Avainsana-arkisto: Sisäilma

Sisäilma puuttuu suuresta terveys- ja hyvinvointikatsauksesta

Hallitusneuvottelijoilla on oikeus saada asiantuntijoilta tietoa kansalaisten terveydentilasta ja hyvinvoinnista – myös silloin, kun sitä heikentää sisäilma

Keltainen kysymysmerkki harmaiden kysymysmerkkien keskellä.

THL ja Kela julkaisivat huhtikuussa Väestön terveys- ja hyvinvointikatsauksen. Se on tarkoitettu päättäjille taustamateriaaliksi käynnissä olevia hallitusohjelmaneuvotteluja varten. Julkaisu esittelee sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta isoimpia ajankohtaisia kysymyksiä, joihin lähivuosina tulisi löytää yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja.

Katsaus nostaa esiin paljon tärkeitä asioita, mutta siinä on varsin kummallinen puute: Koko katsauksessa ei puhuta mitään sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista. Julkaisusta ei löydy lainkaan mainintoja sisäilmasta, homeongelmista, rakennetusta ympäristöstä ja sen kemikalisoitumisesta.

Tulevien päättäjien olisi hyvä tiedustella THL:ltä ja Kelalta, mistä moinen johtuu. Sisäilmaan liittyvät terveyshaitat nimittäin ovat todella merkittävän mittaluokan ongelma.

Näin on THL:n omien selvitysten mukaan. FinTerveys-kyselyssä (2017) ja Kansallisessa sisäilmakartoituksessa (2018) on selvitetty sisäilmaoireiden yleisyyttä.

 • Esimerkiksi FinTerveys-kyselyn mukaan lähes 500 000 työikäistä on oireillut sisäilmasta työpaikallaan viimeisten 12 kuukauden aikana. Tämä on n. 15 % kaikista työikäisistä.*
 • Sisäilmakartoituksen mukaan naisista 7 % ja miehistä 6 % oli saanut kotonaan oireita sisäilmaan liittyen  viimeisten 12 kuukauden aikana, yhteensä siis noin 360 000 henkilöä. Vaikeita oireita kodin sisäilmaan liittyen kertoi saaneensa 0,5 % miehistä ja 0,3 % naisista, mikä tarkoittaa väestöön suhteutettuna, että yhteensä noin 22 000 henkilöä oireilee joka vuosi kotonaan vaikein oirein.*

Sisäilmaan liittyvät terveyshaitat ovat todella merkittävän mittaluokan ongelma, mutta sisäilmaan liittyviin terveyshaittoihin on tämän päivän Suomessa hyvin vaikea saada asiallista apua ja ratkaisuja.

Taloudellisestikin merkittävää eriarvoisuutta

Potilasjärjestönä tiedämme, että sisäilmaan liittyvät terveysongelmat aiheuttavat jatkuvasti merkittävää haittaa sekä ihmisille, jotka itse sairastuvat, mutta myös heidän läheisilleen, työpaikoilleen ja opinahjoilleen. Ongelmat syvenevät ja vaikeutuvat, kun apua ja hoitoa ei ole saatavilla. Yhä useampi sairastuu, sairauspoissaoloja on paljon, kuntoutuminen ei ole mahdollista, moni sisäilmasta sairastunut putoaa työelämästä ja opinnot jäävät kesken.

Näin merkittävän mittaluokan ongelmalla on väistämättä myös taloudellista merkitystä niin työpaikoilla kuin kansantaloudellisesti.

Ei toki ole yllättävää, että sisäilmaan liittyviä terveyshaittoja vähätellään. Vaikka poliittiset päättäjät ovat jo monella hallituskaudella kirjanneet hallitusohjelmiin toimia, joilla sairastuneiden asemaa on haluttu kohentaa, ovat hyvät aikeet kääntyneet käytännössä päälaelleen sosiaali- ja terveysministeriössä ja sen alaisissa laitoksissa. Niiden toimintalinjassa korostetaan, että sisäilmaan liittyvä oireilu ei välttämättä johdu rakennuksesta vaan syy voi olla oireilija korvien välissä. Tieteellisiä perusteita tällaiselle toimintalinjaukselle ei ole (lisää siitä täällä).

On kestämätöntä hoitaa vain ongelmien seurauksia. THL:n ja Kelan katsauksessa nostetaan merkittävinä huolina esiin muun muassa väestön työ- ja toimintakyvyn lasku ja työkyvyttömyyseläkkeitä aiheuttavat mielenterveysongelmat. Moni sisäilmasairas löytyy nimenomaan sairauspoissaolo-, työttömyys-, työkyvyttömyys ja  masennustilastoista. Mutta he eivät näissä tilastoissa näy sisäilmasta sairastuneina, kun sisäilmasta sairastuminen ei pääsääntöisesti ole Suomessa virallisesti mahdollista. He ovat näkymättömiä, myös tuoreessa raportissa.

Järkevään ja juurisyihin ulottuvaan ongelmanratkaisuun saadaan eväitä vain asiantuntevalla ja avoimella asiantuntijatoiminnalla.

Hyvät päättäjät, pyytäkää oikeaa tietoa sisäilma-asioista, jotta voitte tulevalla hallituskaudella tehdä kestävää terveyspolitiikkaa niin hallituksessa kuin oppositiossa.

Tiina Julin
Puheenjohtaja, Homepakolaiset ry

*FinTerveys-kyselyä, Kansallista sisäilmakartoitusta ja muuta tietoa sisäilmaan liittyvien terveys- ja hyvinvointiongelmien yleisyydestä on eritelty tarkemmin täällä.

Yhdistys työskentelee sisäilmasta sairastuneiden tilanteen kohentamiseksi jäsenmaksutuotoin ja lahjoitusvaroin. Tee hyvä teko ja liity yhdistyksen yhdistyksen kannatusjäseneksi heti tänään – sisäilma-asiat tarvitsevat tekijöitä ja tukijoita. Yhdistyksen kannatusjäsenmaksu on 15 tai 5 euroa.

Ryhmä piirrettyjä ihmisiä. Tekstissä lukee auta meitä auttamaan! Tue toimintaamme. Homepakolaiset ry.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Asianajotoimisto Alfan webinaari – Kosteus- ja homevauriot asuntokaupan virheenä

Järjestämme kaikille avoimen ja ilmaisen webinaarin tiistaina 16.5.2023. Asianajaja Leena Laurila Asianajotoimisto Alfasta kertoo kosteus- ja homevaurioista asunto- tai kiinteistökaupan virheenä.

Kerrostalojen kattoja taivasta vasten mustavalkovalokuvassa.

Webinaarissa kerrotaan esimerkkitapausten avulla muun muassa milloin kyseessä on myyjän vastuulle kuuluva virhe, mitkä asiat vaikuttavat virheen arviointiin ja mitkä ovat virheen seuraamukset.

Lopuksi on aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Voit lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yhdistys(a)homepakolaiset.fi. 

Webinaari järjestetään Teams-alustalla tiistaina 16.5.2023 klo 18–19. 

Ilmoittaudu osoitteeseen yhdistys(a)homepakolaiset.fi. 

Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki webinaariin.

Tervetuloa mukaan!

(Kuva: Pixabay)

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Hoitosuositukset päivitetään – Vaikuta vastaamalla kyselyyn

Piirrettyjen ihmis siluettien päällä puhekuplassa teksti: Osallistu hoitosuosituskyselyyn.

Homepakolaiset ry osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön koolle kutsumaan työryhmään, joka päivittää sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen diagnosointia, hoitoa ja kuntoutusta koskevan hoitosuosituksen.

Tätä työtä varten haluamme kuulla kokemuksiasi ja ehdotuksiasi sisäilmasta sairastamisesta, siihen saatavasta hoidosta ja sen kehittämistarpeista. Voit vastata kyselyyn, jos olet joskus aiemmin oireillut sisäilmasta tai kamppailet sisäilmaan liittyvien terveysongelmien kanssa parhaillaan. Voit myös vastata alaikäisen lapsen puolesta.

Kyselyyn vastataan täällä (linkki poistettu, vastausaika on päättynyt)
Vastaaminen tapahtuu nimettömästi, eivätkä henkilötietosi (esimerkiksi nimesi ja sähköpostiosoitteesi) tule tietoomme.

Hyödynnämme vastauksia työryhmätyöskentelyssä. Kyselyyn voi vastata tammikuun loppuun saakka.

Lämmin kiitos tärkeästä panoksestasi!

Sisäilmaoireiden vähättely Suomessa pitää lopettaa

Kansainvälisen ihmisoikeuksien päivän lähestyessä Homepakolaiset-yhdistys muistuttaa vastuusta ennaltaehkäistä sisäilmasta sairastumista. Yhdistys toivoo, että Suomessa aletaan suhtautumaan sisäilman aiheuttamiin terveysongelmiin niiden vaatimalla vakavuudella.

Paperista leikattuja ihmishahmojen siluetteja pitää toisiaan kädestä kiinni.

Sisäilmasta kroonisesti sairastuneiden kertomuksissa toistuvat kerta toisensa jälkeen samat ongelmat: sisäilmaoireisiin ei suhtauduttu vakavasti, korjausten käynnistyminen sisäilmaongelmaisilla työ- ja opiskelupaikoilla vei vuosia, pääsy terveisiin tiloihin viivästyi ja monissa väistötiloissakin oli sisäilmaongelmia. Terveydenhoidossa tilannetta jäätiin ”seuraamaan” tai hoidettiin vain oireita puuttumatta niiden syihin.

Kun sairastamisen syihin ei reagoida ajoissa, seurauksena voi olla krooninen työ- ja toimintakyvyn lasku. Näin ei tarvitsisi olla. Terveydenhuollossa ihmisiä voidaan auttaa tunnistamaan sisäilmaoireet ajoissa ja suhtautumaan niihin vakavasti. Esimerkiksi työpaikoilla työnantaja, työsuojelu ja työterveyshuolto voivat katkaista sairastumiskehityksen useassa kohdassa. Käytännössä altistuminen pääsee monesti kohtuuttomasti pitkittymään, kun kukaan ei kanna kokonaisvastuuta oireilevan yksilön altistumisen seurannasta ja siihen puuttumisesta.

Tärkeä syy sille, että näin edelleen tapahtuu, on Suomessa viime vuosina lanseerattu ajattelutapa: sisäilmaoireilu on pitkään jatkuessaan toiminnallista, psykologista. Tätä ajatustapaa on juurrutettu terveydenhuoltoon aktiivisesti pian vuosikymmenen ajan, vaikka sen pohjaksi ei ole sosiaali- ja terveysministeriöstä toistuvastikaan pyydettäessä saatu tutkimusnäyttöä ja vaikka sisäilmaoireilu on valtavan yleistä.

Esimerkiksi Oulun poliisitalon sisäilmasta vakavasti sairastuneelle poliisille esitettiin, että hänellä on flunssakierre, johon liittyy hysteriaa. Sisäilmaongelmien ja sairastumisten välisen yhteyden systemaattinen kieltäminen näkyy myös homeen aiheuttamien ammattitautien määrän romahtamisena viimeisten kymmenen vuoden aikana, vaikka sisäilmaongelmat eivät ole tänä aikana vähentyneet.

Oikeus terveyteen ja turvaan sairauden sattuessa on turvattu YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen artiklassa 25. Homepakolaiset-yhdistys toivoo, että Suomessa aletaan kaikilla tasoilla – myös ministeriöissä ja niiden alaisissa laitoksissa – suhtautumaan sisäilman aiheuttamiin terveysongelmiin niiden vaatimalla vakavuudella.

Sisäilmasta sairastumista voidaan ennaltaehkäistä. Välinpitämättömän suhtautumisen sijaan sisäilmaoireisiin ja rakennusten ongelmiin täytyy puuttua  hyvissä ajoin. Selvitysten mukaan se olisi kannattavaa sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta. Nyt välinpitämättömyyden seuraukset jäävät koko yhteiskunnan, työyhteisöjen ja sisäilmaongelmista sairastuvien yksilöiden taakaksi.

Lähteet

Merkittävä osa suomalaisista oireilee sisäilmalle. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2017 toteuttaman FinTerveys-tutkimuksen mukaan noin 15 % suomalaisista oli oireillut työpaikoillaan viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2018 tehdyn Kansallisen sisäilmakartoituksen mukaan kotona oireita on saanut vuoden aikana lähes 400 000 ihmistä. Monen työ- ja toimintakyky heikentyy ongelmien vuoksi kroonisesti. https://homepakolaiset.fi/sisailma-ja-terveys/tutkimustietoa/tautitaakka/

STTK:n teettämä Terveellinen ja turvallinen työelämä 2021 –kysely kertoo, että erilaisia sisäilmaongelmia on työpaikoilla paljon ja niihin suhtautuminen on usein välinpitämätöntä, vaikka tällainen ei ole kannattavaa työnantajalle, yhteiskunnalle eikä työntekijöille.

Turun yliopiston terveystaloudellinen tutkimus kertoo, että sisäilman kannalta rakennukset kannattaa korjata ajoissa, sillä muuten laskusta tulee kaksinkertainen. Ylen uutinen aiheesta.

Kolme tapauskertomusta siitä, miksi sisäilma-asioiden ratkaisemattomuus on kohtalokasta sekä yksilöille että yhteiskunnalle:

Minua hoidettiin vuosia pintapuolisesti – Sain vain oireenmukaista hoitoa homeongelmiin, lopulta sairastuin vakavasti.

”Kävin 136 kertaa lääkärissä ja 48 kertaa psykologilla.” Sisäilmasairas Maria oli terveydenhuollon suurkuluttaja – Mitä sitten tapahtui?

”Haluaisin jo töihin” – Hanna yrittää työllistyä, mutta hänen ongelmaansa ei ymmärretä.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Joululahjoitus sisäilmasairaiden hyväksi

Joulu on hyvien tekojen aikaa. Sisäilmasta sairastuminen voi mullistaa koko elämän, ja tukiverkkojen puuttuessa se monesti muuttaa arjen selviytymiskamppailuksi. Lahjoita tänä jouluna Homepakolaiset ry:n työhön sisäilmasta sairastuneiden hyväksi. Teemme pitkäjänteistä työtä sairastuneiden tilanteen kehittämiseksi ja tuomme elintärkeää toivoa suuren ihmisjoukon elämään.

Jouluisia sydämia ja teksti, Tue työtämme joululahjoituksella ja kerro siitä joulutervehdyksellä.

Kiitoksena lahjoituksesta saat käyttöösi jouluisen viestintämateriaalin, jolla voit kertoa lahjoituksestasi esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Lahjoitusmahdollisuus sopii sekä yritysten jouluviestintään että yksityishenkilöille joulutervehdyksen antamiseen.

Voit valita itsellesi tai yrityksellesi sopivan joululahjoituksen alta. Näet kuvat suurempina klikkaamalla kuvaa. Lähetämme materiaaleja sähköpostitse 22.12.2022 saakka, joten teethän lahjoituksen/tilaat lahjoituslaskun 20.12.2022 mennessä.

ALT: Yrityksille/yhteisöille vaihtoehto 1. Jouluinen kuvatervehdys kolmessa koossa: 1200 x 630 (Facebookiin ja Linkediniin), 1200 x 675 (Twitteriin) ja 1080 x 1080 (Instagramiin). Lahjoitus 200-499 euroa. Jouluaiheisissa kuvissa toivotetaan hyvää joulua ja kerrotaan: "Tuen tänä jouluna Homepakolaiset ry:n työtä sisäilmasta sairastuneiden hyväksi".
ALT: Yrityksille/yhteisöille vaihtoehto 2. Jouluinen kuvatervehdys kolmessa koossa: 1200 x 630 (Facebookiin ja Linkediniin), 1200 x 675 (Twitteriin) ja (1080 x 1080) Instagramiin. Lisäksi lahjoittajan diplomi. Lahjoitus 500 euroa tai enemmän. Jouluaiheisissa kuvissa toivotetaan hyvää joulua ja kerrotaan: "Tuen tänä jouluna Homepakolaiset ry:n työtä sisäilmasta sairastuneiden hyväksi".
ALT: Yksityishenkilöille lahjoitusvaihtoehto 1. Jouluinen kuvatervehdys kolmessa koossa: 1200 x 630 (Facebookiin ja Linkediniin), 1200 x 675 (Twitteriin) ja (1080 x 1080) Instagramiin. Lahjoitus 20-200 euroa. Jouluaiheisissa kuvissa toivotetaan hyvää joulua ja kerrotaan: "Tuen tänä jouluna Homepakolaiset ry:n työtä sisäilmasta sairastuneiden hyväksi".
ALT: Sisäilmasairaalle osoitettu lahja, lahjoitussumma alkaen 20 euroa. Aineeton joululahja saajan nimellä, tekstissä lukee: Hyvää joulua "nimi". Lahjoitin oikeukiesi eteen tehtävään työhön Homepakolaiset ry:lle xx euroa. Voit tulostaa kortin tai lähettää sen läheisellesi sähköpostitse tai muissa sähköisissä kanavissa.

Tee joululahjoitus

Joululahjoitus yrityksenä

Kampanja ei ole enää auki.

Joululahjoitus yksityishenkilönä

Toimi seuraavasti

Tee tilisiirto Homepakolaiset ry:n tilille. Voit itse valita lahjoitettavan summan (min 20€).

Tilinumero:
IBAN FI74 4108 0011 7692 24, Homepakolaiset ry.
Viitenumeroa ei tarvita. Syötä maksaessasi viestikenttään kaksi asiaa:
1. ”Lahjoitus”
2. Oma sähköpostiosoitteesi.

Saat meiltä sähköpostiisi kuvatiedostot, kun lahjoitus näkyy tilillämme.
Voit jakaa kuvan esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla ja siten toivottaa tuttavillesi hyvää joulunaikaa ja kertoa jouluisesta lahjoituksestasi.

Jos haluat antaa lahjan korttina tietylle henkilölle, toimi näin:

Tee tilisiirto Homepakolaiset ry:n tilille. Voit itse valita lahjoitettavan summan (minimi 20 €).

Tilinumero:
IBAN FI74 4108 0011 7692 24, Homepakolaiset ry.
Viitenumeroa ei tarvita. Syötä maksaessasi viestikenttään kolme asiaa:
1. ”Lahjoitus”
2. Oma sähköpostiosoitteesi
3. Lahjan saajan nimi, jonka haluat korttiin.

Saat meiltä sähköpostiisi lahjan saajan nimellä varustetun kortin, kun lahjoitus näkyy tilillämme.

Näin lahjoituksesi auttaa

Homepakolaiset-yhdistys tekee työtä sisäilmasta sairastuneiden lasten, aikuisten ja perheiden tilanteiden helpottamiseksi. Toiminta-alueitamme ovat esimerkiksi koulunkäynnin ja työssäkäynnin ratkaisut sekä sisäilmakodittomien tilanteen kehittäminen. Sisäilmasta sairastuneita on Suomessa paljon, ja tilanteeseen tarvitaan ratkaisuja sekä yhteiskunnan tasolla että suoraan yksittäisille ihmisille. Tavoittelemme työllämme sitä, että sisäilmasta sairastuminen olisi yksi terveysongelma muiden joukossa: se ei syrjäytä, siihen löytyy apua ja käytännön ratkaisuja ja sairastuneisiin suhtaudutaan yhteiskunnassa empaattisesti ja asiallisesti. Tähän on vielä matkaa, ja juuri siksi meitä tarvitaan.

Lahjoitusvarat käytetään yhdistystoimintaan. Toimimme tällä hetkellä täysin lahjoitusten ja jäsenmaksujen varassa. Lahjoitusvaroilla voidaan esimerkiksi koota tietoa sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta päättäjille, jotta sairastuneiden tilannetta voidaan parantaa, ja toteuttaa viestintäkampanjoita. Varoilla voidaan myös järjestää jäsentapahtumia, jakaa tietoa yhdistyksen oppaista ja materiaaleista sekä kattaa yhdistystoiminnan juoksevia kuluja.

Yhdistyksen saamaa palautetta toiminnasta

”Olen saanut sivuiltanne ihan käytännössä hyödyllistä konkreettista tietoa, miten toimia kun sairastuin työpaikalla. Olen pystynyt löytämään työntekoon sellaisia ratkaisuja, että ei ole tarvinnut jäädä työstä pois.” (Palaute sisäilmasta sairastuneelta)

”On lohdullista että joku ymmärtää ja puolustaa. Homepakolaisten työ tuo toivoa ja uskoa siihen, että asiat voivat joskus olla paremmin.  Auttaa jaksamaan.” (Palaute sisäilmasta sairastuneelta)

”Ohjaan sisäilmasta oireilevia potilaita ratkaisuista kertovien materiaalienne pariin.” (Palaute terveydenhuollon ammatilaiselta)

”Työelämäoppaanne ovat laadukkaita, jaan niitä asiakkaille tarvittaessa.” (Palaute TE-virkailijalta)

”Ratkaisumalli-julkaisu on todella hyvä. Luin sen kannesta kanteen. Voi kun minulla olisi ollut sellainen silloin, kun sairastuin.” (Palaute sisäilmasta sairastuneelta)

Kysyttävää?

Tavoitat meidät keräysasioissa osoitteesta:
laskutus(a)homepakolaiset.fi

Rahankeräyslupa

Homepakolaiset ry:n rahankeräyslupa RA/2021/1042 on voimassa toistaiseksi.

Rahankeräysluvan myöntäjä ja myöntämisajankohta
Poliisihallitus, 19.8.2021

Rahankeräysluvan saaja
Homepakolaiset ry, y-tunnus 2608312-3
Yhteystiedot: [email protected]

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Keräysluvan mukaisesti varoja käytetään sisäilmasta sairastuneiden tilanteen parantamiseksi ja tiedon jalkauttamiseksi niin sairastuneille, heitä kohtaaville kuin poliittisille päättäjille.

Tarkoituksemme on tuottaa varoilla uutta tietoa ja jalkauttaa sekä aiemmin tehtyjä että uusia materiaaleja. Varoja tarvitaan lisäksi yhdistyksen viestintään ja sisäilmasta sairastuneita koskevien asioiden keskusteluun nostamiseen. Haluamme lisäksi toteuttaa rahankeräysvaroilla webinaareja ja tilaisuuksia jäsenille. Rahankeräysvaroja voidaan myös ohjata yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan hoitamisesta aiheutuviin kuluihin.

Sovelletut oikeusohjeet
Rahankeräyslaki (863/2019)
Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä 68/2020

Se rikkoo ihmisen ja tulee kalliiksi kaikille – kolme kertomusta häiriökysynnästä

Kolme henkilöä katsoo poispäin, kukin omassa kuvassaanNämä kolme tarinaa kertovat, miksi sisäilma-asioiden ratkaisemattomuus on kohtalokasta sekä yksilöille että yhteiskunnalle ja miksi tilannetta on niin hankala korjata.

Meillä on pinnan alla ongelma, joka koskee jokaista suomalaista: Suomessa on valtava määrä sisäilmaongelmien vuoksi oireilevia ja sairastuneita ihmisiä, joita emme osaa kunnolla kohdata ja auttaa.

Apua epätoivoisesti etsiessään he kuluttavat valtavasti yhteiskunnan palveluita. Avun etsiminen on usein loputon kierre, sillä sitä on hankalasti saatavilla.

Emme osaa katkaista ajoissa sairastumista aiheuttavia tapahtumaketjuja. Eikä meillä ole sisäilmaongelmien jo sairastuttamia ihmisiä varten kunnollisia malleja terveydenhoidon, kuntoutuksen, TE-palvelujen ja asuntotilanteiden järjestämiseen.

Tällainen on häiriökysyntää pahimmillaan. Häiriökysyntä-termi1 on lyhenne ilmaisusta ”häiriöisestä systeemistä johtuvaa kysyntää”. Se on vastentahtoista kysyntää, koska asiakas joutuu vastentahtoisesti hakemaan apua yhä uudestaan, kun ei ole saanut ratkaisua ongelmaansa. Tämä kasvattaa julkisten palvelujen kustannuksia – ja siihen kätkeytyy myös valtavasti inhimillistä taakkaa.

Anssin, Hannan ja Marian kertomuksista löydät tarkemmin tietoja siitä, mikä kaikki nyt menee pieleen sisäilmasta sairastuneiden kohtaamisessa. Niiden kautta on myös mahdollista hahmottaa, millaisia muutoksia ja kehitystyötä järjestelmien ja palveluiden kehittäminen vaatisi.

Anssi – Oireenmukainen hoito epäonnistui

Anssin tarinassa kuvataan, miten ihan tavallinen oireenmukainen terveydenhoito epäonnistui vuosien vieriessä estämään Anssin vakavan sairastumisen, vaikka Anssi aina oireillessaan hakeutui asiantuntijan pakeille. Anssi kertoo omasta näkökulmastaan, kuinka hänelle lopulta kävi ja mitä hän nyt tulevaisuudelta toivoo.

Pääset Anssin kertomukseen tästä: Minua hoidettiin vuosia pintapuolisesti – Sain vain oireenmukaista hoitoa homeongelmiin, lopulta sairastuin vakavasti.

Hanna – Ongelmarakennuksesta toiseen

Hannankaan terveysongelmia ei onnistuttu estämään ennalta, vaikka hän itse jo varhain toi esiin huolensa. Kuten Anssilla, kohdalle sattui useampi vakavasti sisäilmaongelmainen rakennus. Hanna kertoo meille siitä, kuinka avuttomia TE- ja kuntoutuspalvelut ovat sellaisen sairauden kuntouttamisessa, joka johtuu ympäristötekijöistä.

Pääset Hannan kertomukseen tästä: ”Haluaisin jo töihin” – Hanna yrittää työllistyä, mutta hänen ongelmaansa ei ymmärretä.

Maria – Kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa

Marian kertomuksessa on näkyvillä myös harvinaista valoa: hän on yksi harvoista, joka on kohdattu kokonaisvaltaisesti ja jolle on tarjottu kuntoutumiseen sellaistakin apua, jota hän tarvitsi.

Pääset Marian kertomukseen tästä: ”Kävin 136 kertaa lääkärissä ja 48 kertaa psykologilla.” Sisäilmasairas Maria oli terveydenhuollon suurkuluttaja – Mitä sitten tapahtui?

Lisätietoa

Kaikki kolme tapausta perustuvat todellisiin tapausesimerkkeihin. Lisää tapauskuvauksia löydät esimerkiksi tarinat-osiosta ja monimuotoinen sisäilmasairaus-koosteesta.

Jos kiinnostut aiheesta enemmän, löydät tietoa sisäilmasta sairastumisesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista ja kehittämisestä esimerkiksi osioista materiaalit, solmukohtia, ammattiryhmille ja sisäilma ja terveys.

Viitteet:
1) MustRead: Kun potilas ei saa tarvitsemaansa apua, hän palaa yhä uudestaan takaisin. Häiriökysyntä paljastaa ajattelumme valuviat.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Kun väsytetään riittävän kauan, ei ehkä enää jaksa

Yhteiskunnassa voidaan joko rakentaa turvattomuutta ja osattomuutta tai kohdella ihmisiä ihmisarvoa kunnioittaen. Myös sisäilmasta sairastuneita.

Olin 25-vuotias, naiivin innokas uudesta työstä. Jakku päällä pikkukengissä uuden edessä. Jälkikäteen ajatellen elämä oli tuolloin ihan hyvin reilassa. Normaalein huolin ja elämänhaastein.

Kunnes avasin oven ensimmäiseen työpaikkaani – sisäilmasairaaseen rakennukseen.

Ensimmäisten kolmen työvuoden aikana olin sairastanut 25 tulehdusta. Ja syönyt niihin antibiootit. Kymmenen vuoden jälkeen olin sairastanut tähän päälle keuhkokuumeet ja saanut alveoliittiepäilyn. Tämän jälkeen lääkärini sanoi: ”Pelasta nahkasi ja lähde pois. Ehkä 10 vuoden päästä yhteiskunta ja terveydenhuolto on valmiimpi tähän”

15 vuoden jälkeen olin vaihtanut 10 kertaa työpaikkaa ja parikymmentä kertaa asuntoa. Keho ei ollut enää ennallaan. Se mikä oli ennallaan, olivat yhteiskunnan asenteet.

Toiveikkaat ajatukset kumpuavat aina esiin, ihmisen mieli on kai sellainen.

”Taatusti jonain päivänä tulen saamaan apua” – kantoi aika kauan. Kunnes se tie oli käyty läpi. Oli kolkuteltu ovia ja todettu, ettei minun kaltaistani tunnisteta lääkärissä, sosiaalitoimessa eikä te-toimistossa.

”Kun voin riittävän huonosti, kyllä minua sitten autetaan”, kantoi jonkin aikaa. Kunnes huomasin, että mitä huonommin voin ja mitä moninaisemmat oireet ovat, sitä vähemmän minua autetaan. Liian raskas paketti perehtyä.

”Kun kerron, miten voin, se uskotaan ja sitten mietitään apua”, kantoi myös eteenpäin. Tästä luopuminen on ollut kenties haastavinta. Huomasin, että kaikki kertomani fyysiset oireet voidaan kääntää psyykkisiksi. Siksi on viisautta olla hiljaa ja jättää kertomatta.

”Kyllä yhteiskunnan asenteet varmasti muuttuvat, kun sairastuneita tulee lisää” – tämä kantoi myös jonkin aikaa. Kunnes Suomen virallisten hyvinvointiorganisaatioiden ulostulot olivat karistaneet tuonkin ajattelun. Tuulet ovat jääkaapinkylmiä.

Olen oivaltanut, että olen yksin. Omien voimien varassa. Ja niiden muutamien lämminsydämisten ihmisten − läheisten, tuntemattomien ja ammattilaisten, jotka haluavat uskoa, mitä sanon. Jotka uskovat ihmisen omaan kykyyn arvioida, mikä on hänelle hyväksi, mikä häntä auttaa.

Yhteiskunnassa voidaan joko rakentaa turvattomuutta ja osattomuutta tai kohdella ihmistä ihmisarvoa kunnioittaen. Sisäilmasta sairastuneiden kohdalla nämä asiat auttaisivat:

• Minua autetaan, kun tarvitsen apua
• Minua uskotaan, kun kerron
• Minua ei ivata, kun kerron
• Myös minulle olisi olemassa hoitoa, kuntoutusta, opiskelu- ja työmahdollisuuksia.

Kirjoittaja haluaa pysyä nimettömänä.

Lisää sisäilmasta sairastuneiden lähettämiä kokemuksia: Lue täällä.

Sisäilmaongelmien asiantuntija kertoo, millaista taloa ei itse ostaisi ja miksi kuntotarkastuksessa on helppo huijata.
Lue täällä.

Tietoa ratkaisuista:
Lue täällä.

Sisäilmasairaiden tilanne ei ratkea luokittelemalla sisäilmaoireet toiminnallisiksi häiriöiksi. Järjestöjen yhteislausunto.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Miksi kaikki eivät sairastu sisäilmasta?

Kosteusvauriohomeet ja haitalliset kemikaalit vaikuttavat useimpiin niille altistuviin. Vaihtelee kuitenkin paljon, millä tavalla ja millä aikavälillä kukin reagoi.

Eroja oireiden ilmenemisessä voi selittää monikin seikka:

 • Sisäilmaongelmia voi verrata ruokamyrkytysepidemioihin, joissa samaa ruokaa syötyään osa sairastuu ja osa ei. Osa tupakoitsijoistakin sairastuu, mutta osa elää pitkään huomaamatta tupakoinnin vaikutuksia lainkaan.
 • Toisilla oireilu alkaa nopeasti. Toisilla taas altistuminen voi näkyä esimerkiksi jonkin kroonisen sairauden puhkeamisena vuosien tai vuosikymmenien päästä.
 • Ihmiset voivat oireilla eri tavoin samassa tilassa: yksi saa astman, toinen nivelkipuja ja kolmas kärsii toistuvista migreeneistä.
 • Aiempi altistuminen ja henkilön muut sairaudet vaikuttavat oireherkkyyteen. Esimerkiksi allergiseen alveoliittiin (”homepölykeuhko”) sairastuneelle pienetkin homepitoisuudet tai esimerkiksi katupölylle altistuminen voivat nopeasti aiheuttaa kuumetta, yskää ja keuhkoinfektion. Moni on myös herkistynyt sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa kemikaaleille ja vaikkapa hajusteille ja saa näistä oireita keskimääräistä helpommin.
 • Erityisen ongelmallisissa tiloissa oireilee ja sairastuu moni. Kaikki eivät kuitenkaan reagoi sisäilmaongelmiin samalla tavalla. Kaikki eivät myöskään yhdistä sairastumistaan tai huonoa oloaan sisäilmaan.
 • Altistumisen seuraukset voivat näkyä hyvinkin pitkällä aikavälillä: tiedetään esimerkiksi, että erilaisten ympäristöperäisten altisteiden vaikutukset voivat ilmentyä terveyshaittoina seuraavissa sukupolvissa epigeneettisen periytymisen kautta.

Miten erilaisia oireita siis kannattaa kartoittaa? Oireiden yhteyttä sisäilmaan voidaan selvittää laajalla ja perusteellisella oirekyselyllä, jossa huomioidaan sisäilman eri altisteiden aiheuttamat oireet monipuolisesti. Pitkän aikavälin terveysongelmien esiin saamiseksi tarkasteluajan tulee olla tarpeeksi pitkä.

Työtehon lasku, keskittymisvaikeudet, uupumus, väsymys ja mielialan vaihtelut ovat myös tunnustettuja kosteusvauriomikrobien ja kemikaalien haittavaikutuksia. Jos sisäilmaongelmiin puututaan aktiivisesti jo silloin, kun ne ovat vielä vähäisiä, se voi tuoda työpaikoille merkittäviä säästöjä ja näkyä työtehon ja oppimistulosten paranemisena.

On esimerkiksi todettu, että useat sisäilmassakin esiintyvät kemikaalit voivat vaikuttaa keskushermoston toimintaan1 ja että altistuminen kosteusvauriomikrobeille heikentää muistia ja oppimista2. Asunnon homeisuuden3 on havaittu olevan yhteydessä pikkulasten alhaisempaan älykkyysosamäärään.

Kemikaalit ja ympäristömyrkyt kulkeutuvat myös sikiöön. Vastasyntyneiden verestä on useissa tutkimuksissa löytynyt huomattavia määriä (tutkimuksesta riippuen n. 100 – 300) synteettisiä kemikaaleja4,5,6. Monet näistä ovat rakennetussakin ympäristössä käytettyjä aineita.

Useissa maissa viranomaiset ovat linjanneet, että väestön altistumismääriä ympäristön kemikaaleille on hyvä vähentää. Sisäilmaongelmiin vakavasti reagoivien kokemukset osoittavat selkeästi tarpeen tällaiselle muutokselle.

Lähteet:

1. Healthy Building Program, Harvard T.H.Chan School of Public Health: Building evidence for health summaries: https://buildingevidence.forhealth.org

2. Harvard T.H. Chan School of Public Health: Foundations for Student Success: How School Buildings Influence Student Health, Thinking and Performance. https://schools.forhealth.org/

3. Jedrychowski ym. 2011: Cognitive function of 6-year old children exposed to mold-contaminated homes in early postnatal period. Prospective birth cohort study in Poland. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21763705

4. Environmental Working Group 2005: Body burden, pollution in newborns. https://www.ewg.org/research/body-burden-pollution-newborns

5. Environmental Working group 2009: Pollution in minority newborns. https://www.ewg.org/research/minority-cord-blood-report

6. Environmental Defence: Report: Pre-Polluted: A report on toxic substances in the umbilical cord blood of Canadian newborns. https://environmentaldefence.ca/prepolluted

Lue lisää:

Tutkimustietoa

Terveyshaitat

Kolmen asteen sisäilmasairaita

 

Takaisin Terveyshaitat -sivulle.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Myytti: Sisäilmaongelmista seuraa vain ohimeneviä oireita

Voiko sisäilma sairastuttaa pysyvästi ja vakavasti?

”Pahimmillaan sisäilman kemialliset yhdisteet saattavat olla terveydelle haitallisia, jolloin ne altistusajan pituudesta riippuen saattavat johtaa pysyvään sairastumiseen tai ohimenevään oireiluun, joka uusiutuu heti kun henkilö altistuu uudelleen herkistymisen aiheuttaneille yhdisteille.” ¹

”Meidän täytyy edistää näiden kahden tieteenalan, rakentamisen ja terveyden, kohtaamista. Sisäympäristöllä on olennainen rooli siinä, mille altistumme ja miten voimme. Tämä johtuu sekä sen ajan määrästä, jonka vietämme sisätiloissa (noin 90 % vuorokaudesta), että rakennusten kyvystä vaikuttaa altistumiseemme niin positiivisella kuin negatiivisellakin tavalla.” 2 

”Rakentamisessa on laillista käyttää mm. neurotoksisia, karsinogeenisia ja hormonitoimintaa häiritseviä aineita.” 3

Monelle on tullut ikävänä yllätyksenä, kuinka vakavasti heikkolaatuinen sisäilma saattaa sairastuttaa. Pahimmillaan, mutta liian usein, oireilu on johtanut pysyvään työkyvyn menettämiseen tai jopa invaliditeettiin.

Sisäilmaongelmaisten rakennusten käyttäjät ovat raportoineen monenlaisia vakavia oireita, kuten lihasheikkoutta, pysyviä virtsarakon toiminnan muutoksia, silmätulehduskierteitä ja migreenikohtauksia. Joillekin on puhjennut ongelmarakennuksessa elämää rajoittava alveoliitti tai monikemikaaliherkkyys, lukuisia allergioita ja vaikkapa kilpirauhasen toimintahäiriöitä tai reuma.

Ohimeneviä oireita?

Sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista sanotaan usein, että oireet ovat lieviä ja ohimeneviä, pelkkiä ärsytysoireita, tai että ”homeet aiheuttavat vain astmaa”. Tämä on myös suomalaisten hoitosuositusten ja viranomaislinjausten kanta asiaan tällä hetkellä.

Sisäilmasairaiden kokemus kertoo toista. Kaikkia sisäilmaan liittyviä terveyshaittoja ei kuitenkaan vielä tunneta tai osata kattavasti selittää.

Tutkimustiedon valossa on kuitenkin selvää, että sisäilmaongelmien terveyshaitat eivät rajoitu pelkästään astmaan ja ärsytysoireisiin. Sisäilma on moninainen yhdistelmä eri aineita ja olosuhteita. Löydät lisätietoa sisäilman ja terveyden välisistä yhteyksistä esimerkiksi terveyshaitat-, tutkimustietoa- ja kolmen asteen sisäilmasairaita -osioista.

Esimerkkinä moninaisista sisäympäristössä esiintyvistä tekijöistä, niihin yhdistetyistä ja mahdollisista terveyshaitoista löytyy Harvardin yliopistolla käynnissä olevan Terveet Rakennukset -ohjelman (Healthy Buildings Program) materiaaleista.

Homeet ja astma korostuvat, kemikaalit unohtuvat

Keskeinen haaste on, että sisäilman terveyshaitoista keskusteltaessa puhutaan edelleen useimmiten vain homeista, vaikka on kulunut jo kauan aikaa siitä, kun väestö asui ”hirsipirteissä”.

2000-luvun suomalaiset asuvat rakennuksissa, joiden kemikaalikoostumus on aivan muuta kuin pelkkää puuta tai kiveä. Kun sanotaan, että homeet aiheuttavat vain hengitystieongelmia, unohdetaan nykyisen rakentamisen kemikaalikuorma ja siihen liittyvät monenlaiset haitalliset aineet.

Rakennusmateriaalien kemikaalit ovat tänä päivänä vähintään yhtä merkittäviä sisäilman terveyshaittojen aiheuttajia kuin homeetkin. Tämä ei vielä näy virallisissa toimenpideohjelmissa, sairastuneiden tilannetta käsittelevissä linjauksissa eikä hoitosuosituksissa, joissa sisäilmaa tarkastellaan pääosin kosteus- ja homeongelmana.

Rakennusmateriaalien kohdalla kemikaalien käyttöä ei ole lakisääteisesti rajoitettu käytännössä paljoakaan. Haitallisimpienkin aineiden kohdalla, joita ovat karsinogeenien lisäksi mm. neurotoksiset aineet, hormonihäiriköt, solumyrkyt ja lisääntymismyrkylliset aineet, kattavat rajoitukset ovat harvinaisia. Tällaisia aineita käytetään rakentamisessa paljon. Osan aineista kohdalla on kiistatonta, että ne myös kulkeutuvat ihmiseen, ja terveyshaitatkin tunnetaan kattavasti. Osasta tällaista tietoa on vasta kertymässä.

Terveyshaittoja, joita rakentamisessa käytettyihin aineisiin tiedetään liittyvän, ovat muun muassa kilpirauhasen toiminnan häiriöt, älykkyysosamäärän lasku, diabetes, sukupuolihormonien toiminnan muutokset ja useat erityyppiset syövät. Hyvin monet elimistön toiminnot voivat häiriintyä altistumisen seurauksena. Joidenkin vaikutusten tiedetään periytyvän epigeneettisesti seuraaville sukupolville, vaikka altistusta olisi saanut vain yksi sukupolvi.

Homeet: Tietoa kertyy hitaasti

Uusien kemikaalien lisäksi niiden perinteisten homeidenkin tiedetään aiheuttavan monenlaisia muitakin vauriota kuin astmaa. Terveyshaittojen rajaaminen viranomaisten ja lääkäriohjeistusten piirissä pelkkään hengitystieoireiluun perustuu siihen, että hoitosuosituksissa ja sisäilmaan liittyvässä viranomaiskeskustelussa tarkastellaan toistaiseksi vain epidemiologisissa tutkimuksissa saatua aivan kiistatonta näyttöä ja tätäkin pelkkien sisäilman homeiden osalta.

Homeiden terveyshaitoista on tehty suhteellisen vähän epidemiologista tutkimusta. Terveyshaittoja ei ole tutkittu kattavasti väestötasolla. Sen sijaan muuta tutkimusta on paljonkin, esimerkiksi hometoksiinien solutason vaikutusmekanismeista löytyy paljon soluviljelmillä tehtyä tutkimusta.

Kun todetaan, että ”homeilla ei ole todettu yhteyttä terveyshaittoihin”, pitäisi oikeastaan sanoa:

”Jos puhutaan pelkästään sisäilman homeista ja rajataan tarkastelu vain laajoihin, toistettuihin väestötutkimuksiin, voidaan puhua hengitystieoireista. Kun puhutaan kaikista sisäilmaongelmiin liittyvistä aineista, terveyshaittojen kirjon tiedetään olevan paljon kattavampi, ja tietoa myös karttuu jatkuvasti lisää.”

Moninaiset soluvaikutukset

Homeiden osalta näyttöä olisi siis paljon enemmän kuin mitä nyt terveyshaitoista keskusteltaessa käytetään. Tutkimusnäytön perusteella mahdollisten terveyshaittojen kirjo on huomattavasti pelkkiä hengitystieoireita laajempi.

Kosteusvauriomikrobit ja niiden tuottamat erilaiset aineenvaihduntatuotteet on yhdistetty kliinisissä tutkimuksissa, eläinkokeissa ja soluviljelmillä esimerkiksi mitokondrioiden vaurioitumiseen, monien erityyppisten epiteelisolujen tuhoutumiseen ja hermostovaurioihin. Ne voivat olla munuais-, maksa-, haima- ja immunotoksisia ja kykenevät tekemään solukalvoihin kaliumkanavia. Ne voivat aiheuttaa sekä ohjelmoitua että nekroottista solukuolemaa.

Muutama esimerkki:

 • Stachybotrys-altistuksen on havaittu muuntavan immuunijärjestelmän toimintaa ja herkistävän sille altistuneita eläimiä.4
 • Valinomysiini, streptomykeettien (”sädesienten”) tuottama toksiini, kykenee tuhoamaan hermo-, suku- ja immuunijärjestelmän soluja. Valinomysiini on mitokondriomyrkky. Mitokondrio on solun energiakeskus, jonka valinomysiini tuhoaa: ”Valinomysiini on rengasmainen peptidi ja kaliumkuljetin, joka hakeutuu mitokondrioihin ja käynnistää ohjelmoidun solukuoleman.  Valinomysiini pysäyttää nisäkässolujen värekarvojen liikkeen, josta monet elimet, muun muassa keuhkot ja haima, ovat riippuvaisia. Lisäksi valinomysiini on myrkyllinen ihmisen immuunijärjestelmän soluille, ja se käynnistää luontaisten tappajasolujen itsetuhon. Valinomysiinin tuottajaksi sisätiloissa ovat varmistuneet aktinobakteerit Streptomyces griseus ja Streptomyces anulatus.” 5, 6
 • Kun soluja altistetaan valinomysiinille ja muille kaliumionikuljettajille, vaikutuksina on havaittu mm.:
  • Liikkuvat solut immobilisoituvat minuuteissa
  • ADP-välitteinen oksidatiivinen fosforylaatio lakkaa
  • Hapen ja glukoosin kulutus nousee (uncoupling effect)
  • Solu siirtyy metabolisen asidoosin tilaan
  • Mitokondriot depolarisoituvat eli menettivät kalvojännitteensä ja turpoavat.6
 • Altistettaessa koesoluja Trikoderma-homeiden tuottamille toksiineille sekä amylosiini-toksiinille:
  • Solukalvoihin muodostuu patologisia kalium-ionikanavia
  • Mitokondrion kalvojännite depolarisoituu (kaliumionien sisään virtaamisen vuoksi)
  • Liikkuvat solut lopettavat liikkumisen
  • Oksidatiivinen fosforylaatio eli yksi solun energiantuotannon tärkeistä vaiheista salpaantuu, johtaen lopulta kaliumin ulosvuotoon solusta.6
  • Akrebolit, jotka myös ovat kosteusvauriomikrobien tuottamia aineenvaihduntatuotteita, sen sijaan eivät vaikutta tähän ionitasapainoon, vaan:
   • Salpaavat elektroninsiirtoketjun ubikinonista sytokromi b:hen, mikä vaikuttaa solun energiantuotantoon
   • Ja vähentävät solun ATP-varoja häiritsemällä ATP-synteesiä mitokondrion F1F0-ATPaasissa, eli vähentävät solun energiavaroja.6

Kaikki nämä vaikutukset ovat solulle kohtalokkaita, sillä ne kohdentuvat sen toiminnan ja selviämisen kannalta oleellisiin toimintoihin. Mitokondriot ovat solun energiakeskuksia, joiden vaurioituminen on solulle kohtalokasta. Mitokondrioihin vaikuttavia toksiineja on löytynyt homeista, joita on eristetty kosteusvaurioituneista ympäristöistä, mutta myös erilaiset synteettiset kemikaalit voivat olla mitokondriotoksisia.

Uusi ongelma

Miksi nämä asiat eivät näy Suomessa lääketieteellisessä keskustelussa? Miksi niin usein sanotaan, että ainoastaan astma ja ärsytysoireet liittyvät sisäilmaan?

Tämä voi johtua siitä, että olemme pääosaltaan uuden ilmiön äärellä ja vasta ymmärtämässä, millaisen kemikaaleista ja mikrobistoista koostuvan cocktailin keskellä itse asiassa elämme. Ympäristö on muuttunut radikaalisti, ja sen moninaiset vaikutukset niin ihmiskehoon kuin lääketieteen toimintatapoihin ovat vasta hahmottumassa. Rakennetun ympäristön muutos on ainutlaatuinen ihmiskunnan historiassa.

Tämän muutoksen merkityksestä ja siihen liittyvien tutkimusaukkojen täydentämisestä on alettu isosti keskustella vasta hiljattain. 7, 8, 9

Miten suhtautua ympäristöterveysongelmiin? 

Pelkän kiistattoman näytön tarkastelu soveltuu hyvin oikeusprosesseihin: kun taistellaan aukottomista syy-seuraussuhteista, etsitään syyllisiä ja punnitaan korvausvelvollisuuksia, näytön tulee olla kiistatonta.

Sen sijaan, kun ollaan lääkäreinä ja yhteiskuntana uuden ilmiön ja ratkaisuja vaativan ongelman äärellä, tällainen tulokulma ei ole enää tarkoituksenmukainen. Tietoa kannattaa hyödyntää niin kattavasti, kuin sitä on olemassa. Muutoin halvaannumme uudenlaisten ongelmien edessä ja ongelmat, jotka olisivat estettävissä, käyvät toteen.

Yleensä ympäristöterveyskysymyksissä huomioidaankin varovaisuusperiaate: pyritään ennaltaehkäisemään ongelmien syntyä ja kasvua ja jo syntyneisiin ongelmiin haetaan ratkaisuja.

Tällöin huomioidaan myös sellainen tieteellinen näyttö, joka kertoo todennäköisistä ja mahdollisista haitoista. Tämä tarkoittaa, että huomioidaan myös mm. kliinisissä tutkimuksissa, soluviljelmillä ja eläinkokeissa saatu näyttö.

Hyvä vertailukohta on vaikkapa karsinogeenien luokittelu: syöpää aiheuttavat aineet on jaoteltu riskiryhmiin juuri näytön vahvuuden perusteella. Jotta ongelmiin voidaan puuttua ajoissa ja niitä voidaan ennaltaehkäistä. Jos karsinogeenien kanssa toimittaisiin kuin sisäilmaongelmissa, ennen karsinogeenien käytön rajoittamista kulutustavaroissa meidän pitäisi odottaa tietoa väestön tasoisista massasairastumisista.

Ihmiskokeiden sijaan on kuitenkin siirrytty kuuntelemaan hiljaisempia signaaleja, ja huolta aiheuttavia aineita on ryhdytty rajoittamaan esimerkiksi eläinkokeissa saadun näytön perusteella tietyissä käyttötarkoituksissa.

Karsinogeenien sääntelyssä on tosin aukko lainsäädännössä rakennusmateriaalien kohdalla: rakennusta ei lueta kulutustavaraksi, joten karsinogeeneja voi käyttää rakentamiseen lähes rajoituksetta.

Jos tällaista ennakoivaa tulokulmaa sovellettaisiin sisäilmaperäisiin sairauksiin ja oireisiin, keskustelua voisi laajentaa hengitystieoireista ja ärsytysoireista paljon kattavampiin terveyshaittoihin.  Olemme koonneet aihepiiriä avaavaa tutkimusta tänne.

Ratkaisuna sisäilmaperäisten terveyshaittojen kattavampaan ymmärtämiseen ehdotamme, että:

 • Tutkimusnäyttöä otetaan huomioon myös rakentamisessa käytettyjen kemikaalien osalta.
 • Eläinkokeissa ja soluviljelmillä sekä kliinisissä tutkimuksissa saatu näyttö huomioidaan yritettäessä ymmärtää sisäilman ja terveyden yhteyttä.
 • Identifioidaan merkittävät tutkimusaukot ja suunnataan niihin nykyistä enemmän tutkimusresursseja.
 • Syy-seuraussuhteiden todistelun sijaan siirrytään riskien hallintaan, ratkaisujen hakemiseen ja potilaiden kuulemiseen. On mahdoton yhtälö saada näin monisyisestä aihepiiristä esiin kaikenkattavasti yksittäisiä syy-seuraussuhteita ja yhteisvaikutuksia. Tällaisen tiedon odottaminen ei ole järkevä toimintatapa, vaan ratkaisuja tarvitaan nyt.

 

Lähteet:

1. Sisäilman laadun hallinta – VTT Publications: 540 Espoo 2004. Kirsi Villberg, Kristina Saarela & Tiina Tirkkonen – VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Anna-Liisa Pasanen, Jukka-Pekka Kasanen, Pertti Pasanen & Pentti Kalliokoski – Kuopion yliopisto. Helena Mussalo-Rauhamaa, Marjatta Malmberg & Tari Haahtela – HYKS, Iho- ja allergiasairaala.

2. Joseph Allen, altistumistieteiden apulaisprofessori, Ympäristöterveyden osasto, Harvardin yliopisto.

3. Pulkkinen K. (2016). Purkumateriaalit – kiertotalouden pommi? Kemia-lehti 6/2016.

4. Molina Ramon (2016). Do Repeated Pulmonary Exposures to Zinc Induce Sensitization or Adaptation?

5. Hometaloissa hengitetään myrkyllistä ilmaa. Teija Horppu, Kemia-lehti Vol. 35 (2008)

6. Sisäilmasairauksien arvoitus alkaa aueta – Mirja Salkinoja-Salosen tutkimustyön tuloksia koostettuna haastattelun pohjalta. 2016.

7. National Research Council 2017: Microbiomes of the Built Environment: A Research Agenda for Indoor Microbiology, Human Health, and Buildings 

8. Dai ym (2017). Factors Shaping the Human Exposome in the Built Environment: Opportunities for Engineering Control

9. National Research Council, 2012: Exposure Science in the 21st Century: a vision and a strategy 

 

Palaa myyttien pääsivulle.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista

Ensimmäisen asteen sisäilmasairas

Työkykyinen Tiina miettii, mistä toistuva sairastelu ja monet erilaiset pienet oireet voivat johtua.

Työpaikalla, oppilaitoksessa tai kotona saattaa olla muitakin samankaltaisesti oireilevia. Selvityksiä tehdään, mutta läheskään aina mitään hälyttävää ei löydetä.

Tyypillinen tilanne:

 • työteho laskee
 • paljon sairauspoissaoloja
 • terveydenhoitopalvelujen käyttö kasvaa
 • kohonnut sairastavuus
 • oireilun syy mietityttää
 • avunhakuyrityksiä lääkärin ja sisäilmaselvitysten kautta, mutta ongelmaa ei monesti tunnisteta tai saada todennettua.

Tyypillisiä oireita:

 • yskä, hengitysvaikeudet, päänsäryt, väsymys, keskittymisvaikeudet, unettomuus
 • astma, tulehduskierteet kuten keuhkoputkentulehdukset, silmätulehdukset ja virtsatietulehdukset
 • muut varoittavat oireet kuten niveloireet, pistelyt ja puutumiset, näköhäiriöt, kielen puutuminen, nenäverenvuoto, sydänoireet, vatsavaivat ja ripuli, hiivatulehdus ja imusolmukkeiden turpoaminen.

Lisää oireista: sairauden oireet vakavuusluokittain

TIINA SAIRASTELEE TOISTUVASTI

ARVIO: SUOMESSA ON n. 500 000 ”TIINAA”

Avuntarve – tukea oivaltamiseen ja varhaista puuttumista:

 • altistuksen katkaisu ja terveet työ- ja asuintilat
  tiedon jakaminen tilanteen pahenemisen ehkäisemiseksi

Sopivia avun tarjoajia voisivat olla mm:

 • työterveyshuolto, kouluterveydenhuolto ja opiskelijaterveydenhuolto, terveyskeskus
 • tilojen tutkimuksesta ja terveydestä vastaavat tahot

Tällä hetkellä kuitenkin:

 • Terveydenhuollossa on harvinaista, että oireilu tunnistetaan tässä vaiheessa.
 • Tilojen osalta tilanne vaihtelee suuresti. Valitettavan usein ongelmien aiheuttajaa ei löydetä, ongelmiin ei reagoida tai korjausprosessit pitkittyvät ja epäonnistuvat.
 • Tämän vuoksi altistus pitkittyy ja sairastuminen voi edetä vaiheeseen 2.

*****

Lue täältä lisää siitä, millä tavoin Kolmen asteen sisäilmasairaat -luokitus on laadittu.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista