Etusivu
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Yhdistys
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


"Viranomaisten tiedon puute on seikka, joka vaikeuttaa homeongelmasta selviytymistä, samoin se, ettei säädöksissä ja ohjeissa ole varauduttu tämänkaltaisiin elämäntilanteisiin. Avun saaminen koettiin usein vaikeaksi, ellei mahdottomaksi ja tähän vaikeuteen törmättiin kaikkien viranomaistahojen kanssa." 1

"Kielteisten kokemusten keskeisin sisältö oli, että yksilöitä ei oteta vakavasti ja että heidän annetaan ymmärtää kokemiensa oireiden olevan psyykkistä alkuperää (..) Asiakkaat kokevat tuen puutetta ja voivat tuntea kaikkien tahojen hylänneen heidät. Tämä voi muodostua heille ns. sekundaariseksi traumaksi."1

"Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa näiden yksilöiden ja perheiden selviytyminen jää täysin heidän itsensä varaan. Vuosia jatkuva kamppailu terveydellisten, taloudellisten, oikeudellisten ja sosiaalisten ongelmien kanssa jättää pysyvän jälkensä yksilöihin ja perheisiin, ja saattaa vakavasti heikentää heidän kykyään selviytyä tulevaisuudessa tavallisista elämänkriiseistä." 1

"Eräät vastaajat olivat menettäneet uskonsa viranomaisten puolueettomuuteen, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja yksittäisen kansalaisen vaikutusmahdollisuuksiin."2

Käytännössä tämä tarkoittaa, että maassamme on mahdollista sairastua kosteusvauriorakennuksessa, mutta jäädä mm. ilman asianmukaista lääketieteellistä hoitoa, sairaslomakorvauksia, sairaseläkettä, tulla käännytetyksi sosiaalitoimistosta, joutua työttömäksi työnhakijaksi ilman, että on työkykyinen 3, tulla ohjatuksi oikean hoidon sijasta psyykkiseen hoitoon, jäädä ilman asuntoa jossa voisi olla ja olla saamatta minkäänlaista apua asunnottomuteen, menettää omaisuutensa ostettuaan "hometalon" ja jäädä ilman todistusta ja tutkimuksia asunnon/työpaikan/opiskelupaikan terveyshaitasta. Yhtälailla maassamme on mahdollista ostaa vastavalmistunut asunto, joka rakennusvirheiden vuoksi on jo valmistuessaan kosteusvaurioinen ja olla saamatta tästä minkäänlaista korvausta tai terveydensuojeluviranomaisten todistusta ja kunnollisia tutkimuksia. Suomessa on mahdollista rakentaa täysin virheellinen rakennus, ja olla joutumatta siitä vastuuseen, ilman että mikään viranomaistaho puuttuu asiaan kun rakennuksessa aletaan oireilla4 .

"Et silloin ensimmäinen shokki oli kyllä se, että tajusi, että on kipee ja toinen shokki oli se, että kun tuli se rakennusinsinöörin lausunto ja mikrobilausunto, että talo on homeessa. (...) Ja kolmas shokki oli kyllä se, kun tulee oikein alan ihmiset [kunnallinen terveystarkastaja seurueineen] ja sanoo, että tässä talossa ei ole mitään vikaa."1b

Perustuslain pykälässä 19 sanotaan: "Ihmistä ei saa jättää heitteille". Sosiaalihuoltolain pykälät 1, 22, 23 kertovat: asumispalveluja/tukiasuntoja "annetaan henkilölle joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä". Ihmisiä, jotka ovat sairastuneet sisäilmaongelmista niin vakavasti, että nukkuvat autoissa, parvekkeilla tai muissa epäinhimillisissä olosuhteissa sen vuoksi, etteivät kykene enää löytämään itselleen soveltuvaa asuntoa huolimatta jatkuvasta etsimisestä, jää ilman minkäänlaista viranomaisapua siksi, että ongelmaa ei ymmärretä tai haluta kuulla. Tässä rikotaan Suomen lakia.

