Vanhempien ja kunnan yhteistyö kannattaa

Näkökulmia – Vierailijablogi
Sarjassa sisäilma-asioiden parissa toimivat kertovat, mitä sisäilma-asioiden tiimoilla tapahtuu ja millaisten asioiden kanssa he omassa roolissaan työskentelevät. Sarja alkaa tällä kirjoituksella.

Tiina Julin
Tuusulan sisäilmajaoston puheenjohtaja

Tuusulassa vanhemmat järjestäytyivät sisäilmajaostoksi, joka keskustelee kunnan kanssa säännöllisesti. Sisäilma-asioiden hoidossa on harpottu isoin askelin eteenpäin.

Tuusulan sisäilmajaosto perustettiin reilu kaksi vuotta sitten. Jaoston perustamisen aikaan sisäilmailmapiiri oli ollut kunnassa vuosia mielestämme vähättelevä, ongelmia ei myönnetty eikä kouluja ja päiväkoteja tutkittu eikä korjattu riittävän laajasti. Yksittäiset vanhemmat taistelivat lapsilleen puhtaita koulu- ja päiväkotitiloja.

Vanhemmat ja asiantuntijat yhdistyivät

Laadin tuolloin reilut kaksi vuotta sitten muutaman muun koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista huolestuneen kuntalaisen kanssa kuntalaisaloitteen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Toimitimme aloitteen vaadittavien allekirjoitusten kera kuntaan. Perustimme lisäksi Facebookiin keskusteluryhmän ja järjestimme kuntalaisille sisäilmaillan, joka keräsi runsaan huolestuneiden vanhempien joukon lisäksi paikalle kunnan tilakeskuksen ja sivistystoimen väkeä. Illasta tehtiin myös lehtijuttu paikallislehteen ja onnistuneen illan jälkeen minä ja joukko aktiivisimpia kuntalaisia päätimme perustaa Tuusulan sisäilmajaoston.

Toukokuussa 2017 käynnistimme toiminnan Hengitysliittoon kuuluvan Sisäilmasta sairastuneet -yhdistyksen alaisuudessa ja minä ryhdyin jaoston puheenjohtajaksi.

Jaostoon kuuluu meidän sisäilmasta huolestuneiden ja aktiivisten vanhempien lisäksi luottamushenkilöitä ja sisäilma-asiantuntijoita.

Perustimme jaostolle Facebook-sivun tiedottamiseen ja tiedon jakamiseen ja aloimme tehdä vaikuttamistyötä. Aloitimme yhteistyön sivistystoimen ja tilakeskuksen kanssa ja olemme siitä lähtien kokoontuneet säännöllisesti keskustelemaan. Kuulemme kunnan suunnitelmista, nostamme epäkohtia esiin, teemme kannanottoja tutkimuksista sekä ehdotuksia käytäntöjen parantamiseksi. Joissain asioissa olemme tulleet kuulluiksi, mutta joihinkin toivomme edelleen muutosta. Tärkeä osa työtämme on jakaa kuntalaisille tietoa sisäilmaongelmista ja niiden aiheuttamista oireista. Tietoa ja ymmärrystä on nimittäin edelleen liian vähän. Haluamme myös tukea ja auttaa vanhempia sisäilmaongelmissa.

Edistysaskelia

Viimeisen kahden vuoden aikana sisäilma-asiat ovat menneet kunnassa eteenpäin. Jaoston toiminta ja olemassaolo ovat varmasti vaikuttaneet ainakin osaan edistysaskelista.

• Kaksi vuotta sitten laadittuun pormestariohjelmaan kirjattiin nollatoleranssi sisäilmaongelmiin liittyen.

• Kunnassa päätettiin, ettei kunnan rakennusten ilmanvaihtoa suljeta koskaan kokonaan.

• Kuntaan on perustettu useita kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä, joissa on myös vanhempien edustus.

• Kunnan verkkosivuilla on nykyään sisäilma-asiat -sivusto, jossa julkaistaan paitsi kunnan sisäilmatyöryhmän ja kohdekohtaisten ryhmien kokousmuistiot myös sisäilmatutkimuksiin liittyvät uudet raportit.

• Tiedottaminen sisäilma-asioista on parantunut huomattavasti.

• Erittäin hieno edistysaskel on uusi palveluverkkosuunnitelma, jonka myötä lähivuosina poistuu useita käyttöikänsä päässä olevia tai sisäilmaongelmaisia kouluja ja päiväkoteja uusien rakennusten tieltä.

• Väistötiloja on tullut ja tulossa lisää.

• Tuusula lähti mukaan SataKunta-hankkeeseen ja aikoo toteuttaa lähivuosina hankkeeseen liittyvän oirekyselyn koko kunnassa.

• Kaksi kuntamme koulua ovat mukana Hengitysliiton, Vanhempainliiton ja Homepakolaisten Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa.

Kehitystarpeita

Näiden kahden vuoden aikana julkisuuteen on kuitenkin noussut uusia sisäilmaongelmaisia kouluja ja päiväkoteja, ja tuntuu siltä, että ongelmat kunnassa vain paisuvat. Siksi ongelmiin pitäisi mielestämme reagoida entistä nopeammin, jotta altistumiskierre saataisiin katkaistua. Ongelmiin tartutaan edelleen joissain tapauksissa mielestämme liian hitaasti ja ratkaisut kestävät. Lisäksi kunta aikoo edelleen säilyttää osia sisäilmaongelmaisista rakennuksista, vaikka vaihtoehtona olisi rakentaa kokonaan uusia.

Muutamat lapsista ovat jo sairastuneet niin vakavasti, että riittävän puhtaita koulutiloja on vaikea löytää. Kunta on kuitenkin järjestänyt näille oppilaille muun muassa etäopetusta videoyhteyden välityksellä, mikä on erittäin hienoa. Jaostolla on kuitenkin suuri pelko siitä, että koska altistusta on monilla lapsilla kertynyt jo useiden vuosien ajan ensin päiväkodista ja sitten koulusta, vakavasti oireilevien määrä tulee kasvamaan ennen uusien koulujen ja päiväkotien valmistumista.

Myös kuntalaisten tietoisuutta täytyy parantaa entisestään. Vaikka tiedotus ja tietoisuus ovat lisääntyneet huomattavasti, sisäilmaongelmat ja oman lapset oireet tulevat edelleen monille vanhemmille yllätyksenä. Monet eivät edelleenkään ymmärrä, että lapsen jatkuva sairastelu tai selittämättömät oireet voisivat johtua sisäilmasta. Monilla vanhemmilla ei myöskään ole tietoa siitä, että pitkä altistuminen voi johtaa vakaviin sairauksiin ja tehdä normaalista elämästä vaikeaa. Sitä emme toivo yhdellekään lapselle.

Tuusulan sisäilmajaostolla riittää siis edelleenkin työsarkaa.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista