Tutkimustietoa

Tervetuloa sisäilma-aiheisen tutkimustiedon pariin.

Löydät tästä osiosta tutkimustietoa sisäilmaan ja arkiympäristöön liittyvistä terveyshaitoista, sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoidosta, kuntoutuksesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta.

Aihepiiri on valtavan laaja. Sivusto ei tarjoa täyttä kattausta aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta. Tarkoituksenamme on tässä osiossa tuoda esiin poimintoja aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta siten, että kokonaisuudesta hahmottuisi mahdollisimman kattava kuva.

Erityisesti olemme halunneet tuoda esiin aihepiiristä sellaista tietoa, joka on jäänyt suomalaisessa sisäilmakeskustelussa ansaittua vähemmälle huomiolle. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi olemme pyrkineet myös tuomaan esiin tutkimuksia, joissa kuvataan aiheeseen liittyviä tutkimustarpeita ja -aukkoja.

Toivomme Sinun löytävän näiltä sivuilta uutta ja kiinnostavaa tietoa aiheesta ja innostuvan tältä pohjalta kenties etsimään aihepiiristä tutkimusta laajemminkin.

HUOM: Viimeistelemme tutkimustietoa-osiota, kaikki osat eivät ole vielä luettavissa.

Toistaiseksi löydät materiaalia seuraavista aiheista:

Monitekijäinen sisäilma – uusia näkökulmia

Oireita ja niiden aiheuttajia

Esimerkki altisteryhmästä: Ftalaatit

Esimerkki altisteryhmästä: Mikrobit

Yliherkkyys – tietoa MCS:sta

Tautitaakka

Sisäilmasairaat ja yhteiskunta

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista