisku, Tia Haverinen, Eveliina Heino, 2018. Metropolia ammattikorkeakoulu, Toimintaterapian koulutusohjelma.

Kyselyraportit

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista