Etusivu
Mediassa
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Allekirjoita adressi
Yhdistys
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
    Ketä uskoa?
    Perusoikeuksia
    Terveydensuojelu
    Työsuojelu
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


Tälle sivulle on koottu katkelmia työsuojeluun liittyvistä laeista ja muista virallisten tahojen asiakirjoista. Näistä ilmenee mm. se, että vastuu terveellisistä työtiloista on työnantajalla ja että oireleva työntekijä on siirrettävä pois oireita aiheuttavasta tilasta. Lainausmerkkien sisällä olevat kappaleet ovat suoria lainauksia. Lihavoinnit ovat toimituksen tekemiä. Lähteen tarkat tiedot löytyvät lainatun osion lopusta ja linkistä pääsee suoraan kyseiseen asiakirjaan. Osa linkeistä aukeaa nettisivuna, osa suoraan liitetiedostona ja osaan joutuu itse valikoimaan ohjelman, millä haluaa asiakirjan avata. Ilmoitathan meille, jos linkki ei toimi.

1. Kosteusvauriot työpaikoilla, STM työryhmän selvitys 2009:18
2. Kosteusvaurioista ja muista sisäilmaongelmista henkilöstölle aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisystä ja ongelmatilanteiden käsittelystä, MUISTIO 22.12.2010
3. Työsuojelulainsäädännön soveltaminen kosteus- ja homevauriokohteissa,
Kuopion yliopisto

4. Kosteus ja homevaurioiden valvonta, Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010
5. Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa, Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010
6. Työsuojeluhallinto: Home- ja kosteusvauriot
7. Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa, kalvosarja 2011
8. Laadukas sisäympäristö, TTL
9. Sisäilmaongelmien ratkaisun Tietokortti 17, TTL 6/2009