Kirjoittajan arkistot:Katja Pulkkinen

Kysymyksiä sosiaali- ja terveysministeriölle ja Työterveyslaitokselle 12.9.2019

Työterveyslaitos on muutaman viime vuoden ajan viestinyt ja kouluttanut sisäilmaan liittyvien oireiden ja oireiluherkkyyden johtuvan peloista ja huolesta. Viestinnän tyyli on ollut asiaton ja sairastuneita pilkkaava.

Lisäksi kunnollista näyttöä näille väitteille ei ole esitetty. Viestintä on vaikuttanut sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilanteeseen heikentävästi.

Tämän vuoksi lähetimme 12.9.2019 sosiaali- ja terveysministeriön kautta kysymyksiä ministeriölle ja sen alaisuudessa toimivalle Työterveyslaitokselle.

Kysymyksiin voit tutustua täällä PDF-tiedostona.
Kysymysten liite (kuvakaappauksia Työterveyslaitoksen kanssa käydystä Twitter-keskustelusta) on tutustuttavissa täällä.

Julkaisemme tällä sivulla kysymyksiimme saapuvat vastaukset.

 

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Tapaaminen yhdistystoiminnasta kiinnostuneille

Järjestämme 24.9. vapaamuotoisen infotilaisuuden Homepakolaiset ry:n toiminnasta kiinnostuneille

Haluatko tietää tarkemmin, millä tavoin Homepakolaiset ry:ssä toimimme? Olisitko ehkä kiinnostunut olemaan mukana yhteisessä toiminnassa? Haluatko tulla kuulostelemaan ja kysymään lisää?

Istahdamme näissä merkeissä rupattelemaan iltateen ääreen tiistaina 24.9. klo 18–20 Helsingin Vallilassa (Wonderland Work:n tiloissa, Konepajankuja 1, 00510 Helsinki). Kerromme vapaamuotoisesti toiminnastamme, vastaamme kysymyksiin ja kuuntelemme toiveita ja ideoita tulevaan yhdistystoimintaan. Paikalla työntekijöistämme toiminnanjohtaja Katja Pulkkinen ja suunnittelija Karoliina Kähö.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, eikä sitouta sinua mihinkään. Ilmoittautuminen kuitenkin tarvitaan: se onnistuu sähköpostitse suunnittelijallemme Karoliina Kähölle ma 23.9. klo 12 mennessä (osoite karoliina.kaho(at)homepakolaiset.fi). Lähetämme ilmoittautuneille tarkemmat saapumisohjeet. Karoliinalta voit myös kysellä lisätietoja.

Tarjolla on pikkupurtavaa (maidoton ja gluteeniton on huomioitu automaattisesti, ilmoitathan muut ruokarajoitteet ilmoittautuessasi!).

Tietoa Homepakolaiset-yhdistyksestä löydät täältä.

Lämpimästi Tervetuloa!

Vanhempien ja kunnan yhteistyö kannattaa

Näkökulmia – Vierailijablogi
Sarjassa sisäilma-asioiden parissa toimivat kertovat, mitä sisäilma-asioiden tiimoilla tapahtuu ja millaisten asioiden kanssa he omassa roolissaan työskentelevät. Sarja alkaa tällä kirjoituksella.

Tiina Julin
Tuusulan sisäilmajaoston puheenjohtaja

Tuusulassa vanhemmat järjestäytyivät sisäilmajaostoksi, joka keskustelee kunnan kanssa säännöllisesti. Sisäilma-asioiden hoidossa on harpottu isoin askelin eteenpäin.

Tuusulan sisäilmajaosto perustettiin reilu kaksi vuotta sitten. Jaoston perustamisen aikaan sisäilmailmapiiri oli ollut kunnassa vuosia mielestämme vähättelevä, ongelmia ei myönnetty eikä kouluja ja päiväkoteja tutkittu eikä korjattu riittävän laajasti. Yksittäiset vanhemmat taistelivat lapsilleen puhtaita koulu- ja päiväkotitiloja.

Vanhemmat ja asiantuntijat yhdistyivät

Laadin tuolloin reilut kaksi vuotta sitten muutaman muun koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista huolestuneen kuntalaisen kanssa kuntalaisaloitteen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Toimitimme aloitteen vaadittavien allekirjoitusten kera kuntaan. Perustimme lisäksi Facebookiin keskusteluryhmän ja järjestimme kuntalaisille sisäilmaillan, joka keräsi runsaan huolestuneiden vanhempien joukon lisäksi paikalle kunnan tilakeskuksen ja sivistystoimen väkeä. Illasta tehtiin myös lehtijuttu paikallislehteen ja onnistuneen illan jälkeen minä ja joukko aktiivisimpia kuntalaisia päätimme perustaa Tuusulan sisäilmajaoston.

Toukokuussa 2017 käynnistimme toiminnan Hengitysliittoon kuuluvan Sisäilmasta sairastuneet -yhdistyksen alaisuudessa ja minä ryhdyin jaoston puheenjohtajaksi.

Jaostoon kuuluu meidän sisäilmasta huolestuneiden ja aktiivisten vanhempien lisäksi luottamushenkilöitä ja sisäilma-asiantuntijoita.

Perustimme jaostolle Facebook-sivun tiedottamiseen ja tiedon jakamiseen ja aloimme tehdä vaikuttamistyötä. Aloitimme yhteistyön sivistystoimen ja tilakeskuksen kanssa ja olemme siitä lähtien kokoontuneet säännöllisesti keskustelemaan. Kuulemme kunnan suunnitelmista, nostamme epäkohtia esiin, teemme kannanottoja tutkimuksista sekä ehdotuksia käytäntöjen parantamiseksi. Joissain asioissa olemme tulleet kuulluiksi, mutta joihinkin toivomme edelleen muutosta. Tärkeä osa työtämme on jakaa kuntalaisille tietoa sisäilmaongelmista ja niiden aiheuttamista oireista. Tietoa ja ymmärrystä on nimittäin edelleen liian vähän. Haluamme myös tukea ja auttaa vanhempia sisäilmaongelmissa.

Edistysaskelia

Viimeisen kahden vuoden aikana sisäilma-asiat ovat menneet kunnassa eteenpäin. Jaoston toiminta ja olemassaolo ovat varmasti vaikuttaneet ainakin osaan edistysaskelista.

• Kaksi vuotta sitten laadittuun pormestariohjelmaan kirjattiin nollatoleranssi sisäilmaongelmiin liittyen.

• Kunnassa päätettiin, ettei kunnan rakennusten ilmanvaihtoa suljeta koskaan kokonaan.

• Kuntaan on perustettu useita kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä, joissa on myös vanhempien edustus.

• Kunnan verkkosivuilla on nykyään sisäilma-asiat -sivusto, jossa julkaistaan paitsi kunnan sisäilmatyöryhmän ja kohdekohtaisten ryhmien kokousmuistiot myös sisäilmatutkimuksiin liittyvät uudet raportit.

• Tiedottaminen sisäilma-asioista on parantunut huomattavasti.

• Erittäin hieno edistysaskel on uusi palveluverkkosuunnitelma, jonka myötä lähivuosina poistuu useita käyttöikänsä päässä olevia tai sisäilmaongelmaisia kouluja ja päiväkoteja uusien rakennusten tieltä.

• Väistötiloja on tullut ja tulossa lisää.

• Tuusula lähti mukaan SataKunta-hankkeeseen ja aikoo toteuttaa lähivuosina hankkeeseen liittyvän oirekyselyn koko kunnassa.

• Kaksi kuntamme koulua ovat mukana Hengitysliiton, Vanhempainliiton ja Homepakolaisten Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa.

Kehitystarpeita

Näiden kahden vuoden aikana julkisuuteen on kuitenkin noussut uusia sisäilmaongelmaisia kouluja ja päiväkoteja, ja tuntuu siltä, että ongelmat kunnassa vain paisuvat. Siksi ongelmiin pitäisi mielestämme reagoida entistä nopeammin, jotta altistumiskierre saataisiin katkaistua. Ongelmiin tartutaan edelleen joissain tapauksissa mielestämme liian hitaasti ja ratkaisut kestävät. Lisäksi kunta aikoo edelleen säilyttää osia sisäilmaongelmaisista rakennuksista, vaikka vaihtoehtona olisi rakentaa kokonaan uusia.

Muutamat lapsista ovat jo sairastuneet niin vakavasti, että riittävän puhtaita koulutiloja on vaikea löytää. Kunta on kuitenkin järjestänyt näille oppilaille muun muassa etäopetusta videoyhteyden välityksellä, mikä on erittäin hienoa. Jaostolla on kuitenkin suuri pelko siitä, että koska altistusta on monilla lapsilla kertynyt jo useiden vuosien ajan ensin päiväkodista ja sitten koulusta, vakavasti oireilevien määrä tulee kasvamaan ennen uusien koulujen ja päiväkotien valmistumista.

Myös kuntalaisten tietoisuutta täytyy parantaa entisestään. Vaikka tiedotus ja tietoisuus ovat lisääntyneet huomattavasti, sisäilmaongelmat ja oman lapset oireet tulevat edelleen monille vanhemmille yllätyksenä. Monet eivät edelleenkään ymmärrä, että lapsen jatkuva sairastelu tai selittämättömät oireet voisivat johtua sisäilmasta. Monilla vanhemmilla ei myöskään ole tietoa siitä, että pitkä altistuminen voi johtaa vakaviin sairauksiin ja tehdä normaalista elämästä vaikeaa. Sitä emme toivo yhdellekään lapselle.

Tuusulan sisäilmajaostolla riittää siis edelleenkin työsarkaa.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Auta kartuttamaan tietoa ravinnon merkityksestä sisäilmaoireilussa

Haetaan osallistujia sairaanhoidon opinnäytetyöhön: ravinto ja sisäilmasta sairastuminen

Onko sinulla kokemusta ruokavalion vaikutuksista hyvinvointiisi sisäilmasta sairastumisen jälkeen? Jos on, haluaisimme kuulla kokemuksistasi.

Haetaan 10–15 haastateltavaa sairaanhoidon opinnäytetyöhön. Työ käsittelee ravitsemusta keinona sisäilmasta sairastuneen selviytymisessä. Haastateltavaksi käyvät 18–74-vuotiaat henkilöt, joilla on kokemusta ravitsemuksesta ja sen muuttumisesta sisäilmasta sairastumisen jälkeen. Haastattelun teemat esitetään haastateltaville tarkemmin paikan päällä. Haastattelut suoritetaan yksilöhaastatteluina.

Opinnäytetyö tehdään Metropolian Ammattikorkeakoulussa, ja sen ohjaajana toimii Eila-Sisko Korhonen.

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata sisäilmasta sairastuneiden ihmisten kokemuksia ravitsemuksen merkityksestä selviytymisessä. Tavoitteena on tuottaa tietoa sisäilmasta sairastuneiden kuntoutumiseen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ravitsemuksen osalta. Aihetta on tutkittu vähän, mutta teema nousee usein esiin potilaskertomuksissa.

Haastattelut järjestetään syksyllä 2019 pääkaupunkiseudulla sopimuksen mukaan, mahdollisimman puhtaassa ympäristössä haastateltavien hyvinvoinnin takaamiseksi. Haastattelu on mahdollista tehdä myös Skypen kautta. Haastattelussa otamme huomioon myös haastateltavien mahdolliset herkkyydet esimerkiksi hajusteille. Osallistuminen on haastateltaville vapaaehtoista. Jokaisella haastateltavalla on oikeus keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa. Haastateltavien anonymiteetista huolehditaan.

Opinnäytetyö toteutetaan syksyn 2019 aikana. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Theseus-sivustolla. Homepakolaiset ry on ollut mukana työn suunnitteluvaiheessa.

Tiedustelut ja haastateltavaksi ilmoittautumiset pyydämme sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Jenni Holma: jenni.holma3@metropolia.fi

Hilkka Jalkanen: hilkka.jalkanen@metropolia.fi

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Haetaan osallistuja sairaanhoidon opinnäytetyöhön

Työssä selvitetään kuulluksi tulemisen kokemuksia työterveyshuollossa sisäilmasairaana.

Oletko sinä ottanut puheeksi työterveyshuollossasi, että koet oireilevasi työpaikkasi sisäilmalle? Jos olet, haluaisimme kuulla kokemuksistasi.

Jos olet täysi-ikäinen työssäkäyvä tai enintään vuoden sisällä työelämästä pois jäänyt, ja olet kokenut oireilevasi työpaikkasi sisäilmalle sekä olet ottanut oireilusi esille työterveyshuollossasi, niin olet etsimämme henkilö. Kutsumme teidät osallistumaan opinnäytetyön haastattelututkimukseen, jonka tarkoituksena on kuvata, millaisia kokemuksia työssäkäyvillä sisäilmasta sairastuneilla on kuulluksi tulemisesta työterveyshuollossa. Toteutamme haastattelun teemahaastatteluna, jossa keskustellaan teidän kuulluksi tulemisen kokemuksista työterveyshuollossa sisäilmasairaana.

Työn tavoite

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa työterveyshuollon toimintatapojen mahdollisista kehittämistarpeista. Tavoitteena on myös, että muut työssäkäyvät sisäilmasairaat saisivat työkaluja ongelmiensa esiin tuomisessa työterveyshuollossa sekä vertaistukea kokemuksista. Työn suunnitteluvaihe on toteutettu yhteistyössä Homepakolaiset ry:n kanssa.

Haastattelun toteutus

Haastattelun ajankohta ja paikka sovitaan haastateltavan kanssa yksilöllisesti sähköpostitse, haastatteluun on mahdollista osallistua myös Skypen kautta. Haastatteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Teillä on oikeus keskeyttää tai kieltäytyä haastattelusta ennen sen päättymistä. Haastattelunne nauhoitetaan aineiston litterointia varten ja nauhat tuhotaan analysoinnin valmistuttua. Meillä haastattelijoina on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Aineistot käsitellään nimettömästi, eivätkä haastatteluun osallistuvien henkilötiedot paljastu missään vaiheessa. Antamianne tietoja käytetään vain tässä opinnäytetyössä, eikä niitä luovuteta eteenpäin. Haastattelusuostumukset säilytetään Metropoliassa suljetussa arkistossa. Litteroituaineisto säilytetään Metropolian suljetussa arkistossa, kunnes opinnäytetyö julkaistaan Theseus tietokannassa marraskuun lopussa 2019. Tietosuojaseloste on saatavilla pyydettäessä.

Yhteystiedot

Mikäli haluatte osallistua tutkimukseen, pyydämme teitä olemaan sähköpostitse yhteydessä osoitteeseen: kerttuli.vaviolahti-tikkanen@metropolia.fi. Mahdolliset lisäkysymykset voitte lähettää samaan sähköpostiosoitteeseen.

Opinnäytetyömme ohjaajana toimii Eila-Sisko Korhonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta (eila-sisko.korhonen@metropolia.fi). Opinnäytetyö julkaistaan internetissä osoitteessa www.theseus.fi

Ystävällisesti,

Emma Rötsä, sairaanhoitajaopiskelija (AMK), emma.rotsa@metropolia.fi
Kerttuli Vaviolahti-Tikkanen,  sairaanhoitajaopiskelija (AMK), kerttuli.vaviolahti-tikkanen@metropolia.fi

 

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Selvitämme sisäilmasta sairastuneiden lääkärikokemuksia

Vastaa ja vaikuta!

Haluamme tietää, millaisia kokemuksia sisäilmasta oireilevilla/sairastuneilla on lääkärikäynneistä. Selvitämme nyt potilasryhmän kokemuksia lyhyellä kyselyllä. 

Julkaisemme kyselytuloksista koosteen sivuillamme ja toimitamme tulokset tiedoksi myös Terveet Tilat 2028 -ohjelman vastuuhenkilöille.

Voit vastata kyselyyn sunnuntai-iltaan 26.5.2019 asti sähköisesti täällä. Edit: Kyselyaika on päättynyt, kiitos kaikille vastaajille!

Voit myös käydä vastaamassa lomakkeeseen teltallamme Maailma kylässä -festivaaleilla 25.-26.5.2019.

Lämmin kiitos vastauksestasi!

 

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Yhdistys Maailma kylässä -festareilla 25.-26.5.2019

Tervetuloa kyläilemään ja vaikuttamaan Homepakolaiset ry:n teltalle!

Osallistumme tänäkin vuonna Maailma kylässä -tapahtumaan Helsingin Kaisaniemessä 25.-26.5.2019. Olemme mukana omalla teltalla, jossa vieraileville on tarjolla juttuseuraa, tietoa, julkaisuja ja mahdollisuuksia vaikuttaa.

Aukioloajat:
La 25.5. klo 11-21
Su 26.5. klo 11-19

Kerro kokemuksistasi terveydenhuollossa

Teltaltamme löytyy kesäisen keltainen messupostilaatikko, jonka kautta voit osallistua vaikuttamiseen.

Viime vuonna keräsimme messupostilaatikkoomme vastauksia siitä, millaista tietoa sisäilma-asioista kaivataan. Välitimme tiedot päättäjille.

Tänä vuonna selvitämme kokemuksia terveydenhuollossa. Haluamme tietää, millaisia kokemuksia sinulla on lääkärikäynneistä sisäilmasta oireiluun/sairastamiseen liittyen.

Jos et pääse täyttämään kyselyä teltalle, voit vastata siihen sunnuntai-iltaan (26.5.2019) asti sähköisesti täällä. Kysely on anonyymi.

Julkaisemme yhteenvedon tuloksista ja toimittamme sen myös Terveet Tilat 2028 -toimintaohjelman vastuuhenkilöille.

Tapahtumatiedot facebookissa:

Liity tapahtumaan facebookissa täällä.

Mistä telttamme löytyy?

Sama paikka kuin viime vuonna, Suihkulähteen ja suuren Mahdollisuuksien tori -teltan välimaastossa:

Avaa kartta pdf-muodossa omaan välilehteen.

Tunnelmia viime vuodelta

Lue lisää: Viime vuoden viestintäkyselyn tulokset.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Vaalikeskustelu: Sisäilmasairaan asema nyt ja tulevaisuudessa

26.3.2019 järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella (Uudenmaankatu 22, Hyvinkää) Sisäilmasairaan asema nyt ja tulevaisuudessa -vaalipaneeli. Osallistumme vaalikeskusteluun alustuksella ja kysymyksin.
Iltalehden IL-TV esittää tilaisuuden suorana live-streamina (nauhoite katsottavissa täällä).

Ohjelma:

15.00 Yritystori avautuu, kahvitarjoilu

Ohjelma alkaa kolmella alustuksella:

15.30 Tervetuloa Laureaan; markkinointi- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Teemu Ylikoski
15.45 Suomen hajuste- ja kemikaaliyliherkät ry, tapahtumatuottaja Reetta Lappalainen (katso täällä)
16.00 Homepakolaiset ry, toiminnanjohtaja Katja Pulkkinen (katso täällä.)

Vaalikeskustelu:

16.10 Järjestöt kysyvät, eduskuntavaaliehdokkaat vastaavat. Kysymyksiä ehdokkaille eri teemoista esittävät mm. OAJ, Juko ry, Homepakolaiset ry, MLL/Suomen Vanhempainliitto, Suomen ev.lut. kirkko.
17.30 Kahvitauko ja mahdollisuus tutustua yritystoriin
18.00 Vaalikeskustelu jatkuu. Keskustelun päätteeksi on aikaa myös yleisökysymyksille.

19.45 Tilaisuus päättyy.

Järjestöjen kysymykset löytyvät videolta kohdista: Homepakolaiset sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta terveydenhuollossa (1h 15min), OAJ siitä, miten kuntien mahdollisuudet sisäilmaongelmien annaltaehkäisyyn turvattaisiin (1h 28min),  Juko ry ammattitautipäätösten ja -lain muutostarpeesta 1h 54min, MLL/Suomen Vanhempailiitto sisäilmasta sairastuneiden lasten oppimisen tuen järjestämisestä (2h 52min), Kirkon diakonian avustusrahasto homeloukkuun päätyvien terveyshaitta-avustusten palauttamisesta (3h 09min).

Tervetuloa! Ilmoittaudu tästä.

Tapahtuman sivut facebookissa.

Päivitys 28.3. Lisätty linkit esityksiin.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Eduskuntavaalit 2019

Vaikuta sisäilmasta sairastuneiden tilanteeseen

Homepakolaiset ry on tehnyt pitkään työtä sisäilmasta sairastuneiden ja heitä kohtaavien tilanteen parissa. Olemme koonneet alle kolme keskeisintä aihealuetta, joiden kehittämiseen tarvitaan nyt poliittista tahtoa ja osaamista. Voit jakaa vaaliteemojamme sekä ennen että jälkeen vaalien. Toivomme näkevämme näitä aihealueita tulevan hallituksen työlistalla.

1. Sisäilmasta sairastuneet mukaan asuntopolitiikkaan ja asunnottomuustyöhön

Sisäilmasta sairastuneista on muodostunut merkittävä asunnottomien joukko, jota ei nykyisellään huomioida asuntopolitiikassa. Sopivan asunnon puute hankaloittaa tervehtymistä ja työssäkäyntiä. Sisäilmasta sairastuneet tulee ottaa mukaan yhdeksi asuntopolitiikan kohderyhmäksi.

Moni homeille ja rakennusmateriaalien kemikaaleille altistunut kokee hankalaksi löytää asuntomarkkinoilta sellaista kotia, jossa selviäisi terveenä.

Ongelmien syyt löytyvät mm. korjausrakentamisen laatuongelmista, rakentamisen kemikalisoitumisesta ja uudisrakentamisen heikosta tasosta. Ongelmat korostuvat erityisesti heillä, joilla sairastuminen on alentanut sietokykyä rakennetun ympäristön epäpuhtauksille.

Sen vuoksi moni sisäilmaongelmille altistunut elää pitkittyneessä muuttokierteessä. Moni myös joutuu sopivan asunnon puuttuessa asumaan asunnossa, joka romuttaa oman terveyden ja työkyvyn. Jonkin verran ihmisiä asuu myös ulkona, parvekkeilla tai ulkomailla, joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Kyse on tavallisesti henkilöistä, joiden asunnonhakutaidoissa ei ole ongelmia ja jotka olisivat aivan työkykyisiä, jos heille järjestyisi terveellinen asunto. Sopivaa asuntoa ei vain rakennuskannasta löydy.

Sisäilmasta johtuvaa kodittomuutta ei kuitenkaan ole tutkittu – ei laadullisesti eikä määrällisesti.

Terveellinen koti on perusta mielekkäälle elämälle ja hyvinvoinnille. Koti ja terveys luovat pohjan myös työelämässä jaksamiselle.

Vaadimme:

Sisäilmasta sairastuneille soveltuva rakentaminen on tärkeä ottaa yhdeksi asuntopoliittiseksi linjaukseksi. Hallitusohjelmassa tulee huomioida sisäilmasyiden vuoksi pysyvää kotia vailla olevat henkilöt ja varata resursseja ilmiön selvittämiseen sekä ratkaisujen kehittämiseen. Asunnottomuusohjelmiin tarvitaan resursseja ja osaamista sisäilmakodittomuuteen liittyvään työhön. Sisäilmasta sairastuneiden huomioimista yhtenä erityisryhmille suunnatun rakentamisen kohderyhmänä tulee edistää. Kehitystyön käynnistämiseksi kannattaa ympäristöministeriöön nimetä aihealueelle oma vastuuhenkilö.

Lisätietoa:

2. Sisäilmasta sairastuneiden tilanne terveydenhuollossa

Sisäilmasta sairastuneet eivät saa tarvitsemaansa apua ja kuntoutusta. Viime vuosina avunsaanti on entisestään heikentynyt ja asenteet ja sisäilmaan liittyvien terveysongelmien psykologisointi on lisääntynyt – tämä on tapahtunut virallisten toimenpideohjelmien ja kehitystoimien puitteissa. Aihe vaatii uudenlaista poliittista ohjausta ja tarkempaa vaikutusten seurantaa.

Sisäilmaan liittyviä lääketieteellisiä ongelmia ei osata vielä asianmukaisesti tunnistaa ja hoitaa. Sairastuneet eivät usein pääse tarvitsemiinsa tutkimuksiin ja hoitoon. Vakavasti sairaat ja toimintakykyrajoitteiset sisäilmasairaat luokitellaan usein terveiksi tai ns. toiminnallisesti sairaiksi, mikä johtaa siihen, että he jäävät käytännössä vaille tarvitsemaansa apua ja kuntoutusta.

Tilanne on entisestään heikentynyt viime vuosina. Monet ratkaisujen edistämiseksi käynnistetyt toimenpiteet, kuten uusi Käypä hoito -suositus, koulutuskierrokset ja lääkäreille suunnatut koulutusmateriaalit, vaikuttavat valitettavaa kyllä heikentäneen sisäilmasta sairastuneiden tilannetta.

Tämä johtuu siitä, että toteutetuissa toimenpiteissä ja niiden jalkauttamisessa kentälle on alleviivattu käsitystä sisäilmaan liittyvästä sairastamisesta jonkinlaisena pelkoihin ja huoleen liittyvänä ongelmana. Tutkimusnäyttö ei tue tällaista linjanvetoa.

Tämä suunnanmuutos on ollut kohtalokas sairastuneiden tilanteelle ja kyseenalainen myös uusien sairastumisten ennaltaehkäisyn kannalta. Tilanne kentällä on tällä hetkellä kriisiytynyt.
Sisäilmasta sairastuneiden hoidon ja kuntoutuksen osalta toimenpiteistä on tähän asti puuttunut vaikuttavuuden seuranta.

