Etusivu
Mediassa
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Allekirjoita adressi
Yhdistys
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


2. Socio-economic Impacts of Environmental Illness in Canada

Kassirer, J and Sandiford, K.

Cullbridge Marketing and Communications. November 15, 2000.

http://www.cullbridge.com/projects/EISC

Tutkimus käsittelee ympäristösairauksien sosioekonomisia vaikutuksia Kanadassa

Miljoonat kanadalaiset kärsivät mittavia fyysisistä, emotionaalisista ja taloudellisista vaikeuksista ympäristösairauksien seurauksena. Hoitamattomina nämä sairaudet aiheuttavat myös huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia. Tutkimuksen mukaan esim. verotulot voisivat nousta miljardeilla dollareilla joka vuosi, jos ympäristösairaudet diagnosoitaisiin ja hoidettaisiin ajoissa. Samalla voitaisiin välttää myös ympäristösairauksista johtuva yli kymmenen miljardin dollarin vuotuinen menetys tuottavuudessa. Tämä tekee ympäristösairauksista yhteiskunnallisesti kalleimpia sairauksia Kanadassa.

Tässä selvityksessä ympäristösairauksilla tarkoitetaan monikemikaaliyliherkkyytä (MCS – multiple chemical sensitivity), kroonista väsymys –oireyhtymää (CFS – chronic fatigue syndrome), fibromyalgiaa (FM), Gulf War syndroomaa (GWS), porfyriaa sekä hypersensitiivistä oireilua mikrobiologisille altisteille, kuten homeille. Muita ympäristöön liitettyjä sairauksia (esim. astmaa ja allergiaa) ei ole kustannuslaskelmissa huomioitu.

Vaikutukset yhteiskunnalle
 • yli 10 miljardia dollaria menetettynä tuottavuutena vuosittain
 • yli miljardi dollaria menetettyjä verotuloja vuosittain
 • yli miljardi dollaria terveydenhoitokustannuksina vuosittain, jotka voitaisiin välttää,
  jos sairaus diagnosoitaisiin ja hoidettaisiin ajoissa
 • yli miljardi dollaria vältettävinä työkyvyttömyyskorvauksina vuosittain
 • vältettävät itsemurhat
 • heikentyneet yksilönoikeudet

Vaikutukset yksilöihin ja heidän perheisiinsä
 • miljoonan kanadalaisen tuottavuus on heikentynyt tai he ovat
  alityöllistettyjä ja joutuvat saneeraamaan kotejaan
 • puoli miljoonaa kanadalaista on
 •   - kyvyttömiä tekemään palkkatyötä
    - eristäytyneitä
    - kärsivät sairautensa aiheuttamista lisäkustannuksista (esim. lääkkeiden,
      terveydenhoidon ja apuvälineiden muodossa) helposti 10 000 dollarin
      edestä vuosittain
    - kuluttavat loppuun säästönsä
 • tuhannet kanadalaiset ovat absoluuttisen kodittomia ja
  huomattavasti suurempi joukko suhteellisen kodittomia
 • sairaudet synnyttävät jännitteitä perheissä ja johtavat myös avioeroihin
 • itsemurhat

Kustannukset julkiselle terveydenhuollolle

Ympäristösairauksia ei tunnusteta Kanadassa, joten ne ovat harvoin diagnosoituja. Tämä johtaa siihen, että terveydenhuollon resursseja haaskataan tarpeettomilla lääkärikäynneillä ja hoidoilla, kun terveydenhuoltojärjestelmä yrittää selvitä potilaista, jotka ovat väärin diagnosoituja ja virheellisesti hoidettuja. Mitä pidempään tilanne jatkuu ilman asianmukaista diagnoosia ja hoitoa, sitä vaikeammaksi oireet tulevat ja sitä todennäköisemmin potilaan tila muuttuu krooniseksi.

Vähentynyt tuottavuus työssä ja koulussa

Ihmisten sairastuessa heidän toimintakykynsä alenee. Tämä johtaa väistämättä menetettyyn tuottavuuteen vähentyneiden työtuntien tai työpaikan menetysten kautta sekä alentuneeseen oppimiseen koulussa ja sen aiheuttamiin seurauksiin. Kuten muissa kroonisissa sairauksissa, on tuottavuuden lasku kroonisesti ympäristösairailla erityisen korkea. Tutkimuksessa viitataan toiseen tutkimukseen, jossa mitattiin sairauden aiheuttamaa toimintavajausta MCS-potilaiden keskuudessa käyttämällä Sickness Impact Profilea (SIP): Verrattaessa dataa lukuisiin muihin kroonisiin sairauksiin, ainoat sairaudet, jotka aiheuttivat enemmän toimintavajausta kuin MCS olivat hoitoihin reagoimattomat krooniset kiputilat ja amyotrofinen lateraaliskleroosi ("ALS-tauti").

Health Canada on määritellyt menetetyn tuottavuuden suurimmaksi yksittäiseksi kustannukseksi pitkäaikaisesta työkyvyttömyydestä. Tämä menetys on erityisen korkea ympäristösairailla, koska suuri joukko potilaita on kyvyttömiä tekemään palkallista työtä. Arviolta puoli miljoonaa aikuista kanadalaista ei voi tehdä palkallista työtä ympäristösairauden seurauksena, mikä johtaa vuosittain yli kymmenen miljardin dollarin menetetyksiin tuottavuudessa. Tämä maksaa yhteiskunnalle valtavasti menetettyinä verotuloina.

Tutkimus toteaa sairaiden koulurakennusten olevan pelottavan yleisiä. Sairaiden koulujen vuoksi osa lapsista joutuu jättäytymään koulutuksen ulkopuolelle, mikä vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa tulevaisuudessa. Tämän kustannusvaikutuksia ei voitu arvioida puuttuvan datan vuoksi.

Kustannukset sairastuneille ja heidän perheilleen

Ympäristösairaudella on vakavia taloudellisia vaikutuksia sairastuneille. Kun sairaus pahenee, sairauskulut ja kodin saneerauskulut kasvavat samalla, kun sairastuneen kyky ansaita toimeentuloa heikkenee. Tämän vuoksi ympäristösairauksilla voi olla suunnattomia vaikutuksia yksilöiden taloudelliseen tilanteeseen. Erään viitatun tutkimuksen mukaan suurella osalla sairastuneista vuositulot laskivat kemikaaliherkistymisen jälkeen erittäin huomattavasti. Saman tutkimuksen mukaan potilaat olivat käyttäneet keskimäärin 42 000 dollaria järjestääkseen itselleen soveltuvan asuinympäristön.

Sosiaaliset vaikutukset

Absoluuttinen kodittomuus: Arviolta 10 000 kanadalaista on täysin kodittomina ympäristösairauden seurauksena. He asuvat mm. puistoissa, autoissa ja teltoissa. Vaikka osalla kodittomista olisikin taloudelliset mahdollisuudet hankkia asunto, he eivät onnistu löytämään sairaudelleen soveltuvaa asuntoa. Monilla ei yksinkertaisesti ole varaa hankkia asuntoa. Edulliset vuokratalot soveltuvat materiaaleiltaan ja sisäilmaltaan hyvin harvoin vakavasti ympäristösairaille.

Suhteellinen kodittomuus: Suhteellisesti kodittomilla sairastuneilla on koti, mutta he eivät voi asua niissä ilman, että se vaikuttaa heidän sairautensa tilaan. Suurin osa vakavasti ympäristösairaista todennäköisesti kuuluu tähän kategoriaan. Osa sairastuneista asuu jossain sairautensa vaiheessa erittäin poikkeuksellisissa oloissa, kuten autoissa tai teltoissa. Ne sairastuneet, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia ostaa tai saneerata sairaudelleen soveltuvaa asuntoa, ovat alttiita kuulumaan tähän ryhmään, joka on lukumääräisesti mittavasti suurempi kuin absoluuttisesti kodittomien kanadalaisten määrä.

Eristäytyminen: Vakavasti ympäristösairaat joutuvat eristäytymään yhteiskunnasta, koska he joutuvat välttämään julkisia tiloja ja sosiaalisia ympäristöjä sisäilman laadun ja ympäristön kemikaalien vuoksi. Tämä tarkoittaa menetettyjä työ- ja koulutusmahdollisuuksia, menetettyjä harrastuksia, sosiaalisen elämän kaventumista kuten eristäytymistä ystävistä ja jopa perheestä. Ympäristösairaan elämä voi olla eristäytynyttä ja yksinäistä elämää.
 
Sivun alkuun       Edellinen sivu