Aihearkisto: Uutta meiltä ja maailmalta

Kysymyksiä professori Juha Pekkaselle ja ylilääkäri Markku Sainiolle

Homepakolaiset-yhdistys toivoo avointa keskustelua sisäilmasta.

Miten saada tietoa sisäilmatutkimuksesta päättäjille ja terveydenhuoltoon?

Tutkimustiedon valikoituminen on ongelma Suomessa.

Homepakolaiset ry kommentoi Terveet tilat -toimintamallia

Terveet tilat 2028 -ohjelma järjesti kaikille avoimen kommenttikierroksen.

Kannanotto Lääkäripäivien kurssiohjelmaan

Homepakolaiset ry otti kantaa ”Sisäilmako ahdistaa – millä avaan pelin?” -koulutukseen.

Näin vältät asunto-ongelmat

Neljä vinkkiä sisäilmasta sairastuneilta terveen asunnon hankintaan.

Kuka päättää terveydensuojelusta Suomessa?

Hallitukset vaihtuvat, mutta ongelma pysyy.

Rakennetun ympäristön asiantuntijat vetoavat sisäilman huomioimiseen koronapandemian hallinnassa

Rakennusteknisin toimin voidaan vähentää haitta-aineiden määrää sisäilmassa.

Uutinen sisäilmasta oireilevien terapioista hyötymisestä johti harhaan

Uutisen kohteena olleessa tutkimuksessa ei saavutettu terapialla tilastollisesti merkittävää hyötyä verrattuna kontrolliryhmään.

Uusia sairaanhoidon opinnäytetöitä sisäilma-aiheesta

Aiheina ravitsemuksen merkitys, kuulluksi tuleminen työterveyshuollossa ja sisäilmaoireiden kehittyminen.

WHO:n toimintakykyluokitusta kannattaa hyödyntää sisäilmasairaiden hoidon kehittämisessä

Etuna on sairastuneen tarpeiden huomiointi kokonaisvaltaisesti. Nykyiset hoitokäytännöt ovat sirpaleisia ja tuloksettomia.