Vaadimme:

Sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta terveydenhuollossa ja kuntoutuspalveluissa tarvitaan perusteellinen tilannekatsaus. Tehtyjen ja tulevaisuudessa tehtävien toimenpiteiden vaikutuksista täytyy tehdä seurantaa.

Lisätietoa:

3. Sisäilmasta sairastuneiden työelämäosallisuus

Sisäilmasta sairastuneille soveltuvaa työssä jatkamisen ja työhön paluun tukea ei ole saatavilla. Sen vuoksi moni työkykyinen putoaa työelämästä. Sisäilmasairaat tulee huomioida työvoimapoliittisissa ratkaisuissa.

Sisäilmasta sairastuminen on muodostunut merkittäväksi syrjäytymisen kierteen riskitekijäksi Suomessa. Sairastuminen johtaa helposti työelämästä putoamiseen, sillä sisäilmasta sairastuneiden tarpeita ja tilannetta ei tunnisteta eikä osata huomioida työmarkkinoilla eikä työvoimapalveluissa.

Tällä hetkellä työkykyiset ja työhaluiset sisäilmasta sairastuneet putoavat usein työelämän
ulkopuolelle, kun tukijärjestelmä toimii tukitoimien sijaan ovia sulkien. Väliinputoajuus ja työelämästä putoaminen voitaisiin välttää oikeilla toimenpiteillä. Tukea ja apua tarvitaan niin työpaikoilla ja työterveyshuollossa kuin kuntoutuspuolella ja te-palveluissa.

Ympäristötekijöihin saumattomasti liittyvät sairaudet ovat meille vielä aika uusi pala purtavaksi. Sisäilmasairaat ovat nk. työpaikkakyvyttömiä. Terveydenhuollossa, työvoimapalveluissa ja kuntoutussektorilla ei osata huomioida tämän kaltaista ympäristötekijöihin liittyvää terveysongelmaa. Sisäilmasta oireileva henkilö ei luokitu selkeästi sairaaksi tai terveeksi, vaan on usein terve terveellisissä olosuhteissa.

Vaadimme:

Työelämässä jatkamisen tukemisessa on tärkeä huomioida tämä työkyvyn muoto – työpaikkakyvyttömyys.

Lisätietoa:

*****

Lataa/tulosta sivu pdf-tiedostona.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Luento ja keskustelutilaisuus jäsenille: rakentaminen sisäilmasta sairastuneille

Mielessä rakennushanke sisäilmasta sairastuneelle – mitä huomioida?

Järjestämme 8.12.2018 Helsingissä jäsenillemme tilaisuuden sisäilmasta sairastuneille soveltuvasta rakentamisesta.

Tilaisuudessa asiantuntijana ja alustajana toimii rakennusmestari ja sisäilma-aktiivi Nea Sten. Keskustelulle, kysymyksille ja pohdinnoille on varattu runsaasti aikaa. Käymme läpi sisäilmasta sairastuneille soveltumattomia ja soveltuvia rakennustapoja ja -materiaaleja ja näihin liittyviä haasteita ja avoimia kysymyksiä. Tilaisuus sopii kaikille sisäilmaltaan terveellisestä rakentamisesta kiinnostuneille.

Paikka ja aika:

Tilaisuus järjestetään Helsingin Katajanokalla hotelli Grand Marinan kokoustiloissa klo 13:30-15:30. Tarkemmasta tilasta ilmoitamme ilmoittautuneille osanottajamäärän varmistuttua.

Paikan päälle voi halutessa tulla jo klo 13 alkaen glögikupposelle ja tutustumaan yhdistyksen materiaaleihin ja yhdistysväkeen.

Ilmoittautuminen

Tilaisuuteen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen: mukaan pääset lähettämällä sunnuntaihin 2.12. mennessä viestin otsikolla ”JÄSENLUENTO” osoitteeseen homepakolaiset@homepakolaiset.fi. Kerro viestissä osallistujan nimi ja jätä yhteystietoina sähköpostisoitteesi ja puhelinnumero. Voit jättää myös sisältötoiveita, jotka huomioimme mahdollisuuksien mukaan.

Jäsenmaksun tulee olla maksettuna ilmoittautumiseen mennessä.

Lämpimästi tervetuloa!

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista