Etusivu
Mediassa
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Allekirjoita adressi
Yhdistys
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
    Ketä uskoa?
    Perusoikeuksia
    Terveydensuojelu
    Työsuojelu
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


Tälle sivulle on koottu katkelmia laeista ja muista virallisten tahojen asiakirjoista. Näistä ilmenee mm. se, että perusturvan tulisi koskea myös sisäilmasta sairastuneita. Lainausmerkkien sisällä olevat kappaleet ovat suoria lainauksia. Lihavoinnit ovat toimituksen tekemiä. Lähteen tarkat tiedot löytyvät lainatun osion lopusta ja linkistä pääsee suoraan kyseiseen asiakirjaan. Osa linkeistä aukeaa nettisivuna, osa suoraan liitetiedostona ja osaan joutuu itse valikoimaan ohjelman, millä haluaa asiakirjan avata. Ilmoitathan meille, jos linkki ei toimi.

1. Suomen perustuslaki 11.6.1999/731
2. Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710
3. Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille
    2011 -verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille

4. Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja
    homevaurioiden vastuukysymyksistä, STM 2003:9

5. Hallintolaki 6.6.2003/434
6. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621
7. Rikoslaki 19.12.1889/39
8. Milloin asiakasneuvottelut saa nauhoittaa?