Etusivu
Mediassa
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Allekirjoita adressi
Yhdistys
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


14. Epämääräisestä oireilusta ympäristösairauteen
Sisäilmasta sairastuminen lääketieteellisenä kiistana


Milja Maria Johanna Mansukoski
Helsingin yliopisto
Valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiologia
Pro gradu -tutkielma
Toukokuu 2013


https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39893/
gradumansukoski.pdf?sequence=2


Sosiaalitieteiden alaan kuuluvassa gradussa on haastateltu lääkäreitä heidän suhtautumisestaan sisäilmaongelmien aiheuttamiin terveyshaittoihin. Haastatellut 12 lääkäriä näkevät ongelman eri tavoin: osa korostaa psykososiaalisia tekijöitä, kun taas osa pitää ongelmaa ympäristö- ja kansansairautena. Lääkärit eivät ole yksimielisiä myöskään ongelman vakavuudesta. Tutkielmassa todetaan, että selkeä toimintamalli sisäilmasta sairastuneiden hoitamisessa puuttuu. Toiset lääkärit korostavat mitattavaa näyttöä ja tiedon vaillinaisuutta ja toiset sekä omaa että potilaan kokemusta. Gradussa tuodaan esiin, että tieto lisääntyy jatkuvasti, mutta sen muodostumiseen liittyy vallankäyttöä ja taloudellisia intressejä. Ilmiön jääminen kokonaisuutena tunnistamatta ja tunnustamatta jättää sairastuneet yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle ja on myös este uusien sairastumisten ennaltaehkäisylle.

 
Edellinen sivu