Etusivu
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Yhdistys
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


Osalla ihmisistä näin onneksi tapahtuu. Osa kuitenkin sairastuu pysyvästi:
"Pahimmillaan sisäilman kemialliset yhdisteet saattavat olla terveydelle haitallisia, jolloin ne altistusajan pituudesta riippuen saattavat johtaa pysyvään sairastumiseen tai ohimenevään oireiluun, joka uusiutuu heti kun henkilö altistuu uudelleen herkistymisen aiheuttaneille yhdisteille." ¹

Erilaiset kosteusvaurioiden tuottamat altisteet voivat aiheuttaa pysyviä ja vakavia terveyshaittoja. Hengitystiesairauksien, reumaattisten sairauksien ja immuunijärjestelmän häiriöiden yhteys kosteusvaurioaltistukseen on todettu eri tutkimuksissa. Lisäksi kosteusvauriomikrobien tuottamien toksiinien on todettu aiheuttavan mm. sisäelinvaurioita ja dna-vaurioita2 , niillä on vaikutuksia hormonitoimintaan, luuytimen toimintaan ja keskushermostoon3. On myös aivan alustavaa näyttöä mm. diabeteksen ja tulehduksellisten suolistosairauksien mahdollisesta yhteydestä pitkäaikaiseen altistukseen kosteusvauriomikrobeille3. Mikrobien haitat yltävät myös pernasoluihin, mikä saattaa heikentää immuunipuolustusta ja altistaa infektioille4 . Jotkin kosteusvauriomikrobien toksiineista ohjaavat immuunipuolustusta väärään suuntaan; allergiaan, atopiaan, astmaan tai muihin häiriöihin5, 9 . Osa kosteusvaurioaltistuneista sairastuu kemikaaliyliherkkyyteen eli herkistyy kosteusvaurioaltisteiden lisäksi elämää rajoittavasti erilaisille kemikaaleille, hajusteille ja materiaaleille10. Etenkin hajustetut pyykinhuuhteluaineet näyttävät aiheuttavan ongelmia monelle kosteusvauriorakennuksessa altistuneelle.
Kosteusvaurioaltisteiden vaikutuksia ei vielä kattavasti tunneta, mutta tähänastistenkin tutkimusten valossa on selvää, että niiden vaikutukset ihmiseen ovat moninaiset ja että ne pystyvät aiheuttamaan vakavia ja pysyviä vaurioita ihmisen elimistössä.

"Ongelmarakennuksissa altistuneille jää usein jonkinasteinen pysyvä terveyshaitta."6

WHO:n määritelmissä ohimenevä oireilu ja pysyvät haitat erotetaan termein sairas rakennus -oireyhtymä (SBS; sick building syndrome) ja BRI-oireyhtymä (Building-related ilness). Sairas rakennus-oireyhtymää käytetään kuvaamaan joukkoa erilaisia rakennuksessa koettuja oireita, jotka poistuvat tai helpottuvat rakennuksesta poistuttaessa. Tähän oireyhtymään liitetään usein seuraavat oireet: limakalvo-oireet, iho- ja silmäoireet, hengenahdistus, väsymys, päänsärky, pahoinvointi, uneliaisuus, keskittymiskyvyn puute, hajuhaitat ja influenssaoireet. BRI:ssä oireet eivät häviä/helpotu rakennuksesta poistuttaessa. BRI:n aiheuttajia ovat esimerkiksi homeille ja bakteereille altistuminen, endotoksiinit, mykotoksiinit ja radon. 1, 7

"Kosteusvauriohomeille altistumisen loputtua (..) spesifinen herkkyys pysyy ja oireilu uusii helposti, jos altistumista on vähänkään. Herkistyneen, jolla oireita on ollut, tulee sen vuoksi pyrkiä välttämään homealtistusta. Homeallergian oireita ei voi samalla tavalla ennakoida tai varoa kuin silloin, jos henkilö on allerginen esimerkiksi tietylle eläimelle. Tämän ohella on merkitystä myös sillä, että herkistyminen homeille ja sädesienille todennäköisesti lisää myös riskiä herkistyä muille allergian aiheuttajille".8

Lähteet:

1 Sisäilman laadun hallinta - VTT Publications: 540 Espoo 2004. Kirsi Villberg, Kristina Saarela & Tiina Tirkkonen - VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Anna-Liisa Pasanen, Jukka-Pekka Kasanen, Pertti Pasanen & Pentti Kalliokoski - Kuopion yliopisto. Helena Mussalo-Rauhamaa, Marjatta Malmberg & Tari Haahtela - HYKS, Iho- ja allergiasairaala.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2004/P540.pdf (23.3.2011)

2 WHO guidelines for indoor air quality : dampness and mould. WHO:n tutkimuksia 2009 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf (23.3.2011)

3 Home ja terveys – Kosteusvauriohomeiden ja hiivojen terveyshaitat. Kirja, Tuula Putus 2010

4 Hometalossa riehuvat mikrobijengit. Jukka Ruukki, Tiede-lehti 7/2003 http://www.tiede.fi/artikkeli/444/hometalossa_riehuvat_mikrobijengit (23.3.2011)

5 Mikrobitoksiinit sisätiloissa. Mirja Salkinoja-Salonen (Helsingin Yliopisto), Sisäilmastoseminaari 18.3.2009, Dipoli, Espoo

6 Kosteusvauriotaloissa asuneiden perheiden pitkäaikaiset terveyshaitat ja asumisterveysongelmista aiheutuneet kustannukset. Tuula Husman. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B5/2002 http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2002b5.pdf (23.3.2011)

7 WHO Guidelines for Air Quality. WHO, Geneva 2000.

8 Kosteusvaurioista ja muista sisäilmaongelmista henkilöstölle aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisystä ja ongelmatilanteiden käsittelystä. Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten käyttöön. Riikka Kolkkala Jyty, Riitta Lehtovirta Super, Anne Mironen JHL, Marjatta Pitkänen OAJ, Tomas Wass KTK, Irmeli Vuoriluoto TEHY. Muistio 22.12.2010 http://www.jytyliitto.fi/lataa.aspx?tiedosto=Sisilmamuistio+22.12.2010
.pdf&fpath=Edunvalvonta/Tysuojelu/ (23.3.2011)


9 Sisäilmastoseminaari 2011. SIY raportti 29 s.103-108

10 Sensitivity-related illness: the escalating pandemic of allergy, food intolerance and chemical sensitivity. Genuis SJ. Sci Total Environ 2010 Nov 15;408(24):6047-61.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20920818
 
Sivun alkuun       Edellinen sivu