Valituskanavat viranomaisten toiminnasta ovat hankalia ja toimimattomia, ja jo muutenkin vaikeassa tilanteessa olevalle ihmiselle usein liian väsyttäviä. Jos rakennuksen omistaja ei hoida lakisääteistä velvollisuuttaan eivätkä terveydensuojeluviranomaiset ryhdy toimiin, mikä on valitettavan yleistä, voi asiasta tehdä kantelun aluehallintovirastoon. Mutta aluehallintovirasto ei voi muuttaa terveydensuojeluviranomaisten tekemiä päätöksiä, he voivat vain ohjeistaa terveydensuojeluviranomaisia toimimaan lainsäädännön ja ohjeiden mukaisesti. Tämä ei ole toimiva järjestelmä.

Asiasta on lukuisia esimerkkejä yksityisten ihmisten kohdalla. Asunnot, joissa on sairastuttu, kiertävät asukkaalta toiselle viranomaisten todettua ne ongelmattomiksi ilman asianmukaisia tutkimuksia. Työpaikoilla, kouluissa, tarhoissa ja oppilaitoksissa oireillaan ja sairastutaan, mutta rakennuksia ei tutkita eikä korjata. Tästä ovat jäävuoren huippuna esimerkkeinä mm. HKL:n pääkonttori5, Taideteollinen korkeakoulu6 ja Kannelmäen koulu, joka oli kertaalleen tyhjennetty oppilaista ja jossa oli määrä aloittaa peruskorjaus home- ja kosteusvaurioiden vuoksi, mutta joka muuttuikin terveyshaittaa aiheuttamattomaksi, kun läheisessä Haagan peruskoulussa sattui vesivahinko7. Oppilaat siirrettiin Kannelmäkeen terveysviranomaisten todettua sen tällä kertaa terveyshaittaa aiheuttamattomaksi: " Tarkistimme koulun aistinvaraisesti ja mittasimme muutamista kohdista pintakosteusmittarilla. Emme todenneet mitään sellaista mikä estäisi sen käytön kouluna. Vaaraa terveydelle ei siis ole, sanoi ympäristötarkastaja Anna Saarinen Helsingin ympäristökeskuksesta. (..) Mittasimme mm. liikuntasalin seinän kosteutta, mutta siinä ei ollut mitään poikkeavaa."8 Terveydensuojeluviranomainen on siis haistelemalla ja pintakosteusmittauksin, eli ilman asianmukaisia tutkimuksia, todennut koulun terveeksi (ks. myytit 10, 14 ja 15).

Taideteollisessa korkeakoulussa on oireiltu pitkään. Oirekysely tuotti selkeät tulokset: selkeästi enemmän oireilua kuin keskiverto toimistorakennuksessa. Toimenpiteet: uusi kysely vuoden päästä 9.
Näin kommentoivat TTL:n pääjohtaja Harri Vainio ja TTL:n sisäilmatutkimusta johtava, Taikin sisäilmatyöryhmää vetävä professori Kari Reijula:
"Työterveyslaitos ei kuitenkaan ole viranomainen. Emme voi päättää emmekä antaa määräyksiä korjaustoimenpiteistä, toimitilojen vaihtamisesta tai henkilöstön siirtämisestä. Kiinteistön omistajalla on päätösvalta kiinteistön korjaamiseen liittyvissä asioissa ja työnantaja päättää henkilöstöön liittyvistä asioista."10 TTL on asettanut työtilojen bioaerosoleille niin korkeat raja-arvot, että ne eivät ylity niissäkään työtiloissa, jotka TTL on itse luokittanut kosteusvaurioisiksi14, 15. Mikä on tällaisen laitoksen toiminnan tarkoitus?

Entä miten huomioidaan ne vakavimmin kosteusvaurioista sairastuneet, jotka vahvoja oireita vältelläkseen nukkuvat ulkona? Heistä ei maassamme haluta kuulla. Ehkä totuus on niin raju, että niin lääkäreiden, avustusjärjestöjen, sosiaaliviranomaisten kuin muidenkin viranomaisten on helpompi sulkea korvansa ja kieltäytyä auttamasta, kun he hakevat apua?

