Etusivu
Mediassa
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Allekirjoita adressi
Yhdistys
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


6. Homeongelma ja sen psykososiaaliset vaikutukset

Anna Kajanne, Liisa Eränen, Maarit Leijola, Jura Paavola

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2002:7, Helsinki 2002

http://pre20031103.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/home/0home.pdf

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella omistusasunnon homevaurion psykososiaalisia seurauksia yksilöille ja heidän perheilleen. Asunnossa ilmenevälle homeongelmalle on tyypillistä sen seurausten kokonaisvaltaisuus. Sen vaikutus tuntuu kaikilla keskeisillä arkielämän osa-alueilla.

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikissa kyselyyn osallistuneissa kotitalouksissa home oli aiheuttanut terveydellisiä ongelmia, jotka tavallisesti koskivat useaa perheenjäsentä. Erityinen huolenaihe perheissä oli lasten sairastelu.

Homeongelma aiheutti kaikille kyselyyn vastanneille välittömiä taloudellisia vaikeuksia. Yli puolet heistä oli joutunut ottamaan homeongelman vuoksi suuren lainan. Jokapäiväisen arkisen jaksamisen kannalta sosiaalisen verkoston ja lähiympäristön reaktiot ja asennoituminen koettiin tärkeiksi. Usein homeongelma aiheutti kuitenkin ongelmia ihmissuhteissa ja sitä kautta saadun sosiaalisen tuen vähenemistä.

Viranomaisten ymmärtämätön suhtautuminen koettiin epäoikeudenmukaisena. Viranomaisten tiedon puute on seikka, joka vaikeuttaa homeongelmasta selviytymistä, samoin se, ettei säädöksissä ja ohjeissa ole varauduttu tämänkaltaisiin elämäntilanteisiin. Avun saaminen koettiin usein vaikeaksi, ellei mahdottomaksi ja tähän vaikeuteen törmättiin kaikkien viranomaistahojen kanssa.

Puolet vastanneista on käynyt tai käy parhaillaan oikeutta tai odottaa oikeuskäsittelyn alkamista homeongelman johdosta. Kokemukset oikeusviranomaisista olivat pääosin negatiivisia ja oikeusprosessi näytti olevan vaikutuksiltaan traumatisoiva. Kokemukset muista viranomaisista vaihtelivat enemmän ja joukkoon mahtui myös positiivisia kokemuksia.

Useimpien vastaajien kohdalla asunnon homevauriot olivat niin vakavia, että ne johtivat asunnon menettämiseen. Sen lisäksi joidenkin kohdalla myös irtaimisto, vaatteet ja muu henkilökohtainen omaisuus olivat niin homeen saastuttamia, että niistä oli luovuttava lopullisesti, ts. ne oli hävitettävä. Käytännössä tämä tarkoitti koko kodin menettämistä. Kodin ja sen mukana oman menneisyyden menettäminen johtavat perusturvallisuuden järkkymiseen. Vanhempien perusturvallisuuden järkkyminen heikentää lasten turvallisuudentunnetta. Kokonaisuudessaan tapahtumasarja on omiaan vähentämään homeongelman kokeneiden ihmisten psyykkistä hyvinvointia.

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että yksittäisistä vaikeistakin elämänmuutoksista on mahdollista selviytyä, kun olosuhteet muuten ovat suotuisat. Omistusasunnon homevaurion yhteydessä vaikeita elämänmuutoksia kasaantuu kuitenkin lukuisia yksittäisen perheen kohdalle. Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa näiden yksilöiden ja perheiden selviytyminen jää täysin heidän itsensä varaan. Vuosia jatkuva kamppailu terveydellisten, taloudellisten, oikeudellisten ja sosiaalisten ongelmien kanssa jättää pysyvän jälkensä yksilöihin ja perheisiin, ja saattaa vakavasti heikentää heidän kykyään selviytyä tulevaisuudessa tavallisista elämänkriiseistä.

 
Sivun alkuun       Edellinen sivu