KOHTI TERVEEMPÄÄ RAKENTAMISTA

Millaisia rakennuksia Suomeen tulisi rakentaa, jotta ne eivät sairastuttaisi? Tämä on ajankohtainen kysymys, johon ei ole helppoja vastauksia. Kohti terveempää rakentamista -julkaisussa erittelemme teemaan liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.

Terveelliselle rakentamiselle on isot markkinat ja erilaisia ”terveen rakennuksen leimalla” varustettuja kohteita on rakennettu ja suunnitteilla. Sisäilman terveellisyys ei kuitenkaan käytännössä näissä aina toteudu, edes sisäilmasairaille suunnitelluissa kohteissa. Erityisen hankalaa on rakentaa soveltuvia tiloja sisäilmasta kaikkein vakavimmin sairastuneille.

Kyse on hyvin monitekijäisestä vyyhdistä, jonka parissa tarvitaan kehitystyötä, kokeiluja ja tarkkaa seurantaa. Kohti terveempää rakentamista -julkaisussa on koottu yhteen näihin liittyviä pohdintoja.

Toivomme julkaisun käynnistävän keskustelun siitä, miten määrittää terveellinen ja sisäilmasairaille soveltuva rakentaminen ja tätä kautta johtavan menestyksekkäisiin rakennushankkeisin pidemmällä aikavälillä.

Voit lukea julkaisun pdf-muodossa täällä.