"Oon kaks vuotta nyt nukkunu suurimmaks osaks ulkona, parvekkeilla, autossa, teltassa.. en näköjään siedä paljon ollenkaan enää mitään kämppiä.. oon todella kipee kun oon sisätiloissa yrittäny olla, tulee verenvuotoja, kuume alkaa nousta ja saatan oksentaa.. vaikka mitä.. mikään viranomainen, järjestö tai muu ei tätä usko tai sitten tää asia on niin kamala että on helpompi ohjata aina jonnekin muualle. Mut on ohjattu "jonnekin muualle" ehkä n. 50 kertaa. Siis hyvässä tapauksessa ohjattu, muissa tapauksissa asenne on sitä, että älähän nyt viitti, kyllä uudet talot ainakin on ihan hyviä.. ihan kuin mä huvikseni heittäisin kamani, kämppäni ja duunit pois ja rupeisin kierteleen tällalailla ulkona niinkuin joku mielenvikanen.." 11

Jarrutetaanko ongelman tunnustamista siksi, että jos sairastuneiden tilanne tunnustetaan, tulee myös velvollisuus huolehtia heistä? Kyse ei voi olla tiedon puutteesta, sillä kosteusvaurioiden yleisyydestä ja niiden terveyshaitoista on jo olemassa tarpeeksi tutkittua tietoa. Ymmärretään, että niillä voi olla vakavia seurauksia ihmisten terveydelle.

Miten on mahdollista, että tässä maassa ihmiset taistelevat terveydensuojeluviranomaisten kanssa siitä, onko heidät sairastuttaneissa asunnoissa ongelmaa vaiko ei? Mitä varten terveydensuojeluviranomaiset ovat olemassa? Miten on mahdollista, että terveydensuojeluviranomaiset eivät joudu vastuuseen jättäessään oireiluja aiheuttavat rakennukset tutkimatta?

Miksi viranomaisia ei velvoiteta käyttämään edes olemassa olevia mittausmenetelmiä? Miksi oireilua ja sairastumisia ei käytännössä katsota tutkimuksiin velvoittavaksi tekijäksi? Miksi jokaisessa kunnassa terveystarkastajilla ei edes ole asianmukaisia mittauslaitteita (esim. VOC-mittauslaitteita) tai velvollisuutta hankkia niitä? Jos puutteellisilla mittausmenetelmillä ei löydy sisäilmahaittaa, kuinka rakennus voidaan todeta puhtaaksi? Miksi uusia toksiinien-mittausmenetelmiä ei oteta käyttöön? Miksi, oikeasti, niiden tulokset eivät ole virallisesti hyväksyttäviä ja toimenpiteisiin velvoittavia12?

Miksi sosiaalitoimisto ei ota homekatastrofia samanlaisten korvausten piiriin kuin muissa hätätapauksissa, kuten tulipaloissa? Miksi yhteiskunnalla ei ole mitään hätäapujärjestelmiä näiden tapausten varalle? Miksi esimerkiksi SPR:n kotimaanapu ei tue tyhjän päälle jääneitä perheitä, joilla ei ole varaa hankkia edes uusia sänkyjä menetettyjen tilalle, miksei se auta ihmisiä, joilla ei ole sisätilaa, jonne enää mennä? Miksi maassamme ei viranomaistoimin huolehdita ihmisistä, jotka eivät voi olla sisätiloissa ja nukkuvat taivasalla?

Miksi asumistukia ei myönnetä tapauksissa, joissa kahden asunnon ylläpito (home- ja evakkoasunto) on kohtuuton kulu ihmisille? Miksei Kela hyväksy sairaslomakorvauksia kosteusvauriosairastumisen perusteella? Miksi lääkärit eivät kirjoita todenmukaisia lausuntoja sisäilmasta sairastuneiden potilaiden terveydentilasta? Miksi Suomi ei ota käyttöön diagnoosinumeroa tälle oireilulle ja sairaudelle? Miksi sisäilmasta sairastuneiden tilanteen selvittämiseksi ei oteta käyttöön lääketieteellisiä tutkimusmenetelmiä, joita olisi olemassa?

Miksi viranomaistahoja ei velvoiteta noudattamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä esim. terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa? Miksi aluehallintovirastolla ja muilla ylemmillä viranomaistahoilla ei ole mahdollisuutta kunnolla puuttua räikeisiin toimintavirheisiin rakennusten omistajien ja terveydensuojeluviranomaisten taholta? Miksi sosiaali- ja terveysministeriö, TTL ja THL eivät puutu asiaan käytännön toimin? Miksi perustetaan työryhmiä, joiden toiminta ei oikeasti tähtää mihinkään muuhun kuin siihen, että voidaan sanoa, että asia on hoidossa, mutta käytännössä mitään ei tapahdu? Miten THL voi väittää, että mitään todistettua ongelmaa ei ole olemassa? Miksi todisteita ei kuunnella ja oteta käyttöön? Miksi Suomen valtio ei kanna vastuuta tämänhetkisen politiikan seurauksista, joka hyväksyy kosteusvauriorakennukset, niiden rakentamisen sekä tutkimatta ja korjaamatta jättämisen?

"Perustuslaki velvoittaa valtiota ja kuntia turvaamaan jokaiselle oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Yksilön tarpeista on huolehdittava siten, että oikeus ihmisarvoiseen elämään toteutuu."13

Lähteet:

1 Homeongelma ja sen psykososiaaliset vaikutukset. Anna Kajanne, Liisa Eränen, Maarit Leijola,
Jura Paavola. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2002:7, Helsinki 2002
http://pre20031103.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/home/0home.pdf (23.3.2011)

1b Lainaus tutkimuksessa haastatellulta

2 Kosteusvauriotaloissa asuneiden perheiden pitkäaikaiset terveyshaitat ja asumisterveysongelmista aiheutuneet kustannukset.
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B5/2002 Tuula Husman
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2002b5.pdf (23.3.2011)

3 Home vie monen opettajan terveyden, työn ja toimeentulon.
Sarianne Pirinen, Marja Veteläinen, Pirkko Kannas. HS mielipide 18.6.2010

4 Rakennusteollisuus saatava ruotuun. Hannele Rämö, Itä-Häme 26.10.2010

5 Myrkkylöytö ei johda työtilojen sulkemiseen - HKL:n pääkonttorin sisäilmasta löytyi myrkkyjä.
Löytö ei ole vaikuttanut remontteihin. Janne Toivonen, HS 27.10.2010
http://www.hs.fi/verkkolehti/kotimaa/artikkeli/Myrkkylöytö

6 Taideteollisen korkeakoulun väki kärsii huonosta sisäilmasta Henkilökunnan ja opiskelijoiden
mielestä terveyshaittoja ei ole otettu vakavasti.
Elina Väntönen, HS 28.1.2011
http://www.hs.fi/verkkolehti/kaupunki/artikkeli/Taideteollisen+korkeakoulu

7 Homeinen Kannelmäen peruskoulu korjataan. Katriina Pajari, HS 9.7.2009
http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Homeinen+Kannelmäen+peruskoulu+korjataan/
HS20090709SI1KA03f02


8 Kannelmäen koulusta ei löytynyt terveyshaittaa - Haagan koulu lähtee evakkoon
Kannelmäen kouluun, jonka kosteus- ja homeongelmat huolestuttavat lasten vanhempia.

Jorma Erkkilä HS 4.1.2011
http://www.hs.fi/verkkolehti/kaupunki/artikkeli/Kannelmäen_koulu

9 Mitataan, puhutaan, pohditaan, katsellaan - Kannattaa työntää sormi sirkkeliin eikä
sairastua sisäilmasta
. Janne Toivonen HS 30.1.2011
http://www.hs.fi/arkisto/artikkeli/Mitataan+puhutaan+pohditaan+katsellaa

10 Työterveyslaitos ei päätä korjauksista. Kari Reijula. HS mielipide 2.2.2010

11 Sairastuneen haastattelu. Helsinki, Joulukuu 2010

12 Työterveyslaitos: Työterveyslaitos ei suosittele myrkkymittauksia Janne Toivonen, HS 26.10.2010
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Työterveyslaitos

13 Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille 2011 -verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille.
http://www.sosiaaliturvaopas.fi (20.5.2011)

14 Fungi and bacteria in mould-damaged and non-damaged office environments in a subarctic
climate.
Heidi Salonen , Sanna Lappalainen, Outi Lindroos, Riitta Harju, Kari Reijula.
Finnish Institute of Occupational Health . Atmospheric Environment 41 (2007) 6797–6807

15 Työterveyslaitoksen käyttämiä viitearvoja sisäympäristön ongelmien tunnistamisessa
puhtaissa toimistotyöympäristöissä.
Päivitetty 8.11.2010.
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/Documents/Viitearvoja.pdf

Sivun alkuun       Edellinen sivu