Homepakolaiset ry:n puhe kansalaistorilla

Terhi Chakhovich puhui kansalaistorilla ratkaisuyritysten ongelmista. Toimet ovat kyseenalaisia.

Helsingin kansalaistorille kokoonnuttiin 6.9.2016 terveen sisäilman ja lasten oikeuksien puolesta. Sisäilmasairas lapsi on Suomessa edelleen lainsuojaton, yhä useampi elää täysin kestämättömässä tilanteessa. Tilaisuuden järjestäjänä toimi Vihaiset äidit -kansalaisliike. Olimme mukana laajassa puhujajoukossa.

Homepakolaiset ry:n varapuheenjohtaja Terhi Chakhovich puhui tilaisuudessa ratkaisuyritysten ongelmista.

”Eduskunta alkoi reagoida sisäilmaongelmiin laajemmin noin viisi vuotta sitten. Silloinen tarkastusvaliokunta teetti aiheesta mietinnön, ”Kosteus- ja homeongelmat”. Mietinnöstä järjestettiin lausuntokierros, johon Homepakolaiset-yhdistyskin osallistui pitkällä vastineella.

Toimenpiteiden aloittaminen oli tietenkin toivottua, mutta olimme huolissamme termivalinnoista ja liian tiukoista rajauksista koskien sairastuneita ja heidän tilanteensa parantamista.

Nyt muutama vuosi myöhemmin on surullista todeta, että huolemme ei ollut turha. Merkittäviä ja taloudellisesti vaativia parannustoimia on toteutettu siten, että ne ovat vain huonontaneet sairastuneiden tilannetta.

Kaikkein ongelmallisinta on, että sairastuneiden osalta toimenpiteissä ei keskitytä siihen, mikä on todellinen tilanne, avuntarve ja hätä sisäilmasairastuneilla, heidän perheissään ja heitä kohtaavilla tahoilla kuten työpaikoissa ja oppilaitoksissa.

Sen sijaan toimenpiteet sulkevat sairastuneet avun piiristä. Eduskunnan mandaatilla toteutetuissa lääkäreiden ohjeistuksissa, koulutuksissa ja muissa suosituksissa keskitytään ongelman tiukkaan rajaamiseen ja todellisten oirekuvien poisrajaamiseen.

Tässä yhtenä välineenä käytetään sitkeästi puhumista vain home- ja kosteusongelmista sen sijaan, että puhuttaisiin sisäilmaongelmista.

Nykyrakentamisessa ei nimittäin yleensä ole kyse vain homeesta – näin oli sata vuotta sitten. Tätä tämän päivän massiivista ongelmaa selittää se, että meidän rakennuksissamme on haitallinen seos mitä erilaisempia aineita, esimerkiksi herkistäviä, hormonaalisesti vaikuttavia ja hermotoksisia kemikaaleja. Kun nämä sekoittuvat rakentamisen laatu- ja kosteusongelmiin, on terveyden romahduttava seos valmis.

Tämä ei kuitenkaan näy lääkärin vastaanotoilla, ohjeissa eikä suosituksissa, joissa edelleen ongelmia mitataan vain astma-puhalluskokeilla ja muutamilla homevasta-aineilla, muutamilla rajatuilla teknisillä kokeilla.

Lääketieteen tämänhetkinen tulokulma sopii hyvin huonosti tällaisiin sairauksiin, jotka ovat monisyisiä ja monitekijäisiä. Niihin liittyy pitkäaikainen altistuminen monimutkaiselle cocktailille hyvin erilaisia tekijöitä, aina tapauskohtaisia, jotka vaikuttavat elimistössä moniin eri toimintoihin – aina tilanteesta riippuen, saatu altistus ja yksilölliset alttiudet huomioiden – ja niihin liittyvät syy-seurausketjut ovat ajallisesti pitkiä, nykytietämyksen mukaan jopa epigeneettisiä eli sukupolvien välisiä. Vaikka on päivänselvää, että sisäympäristöstä löytyvät lukuisat altisteet aiheuttavat monenlaisia terveyshaittoja, ongelman monimutkaisuus ja diagnosointikäytänteiden puute on johtanut käsittelemään näitä sairauksia omituisuuksina, jota ei oikeasti ole olemassa.

Tällainen todellisen hädän ja ongelman poissulkutaktiikka ei sovi 2000-luvulle, kansantaloudellisesti ja inhimillisesti merkittävän ongelman vaimennuskeinoksi.

Hälyttävintä on, että koko ajan mennään aina vahvemmin kohti sitä, että ympäristöperäisille altisteille reagoimista suositellaan hoidettavaksi käyttäytymisterapeuttisin keinoin. Tätä toteutetaan näiden parannustoimien piirissä.

Tämän seurauksena suurin osa sisäilmasairaista ei saa apua. He putoavat kaikkien kipeästi tarvitsemiensa aputoimien ulkopuolelle. Kuntoutusta ja elämän jatkumista tukevia järjestelyjä on hankala saada. Tämä näkyy traagisina tarinoina. Nuorten kohdalla tämä on erityisen syrjäyttävä ja aivan järjetön lähtökohta. Yhä useampi lapsi ja nuori sairastuu, sillä oireita ei tunnisteta ja niihin ei kyetä puuttuman ajoissa. Suomalaiset lapset ja nuoret on tässä jätetty heitteille. Ne, jotka sairastuvat vakavasti jäävät ilman apua, hyvin hankalien tilanteiden ja toimintakykyä rajoittavan sairauden kanssa.

Olemme pyytäneet tarkastusvaliokunnalta vastausta siihen, miten toimenpiteiden toteutusta seurataan ja niiden järkevyys varmistetaan. Emme ole vielä vastausta saaneet.

On hyvin tärkeä puuttua tilanteeseen ja katsoa, että toimia toteutetaan jatkossa siten, että niistä on sairastuneille apua, eikä haittaa. Mukaan toteutukseen ja suunnitteluun pitää ottaa useampia ja ratkaisuhakuisemmin ajattelevia tahoja, potilasjärjestöjä, sellaisia toteuttajia, jotka uskovat ongelmaan ja haluavat oikeasti kohentaa tätä tilannetta.

Huomio ongelman kieltämisestä pitää siirtää kuntouttaviin ja sairastuneita auttaviin toimiin, jotka ovat eduksi ja avuksi sekä yksilölle että kansantaloudelle.”

Teemaan liittyvää:

Vihaiset äidit järjestävät mielenosoituksen – HU kysyi mitä kuuluu vaikeasti sairastuneelle pojalle

Opettajien ammattijärjestö OAJ – mielenilmaus vaatii tervettä sisäilmaa

14-vuotias kiidätettiin ambulanssilla suljetulle osastolle – YLE

Oman elämänsä sisäilmakoira – Opettaja-lehti

Roope Lempiäinen opiskelee Skypen välityksellä, koska koulujen sisäilma tekee hänet sairaaksi – HS

”Vihaiset äidit” osoittivat mieltään sisäilman sairastuttamienlasten puolesta – YLE

Koulujen homeongelmista ei saa tietoa ja vanhempia syylistetään – MTV Uutiset

Homekoulu vei lapseni terveyden – HS

”Pelkkä pintaraapaisu ei riitä” – työntekijöitä pelotellaan hiljaisiksi homeongelmien yhteydessä – YLE

Lisälukemista:

Miten suoritin peruskoulun sisäilmasairaana

Sisäilmasairaus ja opiskelu -opas

 

Palaa ajankohtaista-sivulle.

 

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista