Auta kartuttamaan tietoa ravinnon merkityksestä sisäilmaoireilussa

Haetaan osallistujia sairaanhoidon opinnäytetyöhön: ravinto ja sisäilmasta sairastuminen

Onko sinulla kokemusta ruokavalion vaikutuksista hyvinvointiisi sisäilmasta sairastumisen jälkeen? Jos on, haluaisimme kuulla kokemuksistasi.

Haetaan 10–15 haastateltavaa sairaanhoidon opinnäytetyöhön. Työ käsittelee ravitsemusta keinona sisäilmasta sairastuneen selviytymisessä. Haastateltavaksi käyvät 18–74-vuotiaat henkilöt, joilla on kokemusta ravitsemuksesta ja sen muuttumisesta sisäilmasta sairastumisen jälkeen. Haastattelun teemat esitetään haastateltaville tarkemmin paikan päällä. Haastattelut suoritetaan yksilöhaastatteluina.

Opinnäytetyö tehdään Metropolian Ammattikorkeakoulussa, ja sen ohjaajana toimii Eila-Sisko Korhonen.

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata sisäilmasta sairastuneiden ihmisten kokemuksia ravitsemuksen merkityksestä selviytymisessä. Tavoitteena on tuottaa tietoa sisäilmasta sairastuneiden kuntoutumiseen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ravitsemuksen osalta. Aihetta on tutkittu vähän, mutta teema nousee usein esiin potilaskertomuksissa.

Haastattelut järjestetään syksyllä 2019 pääkaupunkiseudulla sopimuksen mukaan, mahdollisimman puhtaassa ympäristössä haastateltavien hyvinvoinnin takaamiseksi. Haastattelu on mahdollista tehdä myös Skypen kautta. Haastattelussa otamme huomioon myös haastateltavien mahdolliset herkkyydet esimerkiksi hajusteille. Osallistuminen on haastateltaville vapaaehtoista. Jokaisella haastateltavalla on oikeus keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa. Haastateltavien anonymiteetista huolehditaan.

Opinnäytetyö toteutetaan syksyn 2019 aikana. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Theseus-sivustolla. Homepakolaiset ry on ollut mukana työn suunnitteluvaiheessa.

Tiedustelut ja haastateltavaksi ilmoittautumiset pyydämme sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Jenni Holma: [email protected]

Hilkka Jalkanen: [email protected]

Päivitys 12/2019

Valmis työ on luettavissa täällä:
Ravitsemus keinona sisäilmasta sairastuneen selviytymisessä. Jenni Holma, Hilkka Jalkanen, 2019. Metropolia ammattikorkeakoulu, sairaanhoito, hoitotyön koulutusohjelma.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista