Järjestöjen yhteislausunto toiminnallisista häiriöistä

Sisäilmasairaiden tilanne ei ratkea luokittelemalla sisäilmaoireet toiminnallisiksi häiriöiksi.

Seitsemän ammattiliittoa, lapsiasiajärjestöä ja potilasjärjestöä on allekirjoittanut lausunnon, jossa otetaan kantaa sisäilmaoireiden ja sairauksien käsittelyyn. Järjestöt eivät hyväksy sisäilmaoireiden ja -sairauksien siirtämistä toiminnallisten häiriöiden hoitopolulle, kuten sosiaali- ja terveysministeriön asetettaman työryhmän laatimassa toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämistä käsittelevässä muistiossa esitetään.

Mistä on kyse?

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan linjauksia toiminnallisten häiriöiden hoidolle. Hoidon linjauksista on ollut huhti-toukokuussa 2018 kierroksella lausuntopyyntö, jossa nimetään toiminnallisiin häiriöihin myös sellaisia oirenimikkeitä, joiden alla sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilannetta usein käsitellään.

Lausuntokierroksella olevassa muistiossa esimeriksi ympäristöyliherkkyys ja monikemikaaliherkkyys luokitellaan toiminnallisiksi häiriöiksi.

Toiminnallisten häiriöiden hoito painottuu esityksessä pitkälti mm. kognitiivisiin terapioihin. Sisäilmasairaiden kannalta tilanne on ongelmallinen, sillä puuteellisen diagnostiikan ja ohjeistuksen vuoksi moni sisäilmasairas tulee perusteetta luokitelluksi ympäristöherkäksi.

Järjestöjen yhteislausunnossa todetaan, että sisäilmaan liittyvää oireilua ja sairastumista ei tule perusteetta käsitellä toiminnallisena ja selittämättömänä häiriönä. Sen sijaan sisäilmasta sairastuneille toivotaan kehitettävän diagnostiikkaa, hoitoja ja kuntoutusta perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä aihealueeseen erikoistuneilla poliklinikoilla.

Muistio ja lausuntopyyntö

Yhteislausunnon ovat allekirjoittaneet Julkisten ja hyvinvointialojen  liitto JHL, lähi- ja perushoitajaliitto Super, terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehy, opettajien ammattijärjestö OAJ, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto ja Homepakolaiset ry.

→ Lausunto on luettavissa täällä.

→ Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä,
Sosiaali- ja terveysministeriö. Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestäminen – Työryhmän muistio on luettavissa täällä.

”Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme, että STM, Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kela muuttavat nykyistä linjaansa sisäilmasairastuneita koskevissa ohjeistuksissaan ja että sisäilmasairastuneiden hoito, kuntoutus ja sosiaaliturva parannetaan nopeasti asianmukaiseksi sekä järjestöt otetaan mukaan em. linjausten tekemiseen.”

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista