Sisäilmasairauden kolme vakavuusastetta

Tiina, Petri, Veera – ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen sisäilmasairaat

Sisäilmasairaat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

 • työkykyiset eli ensimmäisen asteen sisäilmasairaat
 • työpaikkarajoitteiset eli toisen asteen sisäilmasairaat
 • työkyvyttömät eli kolmannen asteen sisäilmasairaat

Mistä tunnistaa, minkä asteinen oireilu kulloinkin on kyseessä? Miten avuntarve näissä ryhmissä eroaa? Miten sairauden etenemistä työkykyisestä työpaikkarajoitteisuuteen tai työkyvyttömyyteen voidaan estää? Tervetuloa tutustumaan aiheeseen Tiinan, Petrin ja Veeran matkassa.

Sisäilmasairastuminen on ympäristösairaus. Tämä tarkoittaa, että sairastuminen johtuu ympäristötekijöistä ja että ympäristöolosuhteet vaikuttavat sairauden kulkuun: mitä varhaisemmin oireet tunnistetaan ja lisäaltistuminen katkaistaan, sitä alhaisemmaksi sairauden aste jää. Altistuminen pahentaa oireita, ja terveessä ympäristössä oireet vastaavasti helpottavat tai poistuvat.

Vakavasti sisäilmasairastuneilla sairaus vaikuttaa yleensä kaikkiin elämän osa-alueisiin. Sisäilmasairaus ei olekaan pelkkä terveysongelma vaan myös toimeentuloon, asumiseen, työkykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin vahvasti vaikuttava tila.
(Voit lukea täältä lisää sisäilmasairaus-termin käytöstä)


Ensimmäisen asteen sisäilmasairas – Työkykyinen Tiina

Tiina on työelämässä mutta sairauspoissaoloja on alkanut kertyä jatkuvan sairastelun seurauksena. Monenlaiset infektiokierteet, väsymys ja yksittäiset omituiset oireet vaivaavat ja ihmetyttävät. Tiina huomaa voivansa paremmin, kun pitää työhuoneen ikkunaa auki.

Millaisia oireita ensimmisessä vaiheessa tyypillisesti on? Mistä ensimmäisen asteen sisäilmasairaan tunnistaa? Millaista apua tässä vaiheessa tarvitaan? Kuinka monta Tiinaa Suomessa on? Lue lisää täältä.


Toisen asteen sisäilmasairas – Työpaikkarajoitteinen Petri

Petri etsii asuntoa ja paikkaa, jossa voisi viimeistellä gradunsa. Petri on työpaikkarajoitteinen eli hän voisi suorittaa opintonsa loppuun ja toimia työelämässä, jos vain terveelliset tilat löytyisivät. Petrillä infektiokierteet, monet pienet oireet ja väsymys ovat muuttuneet pysyväksi herkistymiseksi ja oireet ovat vakavampia ja moninaisempia kuin ensimmäisen asteen aikana. Sopivia tiloja asumiseen, opiskeluun ja työntekoon on hankala herkistymisen vuoksi löytää. Petri on kuitenkin työkykyinen, kun sisäilmaltaan sopiva tila järjestyy: oireet palautuvat, vaikka uusiutuvatkin helposti, jos altistuksia tulee.

Millaisia oireita toisessa vaiheessa tyypillisesti on? Mistä työpaikkarajoitteisen tunnistaa? Millaista apua tässä vaiheessa tarvitaan? Kuinka paljon kohtalotovereita Petrillä on? Lue lisää täältä.


Kolmannen asteen sisäilmasairas – Työkyvytön Veera

Veera on sairastanut pitkään. Hänellä työpaikkarajoitteisuus on edennyt työkyvyttömyydeksi jo vuosia sitten. Veera ei löytänyt terveitä työtiloja ja on myös muuttanut ongelma-asunnosta toiseen kymmeniä kertoja. Pitkä altistuminen on aiheuttanut palautumattomia vaurioita ja tuonut mukanaan erilaisia kroonisia sairauksia. Veera reagoi hyvin voimakkaasti useille erityyppisille ympäristötekijöille. Veera ei enää kykene töihin, ja arjesta selviäminenkin on ylivoimaista. Oireet eivät enää täysin palaudu vaikka altistusta ei olisikaan, sillä pysyviä vakavia vaurioita on tapahtunut. Veera on myös hyvin väsynyt.

Millaisia oireita kolmannen asteen sisäilmasairaalla tyypillisesti on? Mistä työkyvyttömän sisäilmasairaan tunnistaa? Millaista apua tässä vaiheessa tarvitaan? Onko Veeran tapaus harvinainen? Lue lisää täältä.


MATKALLA KOHTI RATKAISUJA VAI TYÖKYVYTTÖMYYTTÄ?

Ympäristösairauksiin tarvittava apu on muutakin kuin lääketieteellistä apua. Ympäristösairas tarvitsee ensisijaisesti terveellisen toimintaympäristön. Usein tämä tarkoittaa tuen tarvetta sopivan asunnon, työ- tai opiskelujärjestelyn järjestämiseksi.

Tämän päivän Suomessa sisäilmasairaan polku kohti kuntoutumista tai syrjäytymistä kulkee usein seuraavan kaavion kuvaamalla tavalla. Tukitoimien puuttuessa valitettavan moni etenee kaaviossa punaista reittiä pitkin.

Kaaviokuva sisäilman vakavuudesta.

Lataa kaavio isona tästä.

Lue täältä lisää siitä, millä tavoin Kolmen asteen sisäilmasairaat -luokitus on laadittu.

Kuvitus: ElinaJohanna

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista