Ratkaisuja Sisäilmasairaille! -projekti käynnistyi

Homepakolaiset ry käynnistää kolmivuotisen projektin ratkaisujen kehittelyn parissa

Sisäilmaongelmista uutisoidaan lähes päivittäin mediassa. Vakaville sisäilmaongelmille altistuminen on valitettavan yleistä ja voi pahimmillaan johtaa invalidisoivaan herkistymiseen homeille, kemikaaleille ja jopa tuoksuille. Työ, opiskelu, asuminen, harrastukset ja sosiaalinen elämä saattavat tämän vuoksi hankaloitua jopa niin pahasti, että koko normaali elämä kriisiytyy.

Homepakolaiset ry:ssä alkoi maaliskuussa 2014 kolme vuotta kestävä Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti, jossa etsitään ja tuodaan esille käytännön ratkaisuja sisäilmasta sairastuneiden koulunkäynnin, opiskeluiden, työssäkäynnin ja asumisen helpottamiseksi.

Projektissa tuotetaan aihepiiristä tietoa ja oppaita sekä luodaan pohja sisäilmasta sairastuneiden syrjäytymistä ehkäiseväksi ratkaisumalliksi.

Projektissa koostetaan onnistuneita ratkaisuvaihtoehtoja ja kehitetään uusia ratkaisumalleja toimimattomien käytänteiden tilalle.

Ratkaisumallien saamista yleiseksi toimintatavaksi edistetään tiedottamalla aiheesta aktiivisesti.

Projektissa eritellään myös tukijärjestelmien muutostarpeita ja tuotetaan tietoa päättävässä asemassa oleville tahoille.

Näiltä projektin sivuilta löydät tietoa toimivista ratkaisuista ja kehittämistä vaativista osa-alueista.

Projekti sisältää seuraavat osiot

Työelämä: Tuotetaan tietoa ja ratkaisuehdotuksia niin sairastuneiden itsensä käyttöön kuin työnantajille, päättäjille ja viranomaisille.

Opiskelu: Tuotetaan tietoa ja ratkaisumalleja koulunkäynnin ja opiskeluiden järjestämiseksi sisäilmaongelmatilanteissa. Tavoitteena on saada Suomeen toimivia ja ongelmaa helpottavia ratkaisuja esimerkiksi sisäilmasairastuneiden lasten oppivelvollisuuden ja sisäilmasairastuneiden opiskelijoiden opintojen suorittamiseksi.

Rakennustekniset ratkaisut: Laaditaan tiedote sisäilmasairaille parhaiten soveltuvista rakennusteknisistä ratkaisuista.

Sisäilmaongelmien mukanaan tuomat haasteet ovat monialaisia ja jakautuvat usealle eri hallinnonalalle. Yksittäistä vastuutahoa ei ole. Ongelman kanssa tekemisiin joutuneet ihmiset joutuvat asioimaan hyvin monien eri tahojen kanssa.

Projektilla pyritään ehkäisemään sisäilmasta sairastuneiden syrjäytymistä sekä vähentämään välillisesti myös syrjäytymisestä aiheutuvien yhteiskunnallisten kustannusten kasvua.

Päivitys 5/2017:

Kolmivuotinen Stean rahoittama Ratkaisuja Sisäilmasairaille -projekti on päättynyt keväällä 2017. Projektin puitteissa tehty työ jatkuu Homepakolaiset-yhdistyksessä katkotta Stean toiminta-avustuksen turvin. Toiminnan keskiössä on edelleen ratkaisujen kehittäminen sisäilmasairaiden tilanteeseen.

Päivitys 5/2018:

Ratkaisuja Sisäilmasairaille -projektin sivut on siirretty uusituille Homepakolaiset ry:n sivuille. Käytännössä moni svujemme nykyisistä materiaaleista on joko tuotettu tai saanut alkunsa Ratkaisuja Sisäilmasairaille -projektissa. Projektissa tuotettiin esimerkiksi seuraavat kokonaisuudet:

Sisäilmasairas työpaikalla -opas

Sisäilmasairaus ja opiskelu -opas

Sisäilmasairaan toimintakyvyn tukeminen -julkaisu

Kolmen asteen sisäilmasairaat -luokitus

 

Palaa ajankohtaista-sivulle.

 

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista