Haetaan osallistujia sairaanhoidon opinnäytetyöhön

Työn aihe: Vakavasti sisäilmasta sairastuneen henkilön oirekuvan kehittyminen

Metropolia ammattikorkeakoulu ja Homepakolaiset ry hakevat vastaajia yhteistyössä toteutettavaan opinnäytetyöhön. Sairaanhoitajakoulutuksen opinnäytetyössä selvitetään sisäilmaan liittyvän oireilun kehittymistä alkavasta oireilusta vakavammaksi sairastumiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää ratkaisujen kehittämisessä sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoidossa ja uusien sairastumisten ennaltaehkäisyssä.

Kuka vastaajaksi soveltuu?

Koetko sairastuneesi sisäilmasta? Oletko kokenut työkyvyttömyyttä sisäilmasairauden vuoksi? Koetko työhön paluun tämän vuoksi vaikeaksi?

Jos vastasit myöntävästi yllä oleviin kysymyksiin, olet ehkä etsimämme henkilö. Kutsumme teitä osallistumaan opinnäytetyön haastattelututkimukseen, jonka tarkoituksena on kuvata vakavasti sisäilmasta sairastuneen henkilön oirekuvan kehittymistä. Haastattelussa käydään läpi haastateltavan sairastumisprosessia sekä siihen liittyviä tekijöitä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Haastatteluun voivat osallistua täysi-ikäiset henkilöt, jotka kokevat sairastuneensa sisäilman vuoksi ja kokevat sairastumisen vaikuttaneen heidän työkykyynsä. Voit osallistua haastatteluun, jos olet sisäilmasyiden vuoksi joutunut olemaan vuoden 2018 aikana yli kolmen kuukauden ajan joko sairaslomalla, työttömänä tai osa- aikaisena työntekijänä.

Haastateltavaksi haetaan henkilöitä, jotka joko asuvat pääkaupunkiseudulla tai joiden on mahdollista matkustaa pääkaupunkiseudulle haastateltavaksi.

Haastattelun toteuttaminen

Haastattelupaikka sovitaan jokaisen haastateltavan kanssa yksilöllisesti, haastattelu tullaan suorittamaan tammi-helmikuussa 2019. Kyseessä on puolistrukturoitu haastattelu. Aikaa haastatteluun tulee varata noin 2 tuntia. Ennen haastattelua haastateltava saa sähköpostitse ennakkotehtävän, jonka tarkoituksena on tukea keskustelua haastattelun aikana.

Haastattelu nauhoitetaan, jotta alkuperäinen sanomanne vastauksissa säilyy.
Haastattelunauhat ovat vain opinnäytetyön tekijöiden hallussa, eikä niitä luovuteta eteenpäin. Nauhat hävitetään asianmukaisesti työn valmistuttua. Aineistonkeruu tehdään täysin anonyymisti, joten haastateltavien henkilöllisyys ei tule julki missään työn vaiheessa. Opinnäytetyössä voi olla lainauksia suoraan haastattelusta, mutta niin, että haastateltavaa ei voida tunnistaa.

Haastatteluun osallistuminen on teille täysin vapaaehtoista, ja haastattelun voi keskeyttää missä tahansa vaiheessa. Antamianne tietoja käytetään vain tässä opinnäytetyössä, eikä niitä luovuteta eteenpäin. Haastattelusuostumusten säilytyksestä vastaa Metropolia (AMK). Haastattelu ei velvoita teitä jatkotoimenpiteisiin. Tietosuojaseloste on saatavilla pyydettäessä.

Opinnäytetyön tekijät vastaavat mielellään lisäkysymyksiin haastatteluun ja opinnäytetyöhön liittyen.

Tavoitteet

Antamanne tieto on hyvin arvokasta, ja sen avulla voidaan lisätä ymmärrystä sisäilmaan liittyvästä sairastamisesta. Työn tavoitteena on, että tuloksia voidaan hyödyntää nykyistä paremmassa sisäilmasta sairastuneiden oirekuvan ja avuntarpeen ymmärtämisessä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset ja mahdolliset kysymykset voi lähettää alla olevaan osoitteeseen:
jessika.klasila (a) metropolia.fi

Opinnäytetyön ohjaavana opettajan toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun sairaanhoidon lehtori Eila-Sisko Korhonen. Opinnäyte tehdään yhteistyössä Homepakolaiset Ry:n kanssa. Valmis työ julkaistaan sähköisessä Theseus-tietokannassa.

Opinnäytetyön tekijät

Jessika Klasila
Sairaanhoitajaopiskelija, Metropolian Ammattikorkeakoulu
Jessika.Klasila (a) metropolia.fi

Sara Hintsala
Sairaanhoitajaopiskelija, Metropolian Ammattikorkeakoulu
Sara.Hintsala (a) metropolia.fi

Opinnäytetyön ohjaaja

Eila-Sisko Korhonen
FT, THM, ESH, Lehtori, TKI-opetus, Metropolian Ammattikorkeakoulu
Eila-Sisko.Korhonen (a) metropolia.fi
Puh. 040 630 2940

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista