Etusivu
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Yhdistys
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


"Home- ja bakteeritoksiineilla on syöpää aiheuttavia, neurotoksisia, immunotoksisia ja elinvaurioita aiheuttavia ominaisuuksia, joten niiden aiheuttamat riskit tulisi arvioida huolellisesti."1

"Lamaavat yleisoireet ovat vielä enemmän invalidisoivia kuin hengitystieoireet". Ongelmallisia yleisoireita ovat erityisesti väsymys, huimaus, muistihäiriöt, pitkäaikainen kuumeilu, jatkuvat verenvuodot, lihas- ja nivelkivut. 2

Useimmat ihmiset yhdistävät homeet ensimmäisenä hengitystie- ja keuhkosairauksiin. Nämä ovatkin yleisiä kosteusvauriorakennuksissa ja monilla ensimmäinen merkki altistumisesta. Kuitenkaan kaikki eivät saa kosteusvauriorakennuksissa minkäänlaisia keuhko-oireita, tai keuhko- ja hengitystieoireilu laajenee myöhemmin yleisoireiluksi tai -sairastumiseksi. Yleis-, neurologis- ja keskushermosto-oireita ovat esimerkiksi lihasnykinät, kuumeilu, voimakas väsymys, muistihäiriöt, oppimisvaikeudet, pahoinvointi, virtsatieoireilu ja tuntohäiriöt. Kosteusvauriomyrkyille altistuneita tutkittaessa havaittiin, että 64% kärsi hengitystieoireista ja 70 % erilaisista neurologisista häiriöistä. Monissa tutkimuksissa tavallisimmiksi oireiksi kosteusvaurioille altistuttaessa on kuvattu päänsärky, erilaiset kiputilat, nenäverenvuoto, kuumeilu, yskä, muisti- ja keskittymisvaikeudet, masennus, mielialan vaihtelut, unihäiriöt, ahdistuneisuus, voimakas väsymys, huimaus/pyörrytys, suolisto-ongelmat ja joissain tapauksissa sairaskohtaukset 11, 12.

Kosteusvauriorakennusten sisäilmassa on homeiden lisäksi mm. erilaisia materiaaleista liuenneita kemikaaleja sekä mikrobien tuottamia toksiineja, joista osa on solu- ja hermomyrkkyjä. Esimerkiksi Aspergillus flavus-homeen tuottama toksiini lisää ihmisen syöpäriskiä, ja monet muut hometoksiinit lisäävät syöpäkasvaimien riskiä eri eläinlajeilla3. Toksiinit voivat aiheuttaa elimistössä laajaa vahinkoa. Esimerkiksi valinomysiini, streptomykeettien (sädesienten) tuottama toksiini, tuhoaa hermo-, suku- ja immuunijärjestelmän soluja. Valinomysiini on mitokondriomyrkky. Mitokondrio on solun energiakeskus, jonka valinomysiini tuhoaa:

"Valinomysiini on rengasmainen peptidi ja kaliumkuljetin, joka hakeutuu mitokondrioihin ja käynnistää ohjelmoidun solukuoleman. Valinomysiinin tuottajaksi sisätiloissa ovat varmistuneet aktinobakteerit Streptomyces griseus ja Streptomyces anulatus. Valinomysiini pysäyttää nisäkässolujen värekarvojen liikkeen, josta monet elimet, muun muassa keuhkot ja haima, ovat riippuvaisia. Lisäksi valinomysiini on myrkyllinen ihmisen immuunijärjestelmän soluille, ja se käynnistää luontaisten tappajasolujen itsetuhon."4

Erityyppiset aineet aiheuttavat erityyppistä oireilua. Joissain kosteusvauriokohteissa on esimerkiksi todettu reumasairauksien ryvästymiä. Reumasairauksien synnyssä oletetaan olevan rooli kosteusvauriotalojen endotoksiineilla. Reuma on autoimmuunisairaus, eli sairaus jossa ihmisen immuunijärjestelmä kääntyy omaa elimistöä vastaan. Kosteusvaurioaltisteiden yksi vaikutusmekanismi on juuri autoimmunisaatio.5, 6 Muita autoimmuunisairauksia ovat esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta, endometrioosi ja diabetes, jonka yhteydestä kosteusvaurioaltistukseen on alustavaa näyttöä7. Allergioiden8 ja yliherkkyyksien puhkeaminen kosteusvauriorakennuksessa on yleistä – moni herkistyy esimerkiksi viljoille ja hajusteille. "Sairastunut voi ruveta reagoimaan epämääräisesti muista ärsykkeistä, jolloin etiologinen selvitys vaikeutuu."9

Esimerkkinä kosteusvauriotalojen muista kemiallisista aineista mainittakoon ftalaatit. Ftalaatit ovat muovinpehmenninaineita ja niillä näyttäisi olevan hormonaalisia vaikutuksia; ne vaikuttavat mm. naisellistamalla uroksia ja heikentämällä miesten lisääntymiskykyä.10

Tällä hetkellä on jo selvää, että kosteusvaurioaltisteiden terveyshaitat ovat huomattavasti keuhkosairauksia monimutkaisempi vyyhti. Suomessa kosteusvauriosairastuneet ohjataan kuitenkin edelleen usein keuhkolääkäreille, ja yleisoireet jäävät huomiotta. Kuvaavaa on, että esim. jos pääkaupunkiseudulla pääsee terveyskeskuksesta kosteusvaurio-oireilun perusteella tarkempiin tutkimuksiin, paikka on Iho- ja Allergiasairaalan päiväosasto 2, joka on keuhko-osasto. Osastolla toimii vain keuhkolääkäreitä, eikä yleisoireita hoidossa huomioida. Ammattitaudeiksikin kosteusvaurioaltistuksista hyväksytään pääasiassa vain keuhkosairauksia, tosin ammattitautidiagnoosin saaminen keuhko-oireidenkin perusteella on hyvin harvinaista.


Lähteet:

1 Hankala, haitallinen home. Aino Nevalainen, Tuula Husman ja Maija-Riitta Hirvonen, Duodecim 2004
http://www.ktl.fi/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/ymparistoterveys/hometalot/tutkimustietoa (23.3.2011)

2 Asukkaiden terveyshaitat ja toksisuus pintapölyssä. Tuula Putus, Sisäilmastoseminaari 2009.

3 LT Tuula Putus. http://indooraid.com/?page_id=27 (23.3.2011)

4 Hometaloissa hengitetään myrkyllistä ilmaa. Teija Horppu, Kemia-lehti Vol. 35 (2008) 6
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/kem608_home.pdf (23.3.2011)

5 A hypothesis for the origin and pathogenesis of rheumatoid diseases. Wolfgang Lorenz ,
Gerold Sigrist, Mehdi Shakibaei, Ali Mobasheri, Christoph Trautmann. Rheumatology International. 2006.

6 WHO guidelines for indoor air quality : dampness and mould. WHO:n tutkimuksia 2009
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf (23.3.2011)

7 Home ja terveys – Kosteusvauriohomeiden ja hiivojen terveyshaitat. Kirja Tuula Putus 2010

8 What makes a child allergic? Analysis of risk factors for allergic sensitization in
preschool children from East and West Germany.
Schäfer, Krämer, Dockery,
Vieluf, Behrendt, Ring. Allergy and Asthma Procedeedings. 1999.

9 Majvik II 'kosteusvauriomikrobeihin liittyvien oireiden selvittely'.
Suomen Lääkärilehti 7/2007

10 Environmental phthalate exposure in relation to reproductive outcomes and other
health endpoints in humans.
Shanna H. Swan. Department of Obstetrics and Gynecology,
School of Medicine and Dentistry, University of Rochester USA 2008

11 The validity of the environmental neurotoxic effects of toxigenic molds and
mycotoxins.
Ebere C. Anyanwu. The Internet Journal of Toxicology 2008 Volume 5 Number 2
http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_toxicology/volume_5_number_2_40/
article/the_validity_of_the_environmental_neurotoxic_effects_of_toxigenic_molds_and_mycotoxins.html
(24.4.2011)

12 Sensitivity-related illness: the escalating pandemic of allergy, food intolerance and
chemical sensitivity
. Genuis SJ. Sci Total Environ 2010 Nov 15;408(24):6047-61.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20920818
 
Sivun alkuun       Edellinen sivu