Missä tehdään tulevaisuudessa sosiaalialan työt?

Sosiaalialan asiantuntijapäivien 2017 satoa

”Mistä tällä alalla löytyy terve työpaikka? Kun niitä ei ole. Oma tulevaisuus pelottaa.”
Standillamme vieraillut sosiaalialan työntekijä Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 2017.

Eikö sisäilmaltaan puhtaita työtiloja ole tarjolla? Tämä kysymys puhutti eniten Sosiaalialan asiantuntijapäivillä, joilla Ratkaisuja sisäilmasairaille -hanke maaliskuussa vieraili. Moni standillämme vieraillut sosiaalialan työntekijä ja esimies kertoi työpaikkansa sisäilmakierteestä, jossa työtiloissa sairastellaan paljon, tiloja tutkitaan, tutkimuksissa ei löydetä mitään vakavaa, jotain korjataan, mutta oireilu vain jatkuu. Tämän jälkeen ihmetellään, mitä pitäisi tehdä.

Yhä useampi työyhteisö on kriisiytynyt sisäilmaongelmien vuoksi, tiedonpuute ongelmasta ja sen ratkaisuvaihtoehdoista on valtava. Moni ammattilainen kertoi etsivänsä terveellisiä työtiloja, vaikka se tarkoittaisi kaupungin tai alankin vaihtamista. Monen työntekijän toiveena oli, että työntekijöitä kuunneltaisiin, oireet otettaisiin vakavasti ja tehtäisiin yhdessä nopeita ratkaisuja terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Monen esimiehen toiveena taas oli, että tutkimustuloksiin ja korjaustoimenpiteiden laatuun voisi oikeasti luottaa ja että kunnalla olisi tarjota puhtaita työtiloja sairastuttavien sijaan.

Rohkaiseviakin esimerkkejä löytyi. Eräs esimies kertoi kyllästyneensä kierteeseen, jossa oireilu jatkui tutkimusten ja useiden korjaustoimenpiteiden jälkeenkin. Tutkimukset eivät osoittaneet terveyshaittaa, eikä kunnalla ollut tarjota toisia terveellisiä tiloja. Johtopäätöksenä tästä hän oli todennut, että jotain on tehtävä toisin kuin aiemmin. Hän halusi työntekijöidensä ja työyhteisönsä voivan hyvin.

Ratkaisu oli tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa, avoin vuorovaikutus ja räätälöityihin etätyöjärjestelyihin sekä lopulta parakkitiloihin siirtyminen. Näiden toimenpiteiden avulla työntekijät ovat pysyneet terveempinä ja työmotivaatio on säilynyt.

Kävijöitä Talentian järjestämillä Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli noin 500. Arviolta kolmasosa kävijöistä vieraili pisteellämme ja kertoi opiskelunsa tai työntekonsa vaikeutuneen tai käyneen mahdottomaksi sisäilmaongelmien takia. Ongelmiin tarjottu apu ei riitä, eikä vastaa ongelman laajuuteen ja vakavuuteen.

Sisäilmaongelmat ovat aina verkosto-ongelmia, joiden selvittämiseksi tarvitaan kaikkien toimijoiden tahtotila. Mistä löytyisi sellainen yhteinen tahtotila, jossa sisäilmasta oireileva henkilö olisi tärkeä viesti ongelmasta, eikä poissiirrettävä rasite?

Kuka tekee tulevaisuudessa sosiaalialan työt, jos ongelma jatkaa kasvuaan vuosi vuodelta? Sosiaaliala tarvitsee kipeästi jokaisen taitavan, motivoituneen työntekijänsä. Yhtäkään työntekijää ei ole varaa menettää sisäilmaongelmille.

Sosiaalialan asaiantuntijapäivät 2017, päivän satoa – tällaiset mietteet toistuivat monissa keskusteluissa:

Esimies: ”Mitä pitää tehdä, kun tutkimuksissa ei löydy mitään, mutta 40 % työntekijöistä oireilee selvästi?

Sosiaalityöntekijä, äiti: ”Missä kunnassa olisi meille terve koulu?”

Alan työntekijä: ”Terveitä tiloja ei vaan löydy. Meillä sallittiin etätyö, sillä on selvitty.”

Nuorisotyöntekijä: ”Kunta on kriisissä sisäilmaongelmien kanssa. Yhtään tervettä koulua ei ole, ja moni lapsi on jo todella sairas. Mitä näille lapsille käy? Eivät voi käydä koulua eikä harrastaa.”

Johtaja: ”Minne laitan asiakkaat ja 200 työntekijää, kun kunnassa ole tervettä rakennusta väistötilaksi?”

 

Palaa ajankohtaista-sivulle.

 

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista