Etusivu
Mediassa
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Allekirjoita adressi
Yhdistys
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
    Ketä uskoa?
    Perusoikeuksia
    Terveydensuojelu
    Työsuojelu
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


Kosteusvauriot kytkeytyvät isoihin taloudellisiin seikkoihin. On hyvä pohtia, milloin kenenkin vaakakupissa painavat taloudelliset edut ja milloin taas puhtaasti inhimilliset arvot. Kosteusvauriorakennuksissa sairastuneet joutuvat olemaan tarkkana omien etujensa turvaamisessa.

Taloudellisista syistä vastuulliset ja tutkivat tahot saattavat valitettavasti vähätellä ongelmia ja antaa myös väärää tietoa liittyen kosteusvaurioihin ja niiden syihin. Käytä aina omaa harkintaasi ja tarkista lainmukaiset oikeutesi. Muista myös, että ihminen on paras "mittari" havaitsemaan erilaisten altisteiden yhteisvaikutukset ja terveyshaitat.

Jos epäilet rakennuksessa terveyshaittaa, lisätutkimusten teossa ei kannata viivytellä. Vuokra-asunnon ollessa kyseessä, tee pikaisesti kirjallinen ilmoitus (esim. sähköposti) asunnon omistajalle. Työpaikalla ilmoitus tulee tehdä työnantajalle. Terveyshaitan korjaaminen on asunnon/rakennuksen omistajan vastuulla. Työnantaja on vastuussa tilojensa terveellisyydestä, vaikka toimisi vuokratuissa tiloissa. Jos vastuullinen henkilö ei noudata lakisääteistä velvollisuuttaan, ota muutaman viikon kuluttua yhteyttä kuntasi terveydensuojeluviranomaisiin. Kaikki keskustelut, sähköpostit ym. kanssakäyminen on hyvä tallentaa myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi.

Tyypillisiä ongelmia terveyshaittaa selvitettäessä ovat:

  • Asunto todetaan ongelmattomaksi joko kosteusmittarilla mittaamalla tai aistinvaraisesti haistelemalla. Nämä eivät ole asianmukaisia keinoja. Jos oireilet, sinulla on oikeus kunnollisiin selvityksiin terveyshaitasta.
  • Uskotellaan, että näyte tulee ottaa talvella. Tämä ei pidä paikkaansa: Mittauksia voidaan ottaa koska tahansa, kunhan otetaan verrokkinäyte ulkoilmasta. Näytteen voi siis ottaa mihin vuodenaikaan tahansa. Muistettava on, että mikrobi-ilmanäytteiden pitoisuudet ja lajisto vaihtelevat myös eri vuorokaudenaikoina, joten näytteitä tulee ottaa tarpeeksi useita ja riittävän pitkän aikavälin kuluessa.
  • Jos terveyshaittaa löytyy, saatetaan vedota mm. siihen, että asunnossa on ollut viherkasveja tai että epäpuhtaudet kulkeutuvat sisään ikkunasta. Terveydensuojeluviranomaisen tai rakennuksen omistajan teettämiä tutkimuksia tehdessä pitää varmistua siitä, että olosuhteet mittauksille ovat sopivat. Asiallisessa mittauksessa rakennuksen käyttäjää informoidaan ennen mittauksia esim. tarvittaessa poistamaan viherkasvit mitattavista tiloista sekä pitämään ikkunat ja ilmastointi suljettuna mittausten aikana ja niitä ennen. Huolehdi, että ohjeistukset ovat asianmukaiset ja että tiloissa suoritetaan uudet mittaukset, jollei tilojen käyttäjiä ole informoitu asianmukaisista toimista ja jos terveyshaitta tällöin todetaan johtuvaksi esim. edellämainituista syistä. Jos sinusta tuntuu, että viherkasvit tai ulkoilman virtaaminen sisään eivät ole sairastuttaneet sinua, luota tuntemuksiisi ja vaadi asianmukaisia tutkimuksia.
  • Mikrobien raja-arvoista ja määristä käytetään monia erilaisia yksiköitä. Pyydä mittaustulosten yhteydessä myös raja-arvot. Muista myös, että raja-arvojen alittuminen ei virallisesti ole peruste rakennuksen toteamiseksi terveeksi. Raja-arvot ovat vain suuntaa antavia, ja uuden tutkimustiedon mukaan määriä tärkeämpiä ovat esim. mikrobien yhteisvaikutukset. Viralliset raja-arvot ylittyvät vain 15%:ssa ongelmarakennuksia.
  • Terveyshaitan löytyessä sitä saatetaan piilotella tai muokata vaikeasti ymmärrettäväksi. Asunnon ja työpaikan terveyshaitan selvittelystä tehdyt asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, ja sinulla on oikeus saada luettavaksesi niin kotisi kuin työpaikkasi sisäilman mittaustulokset. Muista, että esim. Penicillium (+++) -kasvusto ei kuulu asunnon normaalin mikrobikantaan ja tertiaarivaiheen kosteusvauriomikrobien (esim. Fusarium, Stachybotrys ja Streptomykeetit) löytyminen näytteistä on merkki pitkälle edenneestä kosteusvaurio-ongelmasta.
  • Jos rakennuksessa todetaan terveyshaitta, varmistu esitettyjen korjausten asianmukaisuudesta. Toimenpiteiksi ehdotetaan usein liian kevyitä korjauksia, jotka eivät poista itse terveyshaittaa vaan ovat lähinnä kosmeettisia. Mikrobikasvustot eivät poistu kuivaamalla, vaan vain vaihtamalla kaikki kontaminoitunut materiaali myös laajalti vaurioalueen rajojen ulkopuolelta.
  • Muista, että sinun ei tarvitse hyväksyä asiatonta toimintaa. Mikäli asiat eivät etene, voit esim. valittaa viranomaisten toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle ja kannella aluehallintovirastoon (AVI). Rikoslaki koskee myös viranomaisten toimintaa, ja viranomainen voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos hän laiminlyömällä velvotteitaan aiheuttaa esim. tuottamuksellista terveyshaittaa.
Tarkempia tietoja löydät sivuiltamme kohdista Myytit, Työsuojelu, Terveydensuojelu ja Perusoikeuksia.

Asumisterveysliitto Aste ry tekee hyödyllistä neuvontatyötä mm. omistusasuntojen kosteusvaurio- ja korjaustapauksissa. Hyödyllistä tietoa löytyy myös Sisäilmayhdistyksen sivuilta. Hengitysliitto Heli tarjoaa korjausneuvontaa.

 
Sivun alkuun