Hätä luo uusia tapoja toimia

Miten koulujen ”homekaaos” päivitetään ratkaisuiksi?

Sisäilmaongelmat ovat suomalaisissa kouluissa valtavan yleisiä. Niistä seuraa sairastumisia, pahimmillaan invalidisoivia ja elämää rajoittavia. Kun tämä tapahtuu lapselle, tilanne on erityisen traaginen. Sisäilmasairas lapsi putoaa monesti pois omasta ikäryhmästään ja perusopetuksen parista.

Nyt tarvitaan sen takaamista, että lapsen oikeus perusopetukseen toteutuu myös sisäilmasairaiden lasten kohdalla. Hätäratkaisuna pitää taata etäopetusjärjestelyt lapsille, jotka ovat kokonaan pudonneet opetuksen parista. Kunnissa, joissa ei ole yhtään tervettä koulurakennusta, on järkevää järjestää tuettua etäopetusta. Ratkaisut ja lapsen etu menevät jähmeiden rakenteiden edelle. On parempi saada peruskoulun päättötodistus etäyhteyden välityksellä kuin jäädä sitä vaille kokonaan.

Lisäksi jos mahdollista, pitää räätälöidä tiloja luovin tavoin lapsille, jotka eivät voi kouluun mennä. Jos ei löydy koulutiloja, löytyisikö kunnasta muita tiloja? Kaikki tarvitsevat ryhmää, johon kuulua.

Tänä päivänä viisaita ovat ne kunnat, jotka lähtevät ennakkoluulottomasti hakemaan uusia muotoja toteuttaa perusopetusta. Jos terveitä tiloja on, niiden käyttö kannattaa mahdollistaa, vaikka se johtaisi aivan uudenlaisiin ryhmiin ja tilanteisiin. Esimerkiksi sairastuneita aikuisia, lapsia ja nuoria voidaan tässä hätätilanteessa sijoittaa samoihin tiloihin, jotta päästään ratkaisujen alkuun ja koulusta sekä työelämästä putoavien määrän kasvu saadaan taitettua. Olemme tilanteessa, jossa on muodostettava uusia keinoja, alettava käsittää tilannetta uudella tavalla. Syntyy väistämättä uudenlaisia ryhmiä ja yhteistyömuotoja.

Pitkällä tähtäimellä rakentamisen laatu niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin on myös lastenoikeuskysymys. Rakentamisen laaturomahdus näkyy nyt lasten tilanteessa. Asiaan pitäisi puuttua tiukasti, hätäohjelmana, jotta pitkällä tähtäimellä emme luo enää lisää ongelmaa. Kaikki lapset tarvitsevat terveellisen oppimisympäristön, eikä koulunkäynti ei saa olla terveysriski myöhemmällekään sairastumiselle, kouluaikana kertyneen altistuskuorman kautta. Ne lapset, jotka ovat jo sairastuneet, tarvitsevat keskimääräistä terveellisempää, vähäaltisteista oppimisympäristöä. Näistä kummankinlaista rakentamista täytyy alkaa kehittää, kaikkien terveyttä ylläpitävää ja sairastuneille sopivaa.

Aloitetaan pienestä, muuttaen samalla rakenteita ja järjestelmiä vastaamaan uudenlaiseen todellisuuteen. Tällä tavalla isoksi kasvaneesta ongelmavyyhdistä saadaan otetta niin syiden kuin seurauksien suunnassa.

Palaa ajankohtaista-sivulle

 

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista