Puurakentaminen, oikotie onneen?

Puurakentaminen ylläpitää sisäilmaongelmia, jos ei sitä toteuteta kunnolla.

Viime aikoina on uutisoitu useista puurakennushankkeista, joissa sisäilmaongelmia halutaan välttää tilaamalla puinen – tai hyvin puupitoinen – rakennus.

Terveestä sisäilmasta on tullut vetovoimatekijä, jonka perässä muutetaan ja joka edistää oppimista, työkykyä ja hyvinvointia.

Luo toivoa, että sisäilman merkitys on tiedostettu jo käytännön tasolla. Tilataan uudenlaista, ongelmiin on väsytty. Samoin on hienoa, että suomalaista puurakentamista edistetään ja kehitetään. Tärkeitä tulevaisuuden linjoja.

Samalla nämä puukohteet herättävät paljon mietteitä. Sisäilmaongelmia ei voida nimittäin ehkäistä pelkästään sillä, että rakennus tai sen osa on puuta. Monet esillä olleet puurakennukset sisältävät selkeitä riskirakenteita. Osa kohteista on toteutettu ilman sääsuojausta. Osassa puuta on vain nimeksi, ongelmia kasapäin.

Myös puurakennuksissa sairastutaan, jos rakennus ei ole kunnossa.

Puurakentamista ei ole millään tavoin määritelty. Millaista rakennusta voi kutsua puurakennukseksi? Riittääkö puuvuoraus? Paljonko muita rakenteita puurakennus voi sisältää? Ja millaista sen puun tulee olla: missä vaiheessa hirrestä tulee liimaa, liimasta hirttä, voiko puristetta kutsua puuksi? Perinteinen hirsitalo kesti isältä pojalle, mutta uudenlaisista puurakentamiseen liittyvistä ratkaisuista ei ole pitkän aikavälin seurantatietoa.

Puurakentamista tuodaan nyt aktiivisesti esiin ratkaisuna terveeseen sisäilmaan. Joukkoon mahtuu monenlaisia kohteita. Se, että seinissä on puuta, ei pelasta esimerkiksi vuotavalta kattoikkunalta, alapohjan märkäbetoni-muovimatto -ongelmalta, liimapäästöiltä, ilmanvaihtohankaluuksien tuomilta alipaineongelmilta tai sisään sataneen veden aiheuttamilta kosteusvaurioilta. Tällaisiakin viestejä puurakennuskohteista kantautuu.

Puurakentamista koskevat samat lainalaisuudet kuin kaikkea muutakin rakentamista: riskirakenteita tulee välttää, rakentaminen tulee toteuttaa huolella ja sääsuojattuna, uusien ratkaisujen toimivuutta täytyy testata sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, materiaalien kemikaalikuorma on huomioitava, huollon ja käytön täytyy olla rakennusterveyttä ylläpitävää ja niin edelleen.

Nämä seikat kannattaa huomioida puurakennuksia tilatessa ja suunniteltaessa. Kun kokonaisuus on kunnossa, puu on mitä loistavin valinta terveellisen, ekologisen ja kotimaista teollisuutta ja työllisyyttä tukevan rakennuksen materiaaliksi.

Palaa ajankohtaista-sivulle

 

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista