Tutkimustietoa

Tervetuloa sisäilma-aiheisen tutkimustiedon pariin!

Löydät tästä osiosta tutkimustietoa sisäilmaan ja arkiympäristöön liittyvistä haittatekijöistä, terveyshaitoista ja sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta.

Aihepiiri on valtavan laaja. Erityisesti olemme näillä sivuilla halunneet tuoda esiin aihepiiristä sellaista tietoa, joka on jäänyt suomalaisessa sisäilmakeskustelussa ansaittua vähemmälle huomiolle. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi olemme pyrkineet myös tuomaan esiin tutkimuksia, joissa kuvataan aiheeseen liittyviä tutkimustarpeita ja -aukkoja.

Toivomme Sinun löytävän näiltä sivuilta uutta ja kiinnostavaa tietoa aiheesta ja innostuvan tältä pohjalta kenties etsimään aihepiiristä tutkimusta laajemminkin. Tulethan myös takaisin – päivitämme sivuille uutta tietoa tulevaisuudessakin!

> Monitekijäinen sisäilma – uusia näkökulmia

> Oireita ja niiden aiheuttajia: Tutkimuksia sisäilmaoireiden ja erilaisille epäpuhtauksille altistumisen yhteydestä

> Esimerkki sisäilman epäpuhtausryhmästä: Ftalaatit

> Tutkimustietoa sisäilman mikrobeista

> Sisäilma ja herkistyminen: Tutkimustietoa ja teorioita – esimerkkinä kemikaaliherkkyys (MCS)

> Tautitaakka

> Sisäilmasairaat ja yhteiskunta

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista